12/12/2017 - FETE Informa Privada
Por que non cobramos a PEA os docentes da Concertada?

O art. 62 bis, a disposición transitoria 2ª e a disposición adicional oitava do noso Convenio establece o dereito a percibir unha paga extraordinaria por antigüidade na empresa para os traballadores que cumpran 25 anos na empresa. 

No mesmo artigo dise que o calendario e o proceso de aboamento será conforme aos Acordos autonómicos que se subscriban.

 O problema xorde cando unha das partes que debe negociar o Acordo non quere facelo, porque non está disposta a pagar o que lle corresponde. 

 

O goberno de Feijoo inclúe nos orzamentos de 2012 e anos posteriores unha prohibición expresa que impide chegar a acordos cos docentes da concertada en pago delegado

 

 

FeSP-UGT esixe ao Sr. Conselleiro que faga o seu traballo: aportar solucións políticas a problemas políticos que teñen consecuencias laborais e salariais. Lembrámoslle que os traballadores non temos culpa da crise e que deixar de aboar a PEA foi unha decisión política dos gobernos do seu partido. 

Ler máis »
11/12/2017 - FETE GALICIA Informa
PRAZOS IMPORTANTES - ESTATUTO DOS TRABALLADORES

"Prazos importantes para moitos aspectos laborais como a Duración do contrato de obra e servizos, Prazo de reserva de posto de traballo en caso de excedencia por coidado de fillo o familiares, Coñecemento por parte do traballador das datas de goce das súas vacacións, etc."

Ler máis »
05/12/2017 - Normativa e lexislación
GRAOS DE PARENTESCO

Graos de parentesco por afinidade e por consanguineidade.

05/12/2017 - FETE Informa Pública
CONTINUAMOS COA CAMPAÑA DE MOBILIZACIÓNS

O 14 de decembro delegados e delegadas de FeSP-UGT e de FSC-Área Pública-CCOO de toda España, participan na Manifestación, saída as 12 horas dende a Praza de Cibeles ata Sevilla, á que asistirán os Secretarios xerais de UGT, Pepe Álvarez, e de CCOO, Unai Sordo.

A PRÓRROGA DOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO NON É ESCUSA PARA NON RESTITUÍR SALARIOS, EMPREGO E DEREITOS ROUBADOS

Reclamamos ao Goberno estatal, Xunta e Concellos, que abran espazos de negociación no ámbito das mesas de negociación das Administracións Públicas, que teñan efectos nos Orzamentos para o 2018, haxa prórroga ou haxa novos orzamentos. A prórroga dos Orzamentos, non é escusa, hai mecanismos legais; o que non hai é vontade política.

Ler máis »
05/12/2017 - FETE Informa Privada
ESTÉRIL XUNTANZA DOS SINDICATOS DO ENSINO CONCERTADO CO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN

Representantes das organización sindicais FSIE, FeSP-UGT, CCOO Ensino, FEUSO e CIG Ensino mantivemos hoxe unha xuntanza co conselleiro de educación, Román Rodríguez.

Nesta reunión trasladáronse as reivindicacións que os traballadores do ensino concertado vimos reclamando nos últimos anos. Pois ben, a resposta do conselleiro é totalmente desesperanzadora; a pechazón é absoluta, as negativas constantes e a disposición a negociar nula. 

Ler máis »
05/12/2017 - Executiva
DÍA DO ENSINO

Desde a FeSP-UGT Ensino queremos agradecervos o traballo e implicación de todos os docentes no voso traballo diario.

#DíaDoEnsino
#DocentesImprescindibles

26/10/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: FIRMA PARA QUE SE REÚNA A COMISIÓN DE XORNADA. POLA REDUCIÓN DE HORAS LECTIVAS

A Comisión de Xornada do Convenio Colectivo do Ensino Concertado está composta polos sindicatos e as patronais firmantes do Convenio Colectivo. FeSP-UGT, como firmante de dito convenio, está disposta a participar activamente nesta comisión. Ante a inoperatividade amosada,FeSP UGT solicita as vosas firmas como medida de presión para que a comisión se reúna e poidamos avanzar neste sentido.FeSP-UGT Galicia loitará pola mellora da nosa xornada laboral e para que se adopten as seguintes medidas:

- Redución de horas lectivas e non lectivas. Os rateos actuais ben regulados,sen distribucións arbitrarias permiten a redución de horas lectivas.

- Definición do que é lectivo: debe considerarse lectiva toda actividade realizada con alumnos.

- Cambiar o concepto hora lectiva polo de período lectivo: unha clase é unha clase dure 50 ou 60 minutos.

- Clarificación das saídas escolares: as horas que son de desenvolvemento dunha actividade complementaria mentres se está cos alumnos deben considerarse lectivas e as de tempo de libre disposición, sen estar con alumnos, non lectivas (incluídas as da noite).

- O recreo debe ser considerado lectivo.

- As gardas non existen (probade a atopalas nun convenio): se un profesor está no centro preparando clases, corrixindo exames, etc, será unha hora non lectiva; se está cos alumnos, aínda que sexa en mera tarefa de vixilancia debe ser considerado período lectivo.

- Demandamos máis transparencia: deben facerse públicos os horarios do persoal en pago delegado.

- Computar adecuadamente os tempos de traballo dos ciclos formativos.

- Igualar a xornada de traballo do persoal complementario titulado coa do persoal docente.

 PODES FIRMAR AQUÍ: https://www.change.org/o/concertada_y_privada_fesp-ugt_2

Ler máis »
04/12/2017 - Executiva
INFORMACIÓN PROFESORES VISITANTES EN USA, CANADÁ E UK

Para o curso 2018-2019 haberá 777 prazas de profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.
O prazo de presentación vai desde o o 27 de novembro de 2017 ata o 14 de decembro de 2017.
Para máis información pincha en Ler máis.

Ler máis »
04/12/2017 - FETE Informa Pública
POSTOS DE ASESORES TÉCNICOS NO EXTERIOR

REQUISITOS

-       Antigüidade mínima de tres anos como funcionario de carreira en activo.

-       Atoparse en situación de servizo activo no corpo ao que correspondan os postos solicitados e ser titular das especialidades requiridas para eses postos.

 T  Ter prestado servizos durante tres cursos académicos completos en España como funcionario do corpo dende o que se participa.

     REQUISITO ESPECÍFICO

-     Posuír o nivel do idioma ou dun dos idiomas que para cada posto se determina no anexo I da convocatoria.

PRAZO DE PRESENTACIÓNS

-       Entre o 29 de novembro e o 21 de decembro de 2017. 

Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
01/12/2017 - FETE Informa Pública
3 de Decembro: DÍA INTERNACIONAS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

“Imaxina que vives nun ambiente no que ninguén te fala directamente pero falan de ti na túa presenza”

“Imaxina que os nenos se burlan de ti na rúa e os adultos mírante fixamente e murmuran as túas espaldas”.

“Imaxina que te atopas nun mundo raro no que acontecen cousas que non entendes, e no que non podes anticipar o que vai a ocorrer.

“Imaxina que as persoas te collen do brazo, sácante á rúa, métente nun coche e nunca te din onde vas ir, ou que vas facer cando esteas alí”.

“Imaxina que vives e vas á escola en lugares controlados por persoas que nunca te deixan ir solo a ningún sitio”.

“Imaxina que as persoas sempre interrompen os teus intentos de facer algo e fáno por ti”.

“Imaxina que estás na escola e ano tras ano, os mestres soamente te preguntan tontadas como: ¿qué color é ese? Ou sinala o teu nariz; aínda teñas 18 anos.

“Imaxina situacións nas que ti intentas dicir que estás incómodo ou te molesta algo e ninguén te entende”.

“Imaxina que vives nun sitio no que as persoas constantemente se queixan de ti, ou fan chistes sobre ti na túa presenza”.

“Imaxínate escoitando constantemente ás persoas falar sobre o que non puedes facer”.

“Imaxínate a ti mesmo como unha persoa que existe, pero que ante os ollos dos demáis pareces existir sóoamente como un tema de conversa”.

“Imaxínate escoitando ós profesionais describindo as túas limitacións diante túa, como se ti non puideras entender”.

“Imaxínate que es un adulto aprendendo a facer un traballo produtivo e os teus instrutores trátante como a un neno”.

“Imaxina que non es capaz de dicir que non queres ver un programa de televisión diferente ao que os demáis están vendo.

“Imaxina que estás nunha situación na que todo o mundo te dá órdenes pero nunca falan contigo.”

“Imaxina que as personas solo esperan unha conduta inadecuada de ti.”

“Imaxina que nunca puideches tomar nin a máis mínima decisión persoal aínda que sexas un adulto.”

“Imaxina situacións nas que ninguén te pregunta que preferirías facer ou incluso comer.”

BENVIDO AO MUNDO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL


Judith Leblanc

 

Sindicato Nacional de Ensino Público

01/12/2017 - FETE Informa Pública
AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS SUSPENDEN O PECHE NO MECD PARA CONVOCAR MOBILIZACIÓNS EN PRÓXIMAS DATAS

CCOO, STE’s e FeSP-UGT reuníronse ao longo da tarde con representantes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte tras permanecer encerrados despois da mesa celebrada esta mañá.
No encontro, que durou aproximadamente hora e media, avanzouse nalgún aspecto que as organizacións sindicais ven positivo. Abriuse a posibilidade de explorar vías de protección para aqueles colectivos interinos especialmente vulnerables. Ademais, hai un compromiso por parte do MECD de facer un seguimento xunto coas organizacións sindicais dos criterios para a determinación de prazas a convocar. Máis información na nosa web www.feteugtgalicia.es

Ler máis »
30/11/2017 - FETE Informa Pública
OS REPRESENTANTES DO PROFESORADO PÉCHANSE NO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CCOO, UGT e  STEs plantan cara ao  ninguneo que recibiron por parte do Ministerio. e, tras a reunión da mesa sectorial na que Educación tentou pechar en falso as negociacións sobre a Oferta de Emprego Público extraordinaria, negándose a abandonar as dependencias. 

Os sindicatos docentes CCOO, UGT e  STEs denuncian a falta de vontade política do Goberno para pechar un modelo extraordinario de acceso consensuado que posibilite o obxectivo de reducir a precariedade no emprego público docente.

A maioría sindical presente na mesa sectorial reivindica a necesidade de impulsar un verdadeiro proceso de estabilización do emprego no que se teña en conta a experiencia docente como un factor que incide positivamente na calidade educativa e se  ao profesorado interino afectado por anos de precariedade laboral. En concreto, defendemos:

- Que non se cambien nin amplíen os temarios.
- Que as probas da fase de oposición non sexan eliminatorias.
- Que se incremente a ponderación da fase de concurso respecto da oposición.
- Que se eleve o peso da antigüidade na fase de concurso.

Ler máis »
29/11/2017 - FETE Informa Privada
OS REPRESENTANTES DE FSIE, FESP-UGT, CCOO ENSINO, FEUSO E CIG ENSINO PRESENTARONSE NA CONSELLERÍA PARA ESIXIR UNHA REUNIÓN CO CONSELLEIRO

Os sindicatos presentaron a comezos de xuño unha proposta de Acordo de Mantemento de Emprego e seguen sen resposta.

A comezos de outubro solicitaron una reunión co conselleiro e novamente o silencio foi a resposta.
A reunión celebrarase finalmente o martes 5 de decembro.

 

Ler máis »
29/11/2017 - FETE Informa Privada
FeSP-UGT esixe á Consellería que siga aboando a Xubilación Parcial a partir do 1 de xaneiro de 2019

O día 31 de decembro de 2018 remata o compromiso da Consellería de Educación de asumir os custes derivados da xubilación parcial de todos os docentes en pago delegado que cumpran os requisitos para acceder a este tipo de xubilación. E a partir de agora que sucederá? A Consellería deixará de aboar os custes derivados da xubilación parcial? Por que? Permitiremos que discrimine negativamente a uns traballadores polo feito de cumprir os requisitos a partir do 1 de xaneiro de 2019?

FeSP-UGT  esixe á Consellería que aboe os custes derivados da xubilación parcial para todos os traballadores que cumpran os requisitos.

Ler máis »
28/11/2017 - FETE Informa Pública
CONVOCATORIAS PARA PRAZAS NO EXTERIOR

Achegamos como documentos adxuntos convocatorias para prazas no exterior:

- Provisión de Postos de Asesores Técnicos no Exterior.

- Provisión de Postos para Persoal Docente no Exterior.

- Prazas para Profesores Visitantes en Centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá e Reino Unido para o curso académico 2018 - 2019.

Ler máis »
28/11/2017 - FETE Informa Pública
PONTE EN CONTACTO CON NÓS PARA O SEGUEMENTO DA BAREMACIÓN DOS MÉRITOS ARTÍSTICOS E LITERARIOS
28/11/2017 - FETE Informa Pública
PUNTUACIÓNS MÍNIMAS COAS QUE SE OBTIVO DESTINO NO ANTERIOR CXT

Lembramos que:
- Se concursas desde o primeiro destino definitivo e adquires novo destino perdes a puntuación do apartado 1.1.1.
- Se adquires destino definitivo perdes a puntuación do apartado 1.1.3.
- Non se perde puntuación se adquires praza outra especialidade no mesmo centro no que estás definitivo.
Moita máis información en Ler máis.

Ler máis »
28/11/2017 - Executiva
REFERENCIA DO PLENO DO CONSELLO PARA A CONVIVENCIA ESCOLAR EN GALICIA

Hoxe ás 12 h. e presidido polo Conselleiro de Cultura, Educación e O.U., reuniuse o Pleno do Consello para a Convivencia Escolar de Galicia, no seminario do Museo da Cidade da Cultura-Gaiás.
Logo de máis de 20 meses sen reunirse tanto en pleno como en comisión permanente, fomos convocados os membros do Consello que pertencemos a distintos sectores da comunidade escolar galega, e das consellerías de Sanidade e Presidencia. Este Consello está constituído por unha maioría de representantes da administración e únicamente representamos ao profesorado os catro membros dos sindicatos do ensino que formamos da mesa sectorial docente de profesoras e profesores que imparten no ensino non universitario, un destes a UGT.

Ler máis »
25/11/2017 - FETE Informa Pública
#25N EDUQUÉMOAS LIBRES,SEN MEDO. EDUQUÉMOOS NO RESPETO, EN IGUALDADE

Achegamos o cuaderno con recursos didácticos para o 25 de Novembro de Educando en Igualdade.

 

 

Ler máis »
24/11/2017 - FETE Informa Pública
O MECD parece querer trasladar á Avogacía do Estado a responsabilidade de decidir se as partes da proba da oposición docente serán eliminatorias

A cuestión de se as partes da proba da fase de oposición docente serán ou non eliminatorias centrou a maior parte da reunión mantida onte entre o MECD e os sindicatos representativos do ensino público non universitario.
A esixencia de UGT, CCOO, CSi.F e STEs de poñer en marcha un sistema transitorio de ingreso con partes dunha proba que non sexan eliminatorias, aínda que a fase de oposición si o sexa, chocou co inmobilismo do MECD que, cunha posición case hermética empéñase en negar a maior e lávase as mans no que ao carácter non eliminatorio respecta, trasladando a responsabilidade de decidir á Secretaría de Estado de Función Pública e se non hai máis remedio, á Avogacía do Estado, pero sen deixar claro se, en caso de non haber impedimento legal, aceptará a proposta sindical maioritaria.

Ler máis »
24/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DOS TEMARIOS DO CORPO DE MESTRES

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de Infantil e Primaria que se aportaron na Mesa Sectorial do 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
24/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DOS TEMARIOS DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de EOI que aportou o MECD na Mesa Sectorial do 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
23/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DE TEMARIOS DE PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de PES que aportou o MECD na Mesa Sectorial do día 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
23/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DOS TEMARIOS DE FP

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de FP que aportou o MECD na mesa sectorial do día 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
23/11/2017 - FETE Informa Pública
RELACIÓN DE VACANTES PARA O EXTERIOR

Achegamos como documentos adxuntos toda a información relativa ó exterior:

- Relación de Vacantes de Docentes no Exterior.

- Relación de Vacantes de Asesores.

- Proxecto de Convocatoria de Docentes no Exterior

Sindicato Nacional de Ensino Pública

Ler máis »
22/11/2017 - Executiva
A CONSELLERÍA LÁVASE AS MANS DE NOVO

Un novo temporal de vento e auga percorre a nosa terra e a Consellería limítase, unha vez máis, a derivar a súa responsabilidade ás direccións dos Centros Educativos.

Se hai decretada unha alerta laranxa a Consellería non pode limitarse a suspender as actividades ao aire libre en Escolas e Institutos.

UGT denuncia publicamente esta situación e actuará con contundencia esixindo responsabilidades á Consellería en caso de accidente.

En todo caso, Sr. Conselleiro, gustaríanos saber que ocorre se…

• Hai un accidente nas paradas ou nas viaxes do transporte escolar
• Ocorre algo nas entradas e/ou saídas dos Centros.

Ler máis »
22/11/2017 - Executiva
EN 2019 A SELECTIVIDADE SERÁ EN XULLO POR DECISIÓN IMPERATIVA DO CONSELLEIRO

Unha vez máis o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria toma decisións que afectan ao conxunto da sociedade sen establecer previamente canles de diálogo coa cidadanía.
O conselleiro reuniuse onte coa CIUG e anunciou que a proba extraordinaria de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) pasará a celebrarse en 2019 a mediados de xullo, manténdose a ordinaria en xuño.

Ler máis »
22/11/2017 - Executiva
O GRUPO PARLAMENTARIO DA MAREA CUMPRIU O SEU COMPROMISO COS TRABALLADORES DA CONCERTADA

Como vos informamos recentemente a pasada semana as OOSS FSIE, FeSP UGT, CCOO Ensino, FEUSO e CIG Ensino mantivemos xuntanzas con todos os grupos parlamentarios galegos para manifestarlles as nosas inquedanzas co proxecto de orzamentos do ano 2018, darlles a coñecer a problemática dos traballadores do ensino concertado e solicitarlles apoio na derrogación  do parágrafo terceiro do artigo 53.2 e da disposición adicional novena do citado proxecto de orzamentos.

Pois ben, o Grupo Parlamentario de En Marea,  cumprindo o compromiso realizado na reunión da semana pasada, presentou dúas emendas solicitando a súpresión dos parágrafos que impiden que percibamos a PEA (unha media de 12.000 que a Xunta debe a moitos traballadores) e que recuperemos os incrementos salariais suprimidos en 2010.

22/11/2017 - FETE Informa Univ
VALORACIÓN DE FeSP-UGT SOBRE O PROCESO DE REVISIÓN POR ANECA DOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DO PROFESORADO FUNCIONARIO

Con data 14/11/2016 a Secretaría Xeral de Universidades publicou uns novos criterios ANECA de avaliación e acreditación do profesorado para o acceso aos corpos de funcionarios docentes universitarios (O teu e  CU). As súas finalidades declaradas eran estruturar unha avaliación (cuantitativa e cualitativa) máis equilibrada dos méritos dos
solicitantes; unha mellor ponderación de docencia e investigación; unha simplificación, maior claridade e concreción da normativa (entroncando cos criterios anteriormente vixentes), e unha maior obxectividade e transparencia.
Mediante un boletín  FETE-INFORMA de data 23/11/2016 UXT rexeitou os novos criterios e anunciou a súa vontade de recorrelos.

 

Ler máis »
21/11/2017 - Interinos
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS EXCLUÍDAS PARA A COBERTURA DE INTERINIDADES DO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Achegamos as Listaxes definitivas e relacións definitiva de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes aos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional.

Ler máis »
21/11/2017 - Concursos de traslados
VACANTES PROVISIONAIS PARA O CONCURSO DE TRASLADOS

Achegamos coma documentos adxuntos a relación de vacantes de PES, CMUS, EOI, Inspectores, Mestres e Profesorado de FP para o CXT 2018

Ler máis »
20/11/2017 - FETE Informa Privada
O GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CUMPRIU O SEU COMPROMISO COS TRABALLADORES DA CONCERTADA

Como vos informamos recentemente a pasada semana as OOSS FSIE, FeSP UGT, CCOO Ensino, FEUSO e CIG Ensino mantivemos xuntanzas con todos os grupos parlamentarios galegos para manifestarlles as nosas inquedanzas co proxecto de orzamentos do ano 2018, darlles a coñecer a problemática dos traballadores do ensino concertado e solicitarlles apoio na derrogación  do parágrafo terceiro do artigo 53.2 e da disposición adicional novena do citado proxecto de orzamentos.

Pois ben, o Grupo Parlamentario Socialista  cumprindo o compromiso realizado na reunión da semana pasada, presentou dúas emendas solicitando a súpresión dos parágrafos que impiden que percibamos a PEA (unha media de 12.000 que a Xunta debe a moitos traballadores) e que recuperemos os incrementos salariais suprimidos en 2010.

Ler máis »
20/11/2017 - FETE Informa Privada
A INCAPACIDADE TEMPORAL EN DISCAPACIDADE

A incapacidade temporal no XIV Convenio Colectivo Xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade ´ven regulada nos Arts 52, 78, 103 e 104, que resumimos e explicamos no UGT-INFORMA que podes ver se pinchas en "Ler máis".

Ler máis »
17/11/2017 - Lexislación
CENTROS E POSTOS DE ESPECIAL DIFICULTADE

Actualización dos anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade.

Ler máis »
16/11/2017 - Executiva
A PRÓRROGA DOS PXE NON É ESCUSA PARA CONXELAR SALARIOS

A prórroga dos PXE non é escusa para conxelar salarios, é negar a negociación da recuperación de dereitos e salarios dos empregados e empregadas públicos. Hai precedentes de exercicios nos que se incorporaron cuestións laborais independentemente de que se aprobaran ou non os orzamentos xerais do Estado. Sen orzamentos podería haber incrementos salariais, hai antecedentes. Non hai vontade política de negociación.

 

Ler máis »
14/11/2017 - Concursos de traslados
Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación

Hoxe publicouse no DOG a convocatoria para o Concurso de Traslados especiíficos para cubrir prazas nos Departamentos de Orientación de Primaria. Tedes a convocatoria como documento adxunto.

Para participar hai 15 días hábiles computados partir de mañá.

 

Sindicato Nacional de Enisno Público 

 

Ler máis »
14/11/2017 - Relixión
XUBILACIÓN PARCIAL DO PERSOAL LABORAL DOCENTE

As medidas introducidas pola Lei 27/2011 de 1 de agosto e polo “Real Decreto-lei 5/2013, de 15 de marzo,” dan lugar a unha serie de “Condicións” as cales vedes reflectidas neste Informa-t. Estas son:

1. Condicións:

 Debe estar contratado a xornada completa

 Debe celebrarse simultaneamente un contrato de relevo

 Debe ter 6 anos de antigüidade na empresa

 Debe ter, como mínimo, 33 anos cotizados.

 A idade para acceder á XP irá aumentando de forma progresiva ata chegar aos 65 anos en 2027. En 2014 o traballador deberá ter 61 anos e 4 meses para acceder á XP con 33 anos cotizados. Agora ben, pode mitigarse o incremento da idade co incremento de anos cotizados. Así pois, no ano 2027 quen teña 36 anos e 6 meses cotizados poderá acceder á xubilación parcial con “só” 63 anos.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
14/11/2017 - Concursos de traslados
OS SEGUINTES DÍAS ESTAREMOS Á VOSA DISPOSICIÓN PARA O CXT
14/11/2017 - Executiva
REUNIÓN COS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE EN MAREA, BNG E PP PARA TRATAR SOBRE A SITUACIÓN DO ENSINO CONCERTADO

As organizacións sindicais FeSP-UGT, CCOO Ensino, FSIE, FEUSO e CIG Ensino reuníronse hoxe coS responsable de Educación do grupos parlamentarios e En Marea, BNG e PP para tratar sobre a "insostible situación na que se atopan as traballadoras e traballadores do Ensino Concertado".

Ler máis »
13/11/2017 - Notas de Prensa
REUNIÓN CO GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA PARA TRATAR SOBRE A SITUACIÓN DO ENSINO CONCERTADO

As organizacións sindicais FeSP-UGT, CCOO Ensino, FSIE, FEUSO e CIG Ensino reuníronse hoxe co responsable de Educación do grupo parlamentario socialista, Luis Álvarez Martínez, para tratar sobre a "insostible situación na que se atopan as traballadoras e traballadores do Ensino Concertado". Mañá, os representantes sindicais teñen concertadas citas cos grupos parlamentarios En Marea, BNG e PP.

Ler máis »
09/11/2017 - Executiva
ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO EN EDUCACIÓN: O MECD PRETENDE IGNORAR Á MAIORÍA SINDICAL E A COMISIÓN DE EDUCACIÓN DO CONGRESO

Na reunión da Mesa Sectorial do Persoal Docente de Niveis non Universitarios, UGT e a maioría dos sindicatos representativos fixemos un esforzo para achegar as nosas posicións e defendemos, unha vez máis, un sistema transitorio de ingreso á Función Pública Docente que faga posible o cumprimento do Acordo do 29 de marzo, sobre estabilización do emprego no ámbito educativo.
Mentres tanto, a Comisión de Educación do Congreso dos Deputados, cos votos en contra do PP (que se quedou só) aprobaba unha proposición non de lei que, facéndose eco da problemática e das posicións de UGT e outros sindicatos, insta o Goberno á negociación dun sistema transitorio no que si debe recollerse o carácter non eliminatorio das probas.

Ler máis »
07/11/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT ENSINO CONSEGUE UNHA MESA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN PARA AS VACANTES DO CONCURSO ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN LOGRANDO UN AUMENTO DE MÁIS DE 40

Como consecuencia da solicitude da FeSP-UGT na Mesa Sectorial do 24 de outubro, a administración convocou o venres 3 de novembro ás organizacións sindicais para negociar as vacantes para o Concurso Específico de Orientación que será publicado no DOG o 14 de novembro.  Grazas ó estudo pormenorizado e argumentado desta organización sindical da realidade da Orientación na Etapa de Primaria na nosa CCAA e da implicación dos centros educativos que colaboraron activamente na realización do mesmo; acadáronse un 43,5% máis de vacantes que as previstas no borrador (42 prazas máis).

A administración acepta a proposta da UGT de publicar os anexos dos centros adscritos para que a xente concurse con todos os datos sobre a praza á que participa e eliminou erros e duplicidades que se avisaron no estudo que se achegou a posteriori da Mesa Sectorial Docente. 

A pesar deste incremento na oferta a FeSP-UGT Ensino denuncia a precariedade no que atinxe á Orientación Educativa en Galicia, rexida por unha normativa obsoleta e unha Rede de Centros que non responde á realidade educativa da nosa comunidade autónoma e que a administración non é quen de xestionar a súa modificación para adecuala á realidade galega. Lamentamos que non se tiveran en conta aportacións desta organización que mellorarían notablemente a calidade da atención á diversidade nalgúns centros educativos. A FeSP-UGT achegou unha pequena listaxe argumentada e consensuada polos centros educativos dunha necesidade real de dotalos dun Departamento de Orientación propio, a pesar de non cumprir coa premisa de ser un centro completo de 12 unidades, por motivos do número de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo existentes en ditos centros e da realidade sociocultural e socioeconómica dos mesmos. Lamentamos que a consellería non aposte pola atención á diversidade e esiximos unha mellora na ROEGAL e na normativa que atinxe á orientación educativa e á atención á diversidade en Galicia.

Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
07/11/2017 - Executiva
OS ORZAMENTOS DO 2018 NON PERMITEN MELLORAR NIN O PODER ADQUISITIVO DOS TRABALLADORES NIN A CALIDADE DO ENSINO

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. FeSP-UGT Ensino Galicia, despois de estudar o borrador dos orzamentos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  para o ano 2018 asegurou que “se ben non podemos dicir que o borrador de orzamentos para 2018 sexa negativo, pois non son negativas as cifras, si que podemos dicir que son uns orzamentos conservadores que en ningún momento van permitir mellorar o poder adquisitivo dos traballadores dependentes da Consellería nin a calidade da mesma”. Por este motivo, esta organización sindical non pode entender a actitude do conselleiro presumindo deste orzamento, xa que a realidade “contrasta coa fachenda que o presidente da Xunta e o Conselleiro de Educación falan das melloras económicas que estamos a vivir no noso país. Haber haberaas, pero ao ensino non chegan”.

Ler máis »
09/10/2017 - Activos e Parados
ACORDO ENTRE FeSP-UGT GALICIA E ACADEMIA POSTAL PARA A PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS

FeSP-UGT Galicia asinou un convenio con ACADEMIA POSTAL en virtude do cal os nosos afiliados a afiliadas poden beneficiarse de descontos na matrícula, materiais e mensualidades establecidas na preparación de probas e programas selectivos para acceso ao emprego público das distintas Administracións Públicas.
Os centros Formación ACADEMIA POSTAL comprométense a ofrecer aos afiliados e afiliadas de FeSP-UGT en Galicia que se matriculen os descontos seguintes:
• Desconto dun 50% no importe da matrícula no centro
• Un desconto dun 10% no importe do material que corresponda ao grupo de preparación.
• Cando o número de persoas afiliadas a FeSP-UGT Galicia que se matriculen en grupos de preparación dunha mesma oposición en cada Centro de Formación de Academia Postal sexa igual ou superior a 5, aplicaráselle un desconto do 10% na mensualidade establecida para cada grupo de preparación, a aplicar a partir da data na que se produza tal situación.
Para máis información diríxete ás nosas sedes.

Ler máis »
20/07/2016 - Executiva
INSTRUCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DO CURRÍCULO DE ESO E BACHARELATO NO CURSO 2016/17

Resolución de 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación no curso académico 2016/17 do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
19/07/2016 - FETE Informa Pública
Instrucións curso 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato

Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Ler máis »
02/07/2016 - Notas de Prensa
O SECTOR DE ENSINO DE FESP-UGT GALICIA PROPÓN CAMBIAR AS VACACIÓNS DE SEMANA SANTA POLAS DE PRIMAVERA

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia propón cambiar as vacacións de Semana Santa polas de Primavera, para así establecer uns períodos lectivos máis homoxéneos. Así, este período vacacional sempre estaría ubicado entre o 1 e o 10 de abril, de forma que “alumnos e docentes terían distribuídos os seus períodos de traballo e descanso dunha forma máis equitativa, o que sen dúbida sería positivo para o rendemento duns e outros”.

Ler máis »
29/06/2015 - Lexislación
Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Próxima publicación no DOG do Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
16/12/2014 - FETE Informa Pública
RD de Especialidades

O Ministerio de Educación retirou o proxecto de Real Decreto de Especialidades da mesa de negociación celebrada hoxe e anunciou, trala presión sindical, un novo documento con enfoque técnico que permita dar atribución docente ás novas materias da LOMCE.

FETE UGT, e demais OOSS, reiteraron o seu rexeitamento porque o citado texto resultaba tan innecesario como lesivo para o profesorado de Educación Secundaria.

O novo documento anunciado, contemplará segundo o ministerio, ademais das atribucións docentes das novas materias da ESO, FP Básica e Bacharelato, a correspondencia ou equivalencia das antiguas materias coas novas que empezarán a implantarse a partir de setembro de 2015 en 1º e 3º da ESO

FETE UGT espera que a Administración Educativa tome nota e que responda aos problemas que ten o profesorado e aso que xera o cambio normativo.

01/08/2014 - Quen somos?
Quen somos

A Federación de Traballadores do Ensino de UGT (FETE-UGT) constitúese coas suas actuais siglas en Abril de 1931, tendo como antecedentes a Asociación de Profesores Racionalistas (1909) e a Asociación General de Maestros (1912).

A nosa historia enraízase en plantexamentos ou reivindicacións que a pesar do paso dos anos mantéñense vivos na loita sindical. A defensa de unha educación pública de calidade inspirada nos principios de igualdade, solidaridade, liberdade e laicidade é unha constante que resume nosa traxectoria en paralelo á defensa dos intereses profesionais e laborais dos traballadores e traballadoras do ensino.

Esta federación é membro fundador da Internacional da Educación (IE) e afiliada ó Comité Sindical Europeo da Educación (CSEE).

Ler máis »
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia