27/06/2017 - Notas de Prensa
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA SOLICITA UNHA REUNIÓN CO CONSELLEIRO POLO PECHE DE VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia entregou hoxe no rexistro xeral da Xunta, unha solicitude de entrevista co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para tratar sobre o peche das unidades educativas do CPI Tomás de Lemos (Ribadavia), CPI da Ribeira (Porriño) e do CPI Monte Caxado (As Pontes), así como do peche do CEIP Emilio de Navasqüés (Outes).

Ler máis »
23/06/2017 - Notas de Prensa
UGT DENUNCIA O PECHE DE UNIDADES EDUCATIVAS NO CONCELLO DAS PONTES

A supresión de unidades de forma unilateral e sen previo aviso á comunidade educativa suporá o peche do CPI Monte Caxado FeSP-UGT Ensino denuncia a falta de negociación da Xefatura Territorial de Educación da Coruña que, nunha decisión unilateral e sen previa consulta á comunidade educativa (profesorado e familias), decidiu eliminar as ensinanzas da etapa secundaria obrigatoria no CPI Monte Caxado de As Pontes. Esta medida adoptada pola Administración provocará a eliminación deste centro e a reubicación do alumnado e do profesorado do CEIP A Magdalena nas instalaciones do CPI Monte Caxado.

Ler máis »
22/06/2017 - Notas de Prensa
FeSP -UGT DENUNCIA A POUCA TRASPARENCIA NO PECHE DE UNIDADES DO CPI TOMÁS DE LEMOS DE RIBADAVIA

FeSP-UGT Galicia denuncia a falta de negociación da Delegación Provincial de Educación de Ourense que, nunha decisión unilateral e sen previa consulta á comunidade educativa (profesorado e familias), decidiu eliminar as ensinanzas da etapa secundaria obrigatoria no CPI Tomás de Lemos de Ribadavia. Esta medida adoptada pola Administración provocará a reubicación do alumnado e do profesorado do centro.

Ler máis »
22/06/2017 - Executiva
FeSP -UGT CRITICA A “CHANTAXE” DA CONSELLERÍA CON RESPECTO AOS PROXECTOS ABALAR E EDIXGAL

FeSP- UGT Ensino denuncia e rexeita a postura ameazante e autoritaria da Consellería na comunicación aos centros educativos públicos no que se refire á participación no proxecto Abalar-Edixgal. O noso sindicato esixe o mantemento da atención de tódolos centros da rede Abalar, independente da súa participación en E-Dixgal.

Ler máis »
22/06/2017 - Oposicións
Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas e mestres para 2017

Xuntase a Resolución do 22 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

PARA BUSCARTE NAS LISTAS PINCHA EN  "Ler máis"

Ler máis »
21/06/2017 - Oposicións
GUÍA PARA AS OPOSICIÓNS 2017

FeSP-UGT pon á túa disposición unha guía que dará resposta ás dúbidas que che poidan xurdir no proxecto selectivo. Pincha en "Ler máis" e terás as respostas.

Ler máis »
21/06/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO PRIVADO E CONCERTADO: NON É OBRIGATORIO LEVAR REXISTRO DE XORNADA

O Tribunal Supremo (TS) estableceu en sentenza do 23 de marzo de 2017  que as empresas non están obrigadas a levar un rexistro da xornada diaria de todo o persoal para comprobar o cumprimento da xornada laboral e horarios pactados, e só deben levar un rexistro de horas extras realizadas.
Isto non é óbice para que as empresas, se así o desexan, poidan levar un rexistro horario e os traballadores teñen a obriga de cumprimentalo. Agora ben, este rexistro debería axustarse as condicións laborais do ensino e no caso concreto do ensino concertado deberían especificarse as horas lectivas e non lectivas. De non facerse así, insistimos aos traballadores que fagan constar diariamente como en“observacións” o número de horas lectivas e non lectivas, pois de non facelo, ao levar o rexistro a firma do traballador podería estar certificando que non fai o número de horas indicadas no convenio.

Ler máis »
21/06/2017 - Oposicións
A FeSP-UGT ESIXE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN E CUMPRIMENTO DE PRAZOS DO PROCESO SELECTIVO 2017

FeSP-UGT rexeita a mala xestión da Consellería de Educación do proceso selectivo actual.
Desde o principio a Xunta xogou con este proceso selectivo para conseguir a aprobación dos presupostos do estado. Todo isto, reflíctese nunha completa desorganización que omite/modifica os prazos que fixa a convocatoria, creando nos opositores e opositoras unha incerteza constante desde antes do inicio de dito proceso, que ten como consecuencia o incremento da ansiedade intrínseca a estas situacións. 
FesP-UGT denuncia unha xestión caótica deste proceso selectivo e esixe á Consellería que poña remedio a unha situación que está a prexudicar aos opositores e opositoras e instamos á Consellería que faga un rigoroso seguimento de todo o proceso selectivo, sobre todo no referido a determinados presidentes de tribunais. que esta organización xa ten denunciados en anos anteriores debido á  súa mala praxe.

Ler máis »
19/06/2017 - Comisións de Servizo
ABERTO O PRAZO PARA A SOLICITUDE DE CONCILIA 2017: Comisón por coidado de fillos

A partir de mañá hai un prazo de 15 días naturais para facer a solicitude.

Documentos acreditativos a acompañar na instancia:

- Libro de familia.

- Certificado de empadroamento.

- Declaración responsable de non convivir con outra persoa (no caso de núcleo familiar con un solo proxenitor)

Ler máis »
15/06/2017 - Notas de Prensa
ENTREGA DOS V PREMIOS Á INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

O proxecto “A vida no acuario” de Sonia Sánchez Guerra, do CEIP Plurilingüe da Serra de Outes, recolleu onte o primeiro premio da quinta edición dos Premios á innovación educativa “Escola Viva”, convocados por FeSP-UGT Ensino e o movemento educativo Escola Viva. O acto celebrouse no salón de actos de UGT-Galicia en Santiago de Compostela, coa presenza de Raúl Gómez Farto, presidente de Escola Viva, Delia Irene Martínez, Secretaria Xeral de FeSP-UGT Galicia, e Gerardo Morano Díaz, Secretario do Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia, ademais dos premiados.

Ler máis »
15/06/2017 - Executiva
FeSP-UGT REXISTRA SOLICITUDE DE PAGO DELEGADO PARA O PAS DA CONCERTADA

O sector de ensino da FeSP-UGT esixe o pago delegado para a totalidade do persoal que desempeñe o seu posto de traballo no Ensino Concertado.

Consideramos necesario incorporar a figura xurídica do “pago delegado” ao Persoal de Administración e Servizos Xerais, ao Persoal Complementario así como á totalidade de traballadores que desempeñen o seu posto de traballo no Ensino Concertado. O modelo xa existe e xa está contrastado polos docentes do Ensino Concertado. A Unión Xeral de Traballadores foi a impulsora daquel proceso na década dos oitenta e desenvolveuse de xeito satisfactorio ata o día de hoxe.

Ler máis »
13/06/2017 - FETE Informa Privada
FeSP-UGT rexistra no MECD a solicitude de pago delegado para discapacidade

O sector de ensino da FeSP-UGT esixe o pago delegado para a totalidade do persoal dos centros de atención especializada e dos centros de educación especial do ámbito Xeral de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade.

Ler máis »
13/06/2017 - Interinos
ASINADO ACORDO DE INTERINOS

A FeSP-UGT, xunto con CCOO, ANPE e CSIF asina unha nova addenda do acordo de interinos que reforza a estabilidade do profesorado interino e substituto e garante a igualdade de oportunidades de acceso ao emprego do profesorado interino cunha discapacidade igual ou superior ao 33%.

Ler máis »
09/06/2017 - Oposicións
ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO CONCURSO-OPOSICIÓN


Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017.

Contra a lista provisoria as persoas interesadas poderán formular asreclamacións que coiden oportunas no prazo de 5 días naturais.

Podedes consultar as listas pinchando en "Ler máis"

Ler máis »
07/06/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL: VACACIÓNS DE PRIMAVERA, MATERIAS AFÍNS E MOITO MÁIS

Na mesa sectorial de hoxe non se tratou a orde de calendario escolar, pero deuse por rematada a mesma. Solicitamos á administración que se entregue a documentación das mesas con tempo suficiente e que as ordes do día sexan menos extensas para poder debatelas en profundidade e con tempo suficiente.
Esta organización, previamente á mesa, xa propuxo por escrito á administración modificar o calendario escolar para racionalizar os períodos lectivos apelando ó criterio pedagóxico, mantendo un descanso fixo entre o 1 e o 10 de abril (VACACIÓNS DE PRIMAVERA), sen alterar o número de días lectivos, pero desvinculando as vacacións da semana santa, que son as que xeran disparidade nas datas.
En relación coas afíns e destinos de oficio na orde de mestres, solicitamos que non se inclúan as especialidades de Educación Infantil, francés, PT e AL, para dar unha resposta educativa máis axeitada ó alumnado con neae e de máis curta idade. E seguimos insistindo en que se  regulen as materias afíns para a mellora da calidade educativa do alumnado e laboral do profesorado na etapa de secundaria por ámbitos e na creación de comisións provinciais que revisen os perfís de estas vacantes
A FeSP-UGT solicitou ademais que sexan xenerosos coas prazas dos profesionais que atenden alumnado neae (PT, AL e Orientación) e que na medida do posible sexan, sen itinerancia ou con itinerancia, coherentes
Na mesma liña esta organización solicita que a itinerancia en secundaria e primaria sexa soamente entres dous centros; ó que a administración afirma que intentará facelo como norma xeral.
E moita máis información que podedes ler en "ler máis".

Ler máis »
07/06/2017 - Executiva
O PAS DAS UNIVERSIDADES TAMÉN REQUIRE ESTABILIZACIÓN

O Congreso dos Deputados incorporou parcialmente na Lei de Presupostos a proposta de UGT sobre estabilización do persoal temporal das universidades. Agora o artigo 19.6 da Lei PXE prevé que, entre outros sectores da administración, tamén “o persoal docente e investigador” das universidades, “ademais da taxa” correspondente do 100% de reposición, poderá “dispoñer dunha taxa adicional para estabilización de emprego temporal que incluirá ata o 90 por cento das prazas que, estando dotadas orzamentariamente, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2016”.

Desde FeSP-UGT defendemos que calquera praza ocupada por un PDI interino (tanto laboral como funcionario) durante almenos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2016 sexa considerada dentro deste 90%.
Desde FeSP-UGT Universidade estamos totalmente en contra de que non se inclúa nesta emenda ao persoal de administración e servizos das universidades e cremos que non é de xustiza nin ecuánime que haxa diferente trato para os traballadores da universidade.
Esiximos á Administración e aos partidos políticos que atendan esta xusta demanda: O Persoal de Administración e Servizos das Universidades (PAS) tamén é UNIVERSIDADE e require ser incorporado ás previsións orzamentarias sobre estabilización.

05/06/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT PROPÓN UN CALENDARIO ESCOLAR MÁIS EQUILIBRADO COAS VACACIÓNS DE PRIMAVERA NOS PRIMEIROS DÍAS DE ABRIL

O sector de Ensino da FeSP-UGT de Galicia presentará mañá na Mesa Sectorial Docente unha proposta de calendario escolar máis equilibrado coas vacacións de Primavera nos 10 primeiros días de abril. O sindicato reiterará a necesidade de crear comisións provinciais para tratar sobre as materias afíns, e demandará un concursiño para facilitar a mobilidade voluntaria do persoal docente.

Ler máis »
02/06/2017 - Mesa Sectorial
CONVOCADA MESA SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA O VINDEIRO MARTES 6 DE XUÑO DE 2017

O vindeiro martes 6 de xuño de 2017 terá lugar a mesa sectorial docente non universitaria coa seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o día 6 de abril.

2. Proxecto de orde pola que se ditan as normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018, entre o persoal docente pertencente ao corpo de mestres.

3. Proxecto de orde pola que se ditan as normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de fp ...

4. Orde pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de asesoría do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos Centros de Formación e Recursos.

5. Concurso de prazas de persoal Asesor nesta Consellería.

6. Calendario escolar.

7. Rogos e preguntas.

 

Ler máis »
01/06/2017 - Noticias
HABILITACIÓNS: ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES ENTRE O 1 e o 3O DE XUÑO

Lembramos que desde o día 1 ao 30 de xuño poderán facerse as solicitudes  de habilitacións.
Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.
Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.
As  persoas xa habilitadas en materias LOE que teñen correspondencia con materias LOMCE deberían recibir a/s certificación/s que lles correspondan no seu correo electrónico e polo tanto non terían que solicitalas. Comprobade que isto sucedeu así.

Débese facer a solicitude a través da aplicación informática da páxina
https://www.edu.xunta.es/habilitacions/

Posteriormente presentarase o documento xerado pola aplicación e fotocopia compulsada da documentación precisa nos rexistros das xefaturas territoriais ou no rexistro central da Xunta.

Ler máis »
30/05/2017 - Comisións de Servizo
AS COMISIÓNS DE CONCILIA TARDARÁN ENTRE 15 E 20 DÍAS EN SAIR PUBLICADAS NO DOG

A nova orde que regulará a comisión por conciliación familiar tardará entre 15 e 20 días en sair publicada no DOG; xa que hai retrasos nas publicacións e a consellería está a facer modificacións na redación por solicitude de Igualdade e de Política Lingüística.

Estase a estudar a posibilidade de que as persoas en situación de violencia de xénero podan acollerse a estas comisións.

Ler máis »
29/05/2017 - FETE Informa Privada
BECAS CONCERTADA 2017

Adxuntamos información para a solicitude de prazas gratuitas en centros concertados para fillos de traballadores destes centros.

O día 31 de maio remata o prazo para a entrega de solicitudes nos centros da provincia de Pontevedra.

O día 2 de xuño remata o prazo para a entrega de solicitudes nos centros das provincias da Coruña e Lugo.  (O prazo da provincia de Ourense rematou o 26 de maio).

Nas tres provincias, A Coruña, Lugo e Pontevedra deben entregarse as solicitudes nas secretarías dos centros onde se solicita a praza.

FeSP-UGT reivindica a creación dunha comisión de carácter autonómico co fin de que o proceso e os criterios de selección sexan iguais para todos en Galicia e non varíen dunha provincia a outra.

Ler máis »
29/05/2017 - FETE Informa Privada
TÁBOAS SALARIAS 2015/16 DE AUTOESCOLAS

Adxuntamos as táboas salariais 2015 e 2016 do convenio de Autoescolas.

 

Ler máis »
29/05/2017 - Oposicións
OPOSICIÓNS. TRIBUNAIS SECUNDARIA E PRIMARIA

Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e de adquisición de novas especialidades para o ano 2017.

CONSULTA AQUÍ A COMPOSICIÓN DOS TRIBUNAIS.

Ler máis »
29/05/2017 - FETE Informa Privada
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA FORMACIÓN NO ENSINO PRIVADO E CONCERTADO

Podemos distinguir tres tipos de formación que debe, ou non, realizar o traballador.

a) Formación obrigatoria en materia de prevención de riscos laborais.
Debe impartirse, sempre que sexa posible, dentro da xornada de traballo ou, na súa falta, noutras horas pero co desconto naquela do tempo investido na mesma. O custo desta formación non recaerá en ningún caso sobre os traballadores.

b) Formación obrigatoria con fins de adaptación a modificacións do posto de traballo.
O tempo de traballo dedicado á formación profesional necesaria, isto é, a aquela que vén imposta ao traballador por normas legais ou convencionais ou por decisión da propia empresa ha de ser considerado tempo de traballo. Cando sexa fóra do horario programado dun traballador, este non estará obrigado a asistir e se non o fai, a empresa deberá reprogramar esa formación dentro do horario do traballador; mentres que se o traballador opta por asistir, o tempo será computado como tempo de traballo efectivo, o que supón redución da xornada realizada durante o curso ou, no seu caso, a retribución adicional correspondente

c) Formación voluntaria do traballador.
Cando o traballador desexa, pola súa propia vontade, desenvolver actividades de formación profesional, terá dereito a permisos para concorrer a exames e preferencia para elixir quenda de traballo ou que se lle adapte a xornada ordinaria de traballo para a asistencia a estas, todo isto nos termos pactados para o seu exercicio na negociación colectiva.
Este tipo de formación voluntaria para o traballador, aínda cando sexa ofertada pola empresa, non ten o carácter de tempo de traballo e, polo tanto, non ten por que ser retribuído este tempo. 

CONTINÚA LENDO...

Ler máis »
26/05/2017 - FETE Informa Pública
UGT ESIXE O PAGO DO 100% DE HABERES EN CASO DE BAIXA LABORAL PARA O PROFESORADO DO ENSINO PÚBLICO

No DOG de 30/12/2014 establecéronxe os seguintes DESCONTOS SALARIAIS POR BAIXA: os 3 primeiros días, o 50%; do 4º ao 20º, o 25%; do 21º ao 90º, o 0%; do 91º en adiante,   Retribucións Básicas (salario base e trienios), os complementos hai que solicitalos a MUFACE.
• Se a crise non nos golpea e a economía medra (disque)…
• Se os nosos compañeiros e compañeiras do ensino concertado cobran o 100% da nómina…
UNHA VEZ MÁIS ESIXIMOS QUE NOS DEVOLVAN O QUE NOS ROUBARON.
ENFERMAR NON É DELITO.

Ler máis »
25/05/2017 - Interinos
MODIFICACIÓNS DO ACORDO DE INTERINOS

Achegamos como documento adxunto a Modificación do Acordo de Interinos que nos facilitou a Consellería.

A FeSP-UGT Ensino segue mantendo a premisa da necesidade de recuperar o aboam,ento do verán despois de traballar 5 meses e medio.

Ler máis »
23/05/2017 - Executiva
FeSP-UGT reitérase na defensa dos traballadores do Ensino Concertado

O compromiso da FeSP-UGT cos traballadores do ensino concertado é inequívoco e indiscutible.

FeSP-UGT sempre se opuxo ao peche de unidades escolares tanto no Ensino Público como no Ensino Concertado. Sempre defendemos o mantemento dos cadros de persoal propoñendo medidas escolares que melloren a calidade do ensino como desdobres educativos, baixadas de ratios, incremento de profesorado para atención á diversidade, etc.

Sempre mantivemos este posicionamento con firmeza, nos Consellos Escolares, nas Comisións Provinciais de Concertos e nas Mesas da Concertada.

Que organizacións sindicais coas que colaboramos na negociación colectiva terxiversen informacións para cuestionar este posicionamento só pode ter unha finalidade: menoscabar a nosa imaxe entre os traballadores do sector. Pero non todo vale na acción sindical e a realidade dos feitos acabará poñendo a cada un no lugar que lle corresponde.

Adxuntamos o posicionamento claro e rotundo da nosa executiva federal a prol da defensa dos traballadores do ensino concertado.

Ler máis »
22/05/2017 - Executiva
AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.
As solicitudes deberán presentarse presencialmente preferiblemente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada .
 Este formulario (anexo I) tamén estará dispoñible:
 a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.es
 b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

Ler máis »
18/05/2017 - FETE Informa Pública
MODIFICACIÓN ACORDO DE INTERINOS

A FeSP-UGT Ensino manifesta na Mesa Sectorial a súa discrepancia con diversos aspectos da nova proposta para o acordo de interinos e supedita a sinatura do mesmo ó compromiso de aboamento do verán ós substitutos que traballaron máis de cinco meses e medio; ó que a administración non accede.
Esta organización estudará o texto refundido do acordo antes da sinatura para garantir os dereitos do colectivo de interinos.

Ler máis »
16/05/2017 - Executiva
LETRAS GALEGAS. Carlos Casares, gran escritor e axente normalizador da nosa lingua

Este ano as Letras Galegas están adicadas a Carlos Casares, que nos deixou unha obra considerable que abrangue distintos xéneros. Os intelixentes e eruditos contos dos Escuros soños de Clío, o entrañable conto infantil A galiña azul,  incontables artigos xornalísticos, novelas como Ilustrísma e biografías sobre insignes escritores galegos son parte destacada da súa obra. Ademais participou na redacción da lei de normalización lingüística en 1983 e tamén na creación do Consello da Cultura Galega do que chegou a ser presidente. Tamén foi director da Editorial Galaxia e da revista Grial.
En suma un gran axente normalizador que deu un pulo inmenso á nosa lingua e que algúns hoxe en día están empeñados en contrarrestar. Non o consintamos.

Ler máis »
12/05/2017 - FETE Informa Pública
FeSP-UGT DEMANDA UN CONCURSIÑO PREVIO AO CADP
Ler máis »
10/05/2017 - FETE Informa Pública
FeSP-UGT Ensino ESIXE QUE NON HAXA LIMITACIÓN TEMPORAL NO NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DOCENTES

Sobre a restrición temporal á hora de efectuar nomeamentos de funcionarios interinos, contida no artigo 19.Dous, parágrafo 3º, a un máximo de tres anos Unidos-Podemos e PSOE recolleron as emendas dos sindicatos con respecto á restrición temporal no nomeamento de interinos e presentáronas. O PP consciente da confusión á que se prestaba o texto do anteproxecto de LPGE presentou unha emenda de modificación, cinguindo a restrición a contratos por obra e servizo.

Afírmannos que non afecta os funcionarios interinos docentes.

Ler máis »
10/05/2017 - Executiva
O PROXECTO A VIDA NO ACUARIO, DO CEIP PLURILINGÜE DA SERRA DE OUTES, ACADA O PRIMEIRO PREMIO Á INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

O proxecto “A vida no acuario” de Sonia Sánchez Guerra, do CEIP Plurilingüe da Serra de Outes,  acadou o primeiro premio á innovación educativa “Escola Viva”, convocado por FeSP-UGT Ensino e o movemento educativo Escola Viva. Raúl Gómez Farto, presidente de Escola Viva, e a secretaria provincial da Coruña do Sector de Ensino de FeSP-UGT, Paula Rodríguez, deron a coñecer hoxe en rolda de prensa o fallo do xurado, reunido o pasado día 5 de maio. 

Ler máis »
10/05/2017 - Notas de Prensa
RESOLUCIÓN DOS PREMIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

No día de hoxe 10 de maio deuse a coñecer o fallo do xurado da quinta edición dos Premios de Innovación Escola Viva, organizados polo colectivo Escola Viva e FeSP-UGT Ensino.

A acto de entrega dos premios realizarase nunha data aínda por determinar, pero que terá lugar antes do fin do curso escolar. 

No documento adxunto tedes a resolución do xurado cos dos premiados e os tres accesits.

Ler máis »
09/05/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL: MELLORAS NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Na longa Mesa Sectorial de hoxe (que continuará o martes próximo) tratáronse os seguintes temas: ordes sobre escolarización de alumnado de atención preferente, prazas sometidas a convenio,comisións de servizo por conciliación da vida laboral e familiar e recoñecemento de oficio das vacacións aboadas, non recoñecidas como servizos prestados, e varios.
FeSP-UGT Ensino defendeu o dereito a conciliar de todos os colectivos e de ambos proxenitores. Propuxemos que a adxudicación debe ser por bloques ou colectivos ordenados do seguinte xeito:
- Funcionarios/as de carreira.
- Funcionarios/as en prácticas.
- Funcionarios/as interinos/as.
Sendo esta proposta aceptada pola administración

Ler máis »
09/05/2017 - Executiva
AS "REVÁLIDAS" SERÁN APLICADAS NO CENTRO POR PROFESORES QUE NON IMPARTEN CLASE AOS ALUMNOS AVALIADOS

As "reválidas" serán aplicadas no centro  por profesores que non imparten clase aos alumnos avaliados. Para corrixir as probas, crearanse unhas comisións de avaliación provinciais integradas por profesores funcionarios do sistema educativo público alleos aos centros seleccionados.

Como vén sendo habitual, as organizacións sindicais que representamos ao conxunto dos traballadores do ensino temos que enterarnos polos medios de comunicación de cousas como esta, o que indica moi claramente o respecto que ten a administración educativa polos traballadores e os seus representantes.

De todos os xeitos, FeSP-UGT rexeita que o MECD, ao non establecer a este respecto nada, na Orde  ECD/393/2017 de 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final  de ESO para o curso 2016/2017, deixe ao libre albedrío da administración educativa das comunidades autónomas esta cuestión.

Ler máis »
09/05/2017 - Mesa Sectorial
DOCUMENTOS PARA A MESA SECTORIAL DOCENTE

Achegamos os documentos da mesa sectorial docente:

- MODIFICACIÓN DO ACORDO DE INTERINOS

- PROXECTO DE ORDE DAS COMISIÓNS POR CONCILIACIÓN FAMILIAR.

- DOCUMENTO NO QUE SE RECOLLE O PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO COMO SERVIZOS PRESTADOS DOS DÍAS CORRESPONDENTES ÁS VACACIÓNS ABOADAS NON GOZADAS.

- PERMUTAS.

-PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO E PROGRAMAS ESPECÍFICOS DESTA CONSELLERÍA

CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS PARA CUBRIR PRAZAS EN POSTOS DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE.

Ler máis »
05/05/2017 - Oposicións
REIVINDICAMOS UN SISTEMA DE ACCESO QUE RESPONDA AO ACORDO ASINADO PARA A ESTABILIDADE DOS CORPOS DOCENTES

Defendemos un sistema de ingreso baseado nos seguintes parámetros:
• Probas non eliminatorias na fase de oposición, na que habería que obter polo menos unha cualificación de cinco.
• Aumento do peso da fase de concurso, fronte á fase de oposición, na cualificación global do procedemento selectivo,   respectando o equilibrio de méritos, capacidade e igualdade.
• Valoración máxima na fase de concurso da experiencia docente, ata os límites legais permitidos.
• Aumento da optatividade para elixir o tema e a unidade didáctica a defender

Ler máis »
27/04/2017 - Oposicións
CORRECCIÓN DE ERROS NA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
26/04/2017 - Notas de Prensa
O DÍA 10 DE MAIO COÑECERANSE OS GALARDOADOS DO PREMIO ESCOLA VIVA

O próximo día 10 de maio darase a coñecer a resolución do xurado da V edición do Premio á Innovación Educativa "Escola Viva". O anuncio do fallo do xurado retrasouse uns días sobre o prazo previsto debido á grande participación e a calidade dos traballos presentados que fixo máis intensas e complexas as reunións dos membros do xurado.

Ler máis »
26/04/2017 - FETE Informa Pública
OS INTERINOS E SUBSTITUTOS TAMÉN PODERÁN SOLICITAR AS HABILITACIÓNS DE CARA ÁS OPOSICIÓNS
Ler máis »
21/04/2017 - FETE Informa Privada
REVISIÓNS MÉDICAS NA CONCERTADA

O dereito a unha revisión médica anual é un dereito incuestionable que teñen todos os traballadores afectados polo convenio da concertada.

Ler máis »
20/04/2017 - FETE Informa Privada
CÓMPUTO DA XORNADA NA CONCERTADA

Unha cuestión conflitiva no ensino concertado é o cómputo da xornada, o número de horas lectivas e non lectivas que corresponde facer aos docentes. Aquí dámosche unhas orientacións ao respecto.

Non dubides en consultarnos as dúbidas que teñas. Estamos a túa disposición nas nosas sedes.

Ler máis »
18/04/2017 - Oposicións
RESUMO DA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2017

Prazo de presentación do 18 de abril ó 9 de maio

 

 

Ler máis »
17/04/2017 - Oposicións
OPOSICIÓNS 2017 ENSINO

Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017

Publicada hoxe no DOG  a Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivosde ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017

Ler máis »
12/04/2017 - Comisións de Servizo
COMISIÓN DE SERVIZOS

Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2017/2018

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2017 ao 30 de abril de 2017, ambos inclusive.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/21758

Ler máis »
09/04/2017 - Oposicións
A CONVOCATORIA DAS OPOSICIÓNS 2017 PREVISTA PARA O 17 DE ABRIL

Esta organización sindical quere amosar publicamente o seu profundo rexeitamento polas formas empregadas novamente pola Consellería á hora de comunicar e facer pública a data da convocatoria das oposicións o vindeiro 17 de abril. Unha vez máis, e como ven sendo habitual, a administración demostra un total menosprezo das organizacións que representan ó profesorado informando  antes á prensa .

Ler máis »
09/04/2017 - Mesa Sectorial
INFORMA-t DE ROGOS E PREGUNTAS DA MESA SECTORIAL DO 6 DE ABRIL DE 2107

A FeSP-UGT denuncia a DESINFORMACIÓN ás OOSS por parte da Consellería. A ausencia do presidente da Mesa Sectorial supuxo a NON CONTESTACIÓN da meirande parte dos rogos e preguntas presentados vetando o dereito á información do profesorado en cuestións tan relevanes como o CXT ou as Oposicións.

 

 

Ler máis »
31/03/2017 - Executiva
RD-lei 6/2017, de 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público

Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017.

31/03/2017 - FETE Informa Univ
UGT DEFENDE A INCLUSIÓN DAS UNIVERSIDADES NOS PLANS DE ESTABILIZACIÓNS DE EMPREGO PÚBLICO

FeSP-UGT propuxo ao goberno en data 24 de marzo, no marco da Mesa Xeral da Función Pública, incluír dentro do apartado segundo “Medidas en materia de redución de emprego temporal”do Borrador de acordo para a Mellora do Emprego Público o seguinte:“Incluír ao persoal docente e investigador das Universidades Públicas, así como ao seu persoal de administración e servizos incluídos na Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación da Lei Orgánica de Universidades”.

Ler máis »
31/03/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT POLA CONCIENCIACIÓN DO AUTISMO

A FeSP-UGT Ensino tínguese de azul polo 2 de abril Día Mundial da Concienciación do Autismo. Desde esta Federación queremos apoiar a premisa deste ano:

Rompamos xuntos barreiras polo autismo.

Fagamos unha sociedade accesible.

#2deAbril

#DiaMundialDoAutismo

30/03/2017 - Executiva
ACORDO PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO

Só desde a negativa situación de partida (masiva destrución de emprego público e abusivo aumento da temporalidade) se pode comprender a natureza do Acordo.

Case seis anos costou que o goberno recoñecera o erróneo das políticas en materia de emprego público e rectificase. Seis anos de notable e profundo retroceso na calidade da atención á cidadanía. Seis anos nos que a destrución e precarización do emprego público foi a principal medida para combater a crise. Seis anos de vulneración sistemática do dereito á negociación colectiva (como recoñeceron a OIT e o CEDS). Seis anos de loita, mobilización e iniciativas por parte de FeSP-UGT. En suma, seis anos de grandes desacordos que rematan coa rectificación do goberno.

Ler máis »
30/03/2017 - Mesa Sectorial
XOVES 6 DE ABRIL VINDEIRA MESA SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA

O vindeiro xoves 6 abril ás 11:00 terá lugar a vindeira mesa sectorial docente coa orde do día:

- Lectura e aprobación da acta anterior.

- Orde de licenzas por formación.

- PIALE.

- Orde de reintegros.

-  Decreto de prooción de igualdade

Ler máis »
30/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT SOLICITA A REGULACIÓN DAS MATERIAS AFÍNS CO APOIO DE CASE 5.000 SINATURAS

A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT presentou hoxe por rexistro un escrito dirixido ao presidente da Mesa Sectorial Docente solicitando unha reunión para “expoñer á administración educativa a proposta de crear COMISIÓNS PROVINCIAIS para revisar os perfís das prazas con materias afíns e o reparto coherente de especialidades para cada praza con perfil afín”. Esta solicitude vai reforzada con case 5.000 sinaturas  “como mostra do apoio do profesorado galego”.

 

Ler máis »
29/03/2017 - FETE Informa Pública
CURSO ESCOLA VIVA EN PONTEVEDRA: Xestión da aula con alumnado TDAH

Os días 6 e 7 do mes de abril celebrarase en Pontevedra o curso: "Xestión da aula con alumnado TDAH".

O desenvolvemento desta actividade estará a cargo de Javier Estévez Rodríguez(psicólogo, psicopedagogo, TDAH). Gabinete FOCUS-A CORUÑA, especializados en TDAH(Coruña).

Ler máis »
28/03/2017 - Executiva
UNHA SELECTIVIDADE MÁIS RESTRITIVA

A resolución conxunta do 21 de febreiro de 2017 publicada no DOG de onte pola que se ditan instrucións da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18 restrinxe a capacidade de elección do alumnado e pode causar a sensación de que hai materias que non vale a pena cursar por non ter cabida na proba de acceso.

Ler máis »
28/03/2017 - FETE Informa Privada
CLÁUSULAS ILEGAIS NOS CONTRATOS DE TRABALLO

É habitual que nos contratos de traballo se inclúan determinadas cláusulas referidas ao horario de traballo coa coletilla de que “poderá modificarse por necesidades do servizo”,ou ao salario, á xornada, etc.
Pois ben, independientemente de que o traballador acepte, por descoñecemento, falta de asesoramento, medo a que non o contraten…, o certo é que os tribunais de xustiza levan anos considerando nulas este tipo de cláusulas, e igualmente o serán as medidas adoptadas polas empresas baseándose nelas. A Sala do Social do Tribunal Supremo ditou xurisprudencia na súa sentenza do 7 de novembro de 2008, sinalando que ditas cláusulas infrinxían o disposto no art. 41 do ET, e, por iso, o principal motivo polo que deben declararse nulas é que supoñen a renuncia de dereitos de natureza indispoñible para os traballadores (art. 3.5 do ET).

Ler máis »
24/03/2017 - FETE Informa Privada
ORDE NORMAS DE CONCERTOS EDUCATIVOS

ORDE do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0164-150317-0002_gl.html 

O Sindicato Nacional de Ensino Privado da FeSP-UGT rexeita o proceder da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que coa súa habitual  desconsideración e falta de diálogo vén de sacar unha nova orde para a aplicación do réxime de concertos educativos sen ter en conta aos axentes sociais. 

 

Ler máis »
22/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ESIXE QUE SEXA A CONSELLERÍA QUEN DECIDA SE SE SUSPENDEN AS CLASES POLAS CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS

O sector de Ensino da  Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT Galicia  esixe á Consellería de Educación que garanta a seguridade dos membros da comunidade educativa e asuma a súa responsabilidade e tome as decisións que lle corresponden, neste caso no que se refire ás condicións meteorolóxicas.

 

Ler máis »
21/03/2017 - FETE Informa Pública
DÍA MUNDIAL DA SÍNDROME DE DOWN
20/03/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP – UGT ESIXE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2017

A golpe de marzo a consellería segue sen dar resposta ás dúbidas dos opositores no tocante a unha OPE fantasma que inunda os medios de comunicación a diario. Por outra banda, está a inquedanza dun amplo colectivo de profesorado que, a día de hoxe, non sabe con certeza en que derivará esta proposta da administración; que podemos cualificar de inxusta, atropelada e escasa.

Os opositores séntense reféns do estado, xoguetes en mans dunhas administracións que artellan os seus presupostos en base a tensar a corda ata o último minuto. A FeSP-UGT pregúntase como os dirixentes dun estado poden empregar este tipo de armas políticas.

Esiximos que se axilice a elaboración do Decreto Lei que desbloquee esta situación tal e como afirmou Méndez de Vigo; do mesmo xeito que nós xa fixemos constar a solicitude do mesmo na mesa sectorial do 2 de marzo.

 

É evidente que se pode sacar a OPE sen presupostos xerais do estado asignados e con garantía xurídica, sempre e cando, exista o documento anterior e non se exceda o 100% da taxa de reposición. Polo que esiximos a convocatoria de oposición XA!

 

A FeSP-UGT

 

POLO DESBLOQUEO DAS OPOSICIÓNS!

POLA ELIMINACIÓN DA INCERTIDUME DOS OPOSITORES!

POR UNHA OFERTA SUFICIENTE QUE REMATE COA PRECARIEDADE DO ENSINO!

Ler máis »
17/03/2017 - Executiva
POLO EMPREGO ESTABLE E A RECUPERACIÓN DE DEREITOS SALARIAIS: ÚNETE
16/03/2017 - FETE Informa Pública
IES CASTRO DA UZ DAS PONTES: NIN RECORTES DE POSTOS DOCENTES NIN SUPRESIÓN DE UNIDADES

Apoiando as reivindicacións da Comunidade Educativa do IES castro da Uz das Pontes. Nin recortes de postos docentes nin supresións de unidades!!!!

16/03/2017 - FETE Informa Pública
Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/

Hoxe saiu no DOG o Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros públicos. Podedes descargar o documento no enlace.

Ler máis »
13/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP–UGT DENUNCIA A MALA XESTIÓN DA XUNTA NA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO DO 2017 COS CONSERVATORIOS DE MÚSICA

FeSP-UGT Ensino denuncia a actuación da Consellería de Educación na Oferta Pública de Emprego 2017 con respecto aos Conservatorios de Música. “A OPE que anunciou a consellería convoca prazas de acceso de corpo A2-A1 para que o profesorado de Educación Secundaria poda cubrir prazas no CMUS, pero esta oferta non convoca oposicións libres para o profesorado de Conservatorio. Deste xeito a administración pretende resolver un problema legal  que está nos xulgados: o Profesorado de Educación Secundaria de Música que está impartindo docencia nos CMUS e ao cal os tribunais dixeron que había que arranxar xa que son corpos distintos”. Esta problemática xa chegou aos centros e no Conservatorio de Ourense haberá mobilizacións ao longo desta semana  pedindo a Consellería solucións. 

Ler máis »
09/03/2017 - Executiva
9 MARZO FOLGA XERAL NO ENSINO

. Derrogación da LOMCE e do RD 3-2
· Diálogo cos axentes sociais para acadar unha nova lei consensuada política e socialmente;
· A reversión dos recortes;
· O incremento dos orzamentos dedicados a educación;
· A recuperación dun sistema de becas que garanta a igualdade de oportunidades;
· A eliminación das prácticas non remuneradas en FP;
· A recuperación dos cadros de persoal docentes;
· A dignificación das condicións laborais dos profesionais do ensino;
· O freo á privatización do sistema educativo...

09/03/2017 - Executiva
ROTUNDO ÉXITO O SEGUiMENTO DA FOLGA XERAL NO ENSINO

FE-CCOO DE GALICIA, FESP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDANTES, IESGA E STEG, VALORAN COMO UN ROTUNDO EXITO O SEGUIMENTO DE MODO MAIORITARIO DA CONVOCATORIA DE FOLGA XERAL NO SISTEMA EDUCATIVO


FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, Sindicato de Estudantes, IESGA e STEG, valoran como un rotundo exito o seguimento de modo maioritario da convocatoria de Folga Xeral no sistema educativo na data de hoxe, supón un duro castigo ás políticas restritivas do goberno do Partido Popular no eido educativo.
O seguimento da convocatoria de folga, que se cifra nun 63% no colectivo de docentes, e de mais do 90% no alumnado da secundaria e da universidade. Isto visualizouse na masiva asistencia ás mobilizacións convocadas nas cidades e vilas da nosa comunidade rexeitando de modo unánime ás contrarreformas educativas e as políticas de recortes deseñadas polo goberno do PP.

Ler máis »
09/03/2017 - Notas de Prensa
O SEGUIMENTO DA XORNADA DE FOLGA XERAL FOI DUN 63% EN XERAL E DUN 90% NA ESO E UNIVERSIDADE

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2017. A sociedade galega respondeu de forma masiva á xornada de folga no ensino. O paro foi dun 90% na ESO e na Universidade, sendo dun 63% no global, xa que a folga estendíase dende a educación primaria ata a Universidade. Así, milleiros de docentes, pais e nais e alumnos saíron hoxe á rúa en Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo, Ribeira  e A Coruña - hoxe ás 19.30 farano en Ourense -  para manifestar unha vez máis o rexeitamento á LOMCE e insistir na necesidade da reversión dos recortes no ensino.

Ler máis »
08/03/2017 - Executiva
MANIFESTO FOLGA XERAL NO ENSINO 9 MARZO

MANIFESTO XORNADA DE LOITA E FOLGA XERAL NO SECTOR EDUCATIVO DO 9 DE MARZO

 

A FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA e STEG xa advertimos en decembro que se non se percibían cambios na política educativa do goberno convocaríamos outra folga no primeiro trimestre deste ano. Hoxe 9 de marzo cumprimos co prometido.
Non é admisible que un goberno en minoría continúe desenvolvendo a LOMCE despois de que o parlamento aprobara por ampla maioría unha proposición de lei para derrogala. De nada valen as boas palabras e promesas dun pacto educativo cando os feitos van en camiño contrario. Sobran as razóns para terse mobilizado no día de hoxe.

Ler máis »
08/03/2017 - Executiva
8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

A FeSP-UGT Ensino quere conmemorar o día da muller agradecendo o traballo das docentes que día a día aportan calidade ó noso ensino.

"A Liberdade é unha conquista

á que o home chega

por medio da educación 

e a cultura"

Rosa Sensat

07/03/2017 - Executiva
CXT: ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA E DE ADULTOS

Adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017, e adxudicación provisional do concurso de traslados específico entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Ler máis »
02/03/2017 - Oposicións
OPE 2017

Con data de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unilateralmente e sen negociar previamente coas OOSS fai pública na Mesa Sectorial Docente a OPE do 2017. Novamente, a FeSP-UGT Ensino manifestou na mesa a falta de negociación por parte da administración educativa e esixiu garantías e seguridade xurídica para esta oferta de emprego.

 

 

 

Ler máis »
02/03/2017 - FETE Informa Pública
ROLDA PRENSA DAS ORGANIZACIÓNS CONVOCANTES DA FOLGA DO 9 DE MARZO

AS ORGANIZACIÓNS da PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA (FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA) e STEG  CONVOCAMOS FOLGA XERAL NO SECTOR EDUCATIVO O 9 DE MARZO

A FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA e STEG, facemos un chamamento á folga a toda a comunidade educativa o vindeiro 9 de marzo.

Ler máis »
02/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT DENUNCIA UNHA OFERTA DE EMPREGO PARA ENSINO “INSEGURA, SEN NEGOCIACIÓN E ESCASA”

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2017. A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT considera que a oferta do proceso de Oposicións anunciado hoxe pola Consellería de Educación na xuntanza da Mesa Sectorial é “insegura, sen negociación e escasa”.

Ler máis »
01/03/2017 - FETE Informa Privada
HABILITACIÓNS

Lembramos que desde o día 1 ao 31 de marzo poderán facerse as solicitudes de habilitacións. Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.

Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.

Ler máis »
28/02/2017 - FETE Informa Pública
DÍA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS

28 DE FEBREIRO DÍA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS; a FeSP-UGT quere salientar no día de hoxe a importancia do traballo diario en prol da inclusión educativa do alumnado con estas características persoais e lembra a importancia e o esforzo diario das familias e o profesorado para acadar maiores recursos nos centros educativos para eles.

TODOS SOMOS IGUAIS

TODOS SOMOS DIFERENTES

#28defebreiro

#diamundialdasenfermidadesraras

27/02/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT CONFIRMA ANTE A CONSELLERÍA A SÚA ADHESIÓN Á FOLGA XERAL NO SECTOR DO ENSINO DO 9 DE MARZO

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2017. A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT confirmou hoxe, xunto a CCOO-Ensino e o Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), a súa adhesión á folga xeral estatal do 9 de marzo no sector do ensino por medio dun escrito presentado no rexistro xeral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Ler máis »
27/02/2017 - Oposicións
A FeSP-UGT ENSINO DENUNCIA A FALTA DE SERIEDADE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Ás 12:15 desta mañá a Consellería de Cultura. Educación e Ordenación Universitaria modifica a Orde do día da Mesa Sectorial do Vindeiro Xoves día 2 engadindo O Proxecto de Orde pola que se convocan os Procesos Selectivos que achegamos neste enlace. Novamente obvian á figura das OOSS e xogan co futuro de miles de opositores mantendo unha postura ambigua ante ó acceso á función pública docente do 2017. A FeSP-UGT esixe á administración un pouco de seriedade e coherencia para/co profesorado opositor e pronuncia o seu malestar pola premura e as datas nas que é presentada esta Orde (en plenas vacacións de Entroido) que non deixa demasiada marxe para traballar sobre ela.

En resumo; a Orde do día da Mesa sectorial sera a seguinte:

1.- OPE

2.- Proxecto de Orde de convocatoria de procesos selectivos

3.- Proxecto de Orde de directores.

 

 

Ler máis »
23/02/2017 - FETE Informa Pública
O INCERTIDUME DA OPE 2017

O Goberno central comunicou ás CCAA que mentres non se aproben os presupostos xerais do estado (PXE) non se poderán convocar oposicións en educación.
FeSP-UGT Ensino considera que de non aprobarse os PXE o Goberno Central debe eliminar a taxa de reposición mediante un Real Decreto Lei e convocar ás OOSS para negociarun plan de consolidación de interinos.

Ler máis »
21/02/2017 - FETE Informa Univ
CONTRATOS PREDOUTORAIS

A ningún traballador con Contrato Predoutoral lle deben cambiar as condicións laborais, xa que a Lei da Ciencia, a tecnoloxía e a innovación prevalece neste caso. Consideramos que o cambio de nomenclatura nos seus contratos (asinados despois de febreiro de 2016) débese tan só a unha emenda do erro por non aplicar a dita orde.

Polo tanto, todos aqueles contratos predoutorais, sexan en clave 401 ou 420 deben manter as mesmas condicións laborais que tiñan.

Ler máis »
18/02/2017 - FETE Informa Pública
DÍA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE ASPERGER

A FeSP-UGT, con morivo do 18 de Febreiro Día Internacional da Síndrome de Asperger quere aportar o seu graniño de area na inclusión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo aportando unha breve Guía sobre a Síndrome de Asperger que pode servir ós docentes de orientación para o día a día nas aulas co alumnado con TEA.

 

Ler máis »
17/02/2017 - Notas de Prensa
UGT DENUNCIA UN NOVO ATAQUE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN AO SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO EN AS PONTES

A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT ven de denunciar un novo ataque contra a calidade do Ensino Público, nesta ocasión, eliminando definitivamente a posibilidade de prematricularse no IES Castro da Uz ao alumnado de 4º da ESO derivándoo ao IES Moncho Valcárcel, ambos centros de As Pontes (A Coruña).

Ler máis »
16/02/2017 - FETE Informa Privada
RISCOS LABORAIS

Desde o Sector de Ensino da FeSP-UGT   realizamos distintos proxectos de Saúde Laboral gracias a diversas subvencións da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais . Dentro destes proxectos levamos realizado os seguintes produtos electrónicos. Podedes acceder polas ligazóns.

Ler máis »
16/02/2017 - Mesa Sectorial
APRAZADA A MESA SECTORIAL ATA O 2 DE MARZO

Sen motivo xustificado, hoxe, a Consellería de Educación comunicou que a Mesa Sectorial na que se tratará a oferta de emprego terá lugar o próximo 2 de marzo ás 10.00h.

ORDE DO DÍA

1. Oferta de emprego

2. Proxecto de orde, pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

3. Rogos e preguntas.

 

13/02/2017 - Activos Pública
CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO A AEEE: APROXIMACIÓN ÁS PROBAS SELECTIVAS

Durante os vindeiros días 3, 4 e 5 de marzo está prevista a realización da Actividade Formativa “A Acción Educativa Española no Exterior: aproximación ás probas selectivas”, cunha duración de 20 horas.

 O curso está homologado polo Ministerio de Educación Cultura e Deportes e, os destinatarios son docentes en activo, aínda que se admite unha pequena porcentaxe de docentes non activos, que estean interesados o estéan participando xa nas probas selectivas para asesores ou profesores visitantes no estranxeiro.

Ler máis »
09/02/2017 - Executiva
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CONVOCA FOLGA NO SECTOR EDUCATIVO O 9 DE MARZO

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, da que forman parte as organizacións CONFAPA-GALICIA, FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, Sindicato de Estudantes, ESCOLA VIVA e IESGA, máis STEG, facemos un chamamento á folga a toda a comunidade educativa o vindeiro 9 de marzo.

Ler máis »
09/02/2017 - Executiva
REUNIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DE ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CO PARTIDO POPULAR

Continúan os contactos da Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia. Os representantes deste colectivo, do que forma parte FeSP-UGT, reuníronse onte co grupo parlamentario popular para informarlle sobre a convocatoria de folga xeral no sector educativo para o día 9 de marzo.

 

Ler máis »
09/02/2017 - Executiva
OFERTA FORMATIVA EXTERIOR

Dentro da oferta formativa o vindeiro día 18 de febreiro, a Federación de Empregados e Empregadas Públicos (FeSP-UGT) realizará na Avda. de América o congreso “Auxiliares de conversación, profesores visitantes e profesores en seccións bilingües de español”.

Ler máis »
08/02/2017 - FETE Informa Pública
A FESP - UGT ENSINO DENUNCIA A FALTA DE NEGOCIACIÓN DA CONSELLERÍA NO ANUNCIO DE ESPECIALIDADES PARA A OPE 2017

Con data de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unilateralmente e sen negociar previamente coas OOSS, publica a oferta de especialidades na súa páxina web para a OPE do 2017. Este acto amosa, novamente, a falta de comunicación e o pouco afán de negociación cos axentes sociais no referente a educación e o desamparo no que deixa ao noso colectivo este tipo de tomas de decisión unilaterais.

Ler máis »
02/02/2017 - FETE Informa Privada
Reunión da Comisión Negociadora do Convenio de Ensino Concertado

O pasado luns 23 de xaneiro, reuniuse a Comisión Negociadora do Convenio Colectivo do Ensino Concertado para tratar o punto único das táboas salariais tanto do persoal docente en pago delegado como do PAS e persoal docente de niveis non concertados.

Ler máis »
02/02/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT Ensino denuncia a falta de negociación da OPE por parte da Consellería de Educación

A 31 de xaneiro seguimos sen ter novas sobre a distribución de prazas de ensino por especialidades. O Goberno estatal acordou coas autonomías a taxa de reposición, pero en Galicia a administración segue sen pronunciarse ó respecto.

Ler máis »
02/02/2017 - FETE Informa Privada
Rexistros de xornada inadecuados para centros educativos concertados

Hai centros que están esixindo aos traballadores cubrir un rexistro de xornada que non se adecúa a idosincrasia dos centros educativos concertados. O emprego destes rexistros ten a finalidade de establecer un control de entrada e saída e, sobre todo, de realización de horas complementarias e extraordinarias. Non confundir horas complementarias con non lectivas.

Ler máis »
30/01/2017 - Executiva
RETENCIÓNS DE IRPF

As empresas que non practicaron correctamente a retención de IRPF NON poden efectuar deducción algunha dos ingresos aos traballadores nin reclamar cantidades aos mesmos que se deban a retencións no practicadas no seu momento.

Ler máis »
30/01/2017 - Executiva
DÍA ESCOLAR DA PAZ E NON VIOLENCIA

O sector de Ensino de FeSP-UGT no Día Escolar da Paz e non violencia que se celebra cada ano, de forma especial nas nosas escolas, quere resaltar a importancia da educación en valores de paz e cidadanía para a convivencia e a erradicación da violencia.

 

Ler máis »
25/01/2017 - Notas de Prensa
Centos de delegados da área pública de UGT e CCOO concéntranse diante do Parlamento de Galicia

Santiago, 25 de xaneiro de 2017.- No contexto do calendario de mobilizacións posto en marcha por UGT e CCOO, que se desenvolverá baixo o lema “Servizos públicos.Recuperación de dereitos roubados”, centos de delegados da área pública de ambos sindicatos concentráronse hoxe pola mañá diante do Parlamento galego en defensa do dereito a negociación colectiva e recuperación de dereitos roubados que afecta a ensino, sanidade e Administración autonómica.

Ler máis »
25/01/2017 - Executiva
REUNIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CO GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Continúan os contactos da Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia. Os representantes deste colectivo, do que forma parte FeSP-UGT, reuníronse hoxe co grupo parlamentario socialista para informarlle sobre a posibilidade de que se convoque para o día 9 de marzo unha xornada de folga xeral no sector educativo.

Ler máis »
23/01/2017 - Executiva
Recorrida a convocatoria da Mesa Xeral de negociación dos empregados públicos da Xunta de Galicia

UGT, CCOO e CIG recorren a actuación administrativa da Xunta de Galicia de data 29/11/2016 pola que se convoca reunión da Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos para o día 1/12/2016 

Ler máis »
20/01/2017 - FETE Informa Pública
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA ESTUDA A CONVOCATORIA DE FOLGA NO SECTOR EDUCATIVO PARA O VINDEIRO 9 DE MARZO

As organizacións que conforman a Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia: CONFAPA, SE, IESGA, CCOO-Ensino, FeSP-UGT Ensino e Escola Viva reuníronse para valorar a proposta da Plataforma Estatal por la Escuela Pública da posibilidade de convocatoria dunha folga xeral no sector educativo o 9 de marzo.

 

Ler máis »
20/01/2017 - Notas de Prensa
REUNIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CO GRUPO PARLAMENTARIO DE EN MAREA

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, da que forma parte FeSP-UGT, reuniuse hoxe co grupo parlamentario de En Marea para informarlle sobre a posibilidade de que se convoque unha xornada de folga xeral no sector educativo o próximo día 9 de marzo.

 

Ler máis »
14/01/2017 - Executiva
FeSP-UGT valora como necesario que se derrogue a taxa de reposición en todas as administracións

A supresión da taxa de reposición non é suficiente para recuperar o emprego perdido nos últimos anos.

FeSP-UGT Galicia considera que a taxa de reposición debe derrogarse para o conxunto das administracións públicas, posto que se se limita só aos ámbitos de saúde, ensino e servizos sociais non podería aplicarse na Administración Xeral do Estado e nas Administracións Locais.

 

 

13/01/2017 - Relixión
Persoal Laboral Docente (Profesorado de Relixión). Táboas de xubilación.

Na táboa anexa obsérvanse as cantidades a percibir, sen as retencións do IRPF que son nominais, equivalentes aos grupos A1/Secundaria ou desprazados a outros niveis que conservan este grupo, por ser ese o seu encadramento na RPT, como A2/Infantil e Primaria, na linguaxe da administración os Licenciados e os Diplomados Universitarios, entre outros.
A xubilación do Profesorado de Relixión é aos 65 anos, que podemos prolongar o período de docencia ata os 67 anos se non temos cotizado o necesario para ter o 100% da xubilación, facendo a solicitude perceptiva á Delegación Territorial e ó Servizo de Profesorado que corresponda cun arco mínimo de 3 meses de anticipación (mellor antes).

Ler máis »
13/01/2017 - FETE GALICIA Informa
CURSOS DE FORMACIÓN EN REDE DO PROFESORADO. CONVOCATORIA 2017. 1ªEDICIÓN

Prazo de presentación: ABERTO Dende o 10 de xaneiro de 2017 ata o 24 de xaneiro de 2017. Convocatoria de prazas en concorrencia competitiva para a realización de cursos de formación en Rede para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis non universitarios, en centros sostidos con fondos públicos.

Ler máis »
13/01/2017 - Relixión
Profesorado de Relixión: Recoñecemento das cotizacións anteriores a 1999, Primaria

Recoñecemento, a efectos de xubilación, dos anos traballados anteriores a 1999 (decembro): a día de hoxe o Ministerio de Educación, responsable directo, da falla de cobertura destes anos, xa non obxecta ningunha desculpa, erro u omisión para non cumprir co preceptivo aboamento destes anos, actualizado e revisado a efectos dun cómputo actualizado da cotización e inclusive se o proceso se alonga no tempo, cos pagos dos atrasos correspondentes.

Ler máis »
10/01/2017 - Noticias
Aberto o prazo de solicitude de habilitacións para os docentes de ensino concertado

Lembramos que desde o día 10 ao 31 de xaneiro poderán facerse as solicitudes de habilitacións.

Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.

Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.

Ler máis »
28/12/2016 - FETE Informa Privada
AMPLIACIÓN DO PERMISO POR PATERNIDADE

O Sindicato Nacional de Ensino Privado (S.N.E.P.) da FeSP-UGT recibe con agrado que, despois de tantos aprazamentos (lembramos que  foi aprobado no 2009), dunha vez por todas, se faga efectiva a ampliación do permiso de paternidade a catro semanas no ano 2017. 

Ler máis »
28/12/2016 - Executiva
Orde ECD/1941/2016 que determina as características, deseño e contido da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade

Orde ECD/1941/2016, de 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das calificacións obtidas, para o curso 2016/2017.

Ler máis »
20/12/2016 - FETE Informa Privada
Salarios 2017 para traballadores en pago delegado de centros concertados.

O Sindicato Nacional de Ensino Privado (S.N.E.P.) da FeSP-UGT non pode valorar positivamente o Proxecto de Orzamentos de Galicia para o ano 2017 no tocante ás retribucións do persoal en pago delegado.
O 2 de xuño de 2016 a administración asinou coas organizacións sindicais UGT, CCOO e CSIF un acordo en virtude do cal a Xunta se comprometía a “ recuperar na Lei de orzamentos para 2017 as dúas pagas adicionais do complemento específico ou retribucións equivalentes”. O Sector de Ensino da FeSP-UGT, vía enmendas, conseguiu que tamén se incluíse ao persoal en pago delegado do ensino concertado. E isto si que se contempla nos orzamentos polo que recuperamos o salario de 2011 incrementado, polo menos, nun 1%, polo que o aumento respecto a 2016 é será de 107’87€, 113’53€ ou 124’29€ brutos segundo o nivel educativo.
Pero na xuntanza da CTEPC do 14 de outubro se nos indicou, ademais,  que se estaba a procurar introducir a partida necesaria para aboar as cantidades recortadas desde marzo ata decembro de 2013. Pois ben, non aparecen nestes orzamentos as partidas adicadas a esta cuestión. Lembramos que tampouco hai partidas orzamentarias para a restitución de anteriores recortes nin para o pago da PEA (o cal se especifica claramente), o que supón a continuación dunha aldraxe mantida no tempo e, á que, nalgún momento, teremos que dicir BASTA XA.

Ler máis »
19/12/2016 - FETE Informa Pública
RECOLLIDA DE SINATURAS PARA A REGULACIÓN DAS AFÍNS

A FeSP-UGT Ensino solicita á Consellería a REGULACIÓN DAS MATERIAS AFÍNS.

SOAMENTE TI PODES SOLUCIONALO.

ASINA NO ENLACE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduudeBQ0p16f5fBo0-OkXoDxB4tEi6qIKr7-79HhcJa-715A/viewform?c=0&w=1

 

 

Ler máis »
15/12/2016 - Executiva
A FeSP-UGT ENSINO SOLICITA UNHA REUNIÓN DA COMISIÓN DE SEGUEMENTO DO ACORDO DE INTERINOS

A FesP-UGT Ensino solicita unha reunión da comisión de seguemento do acordo de interinos.

Ler máis »
13/12/2016 - Oposicións
A CONSELLERÍA ANUNCIA UNHA OPE SEN NEGOCIAR

Un ano máis o Conselleiro anuncia unilateralmente e sen negociar cas OOSS que Galicia terá unha convocatoria de Oposicións no ano 2017 para os corpos de Infantil, Primaria e Secundaria que rondará as 1000 prazas. A FeSP-UGT Ensino laméntase da pouca capacidade de comunicación e de negociación que ten o noso goberno e esixe á Administración Educativa a un diálogo sobre a Oferta de Emprego Público anunciada no día de hoxe polo noso conselleiro. Desde esta organización solicitamos que a oferta sexa o 100% da taxa de reposición das xubilacións polo que; á espera de que a administración se pronuncie nas especialidades concretas a ofertar e no número de prazas por especialidade, consideramos esta oferta, similar á pasada, insuficiente.

ESIXIMOS UNHA AMPLA OPE

QUE CUBRA O 100% DAS XUBILACIÓNS!

Ler máis »
07/12/2016 - Executiva
Informe PISA: a clave da mellora está no esforzo e no compromiso do profesorado nos centros

No último informe PISA 2015, o noso país supera a media da OCDE en lectura, iguálaa en ciencias e quédase a catro puntos en matemáticas.

UGT resalta que a mellora dos resultados obtidos en PISA se debe, en gran parte, ao labor,  esforzo e  compromiso do profesorado nos centros.

Diminuiu o gasto público en educación -cunha perda de 7.300 millóns de euros nos últimos anos- recortáronse os cadros de persoal docente, recortáronse os salarios, cargouse aos docentes con máis tarefas burocráticas e organizativas,  non se puxeron os medios necesarios para  a tención ao alumnado con necesidades educativas especiais e aínda así melloraron os resultados. Isto só pode ser debido ao gran compromiso educativo que a inmensa maioría dos docentes teñen cos seus alumnos e os seus centros o que pon de manifesto que é fundamental que o Goberno conte co profesorado para o deseño de políticas educativas máis eficaces.

Ler máis »
07/12/2016 - Notas de Prensa
ABERTA A CONVOCATORIA PARA A QUINTA EDICIÓN DO PREMIO Á INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia e Escola Viva anunciaron hoxe en rolda de prensa a convocatoria da quinta edición do Premio á Innovación Educativa Escola Viva. O prazo para a presentación dos traballos queda aberto dende hoxe ata o próximo día 17 de marzo.

Ler máis »
02/12/2016 - Executiva
MESA XERAL DE EMPREGADOS E EMPREGADAS PÚBLICAS DE GALICIA 01/12/2016

FeSP-UGT Galicia demanda que se restitúa o dereito a negociación dos empregados e empregadas públicos de Galicia e unha temporalización de materias a negociar para repoñer dereitos e salarios e ademais rexeita a forma e contidos desta convocatoria, remitida cun prazo de 48 horas e sen aportar ningunha documentación sobre as materias a tratar, o Capítulo I (orzamento de persoal da Xunta de Galicia).

Ler máis »
30/11/2016 - FETE Informa Univ
Os delegados na Xunta de Persoal de UGT e CCOO retiran o apoio á proposta de OPE 2016 da UDC

Como sabedes estes días soubemos que a solicitude de informe que enviou a Universidade á Consellería de Facenda para a aprobación da Oferta de Emprego Público de 2016 que consta de 4 prazas de acceso libre e 224 prazas de promoción interna, incluía tamén a amortización de varias prazas.
Esta información ocultouse en todo o proceso negociador, mesmo na súa presentación para aprobación polo Consello de Goberno da nosa Universidade. Polo tanto, estamos ante feitos moi graves, que constitúen un engano non só aos representantes dos traballadores, senón ao PAS.  Un engano que nos afecta especialmente aos sindicatos que apoiamos a proposta de oferta de emprego público, CCOO e UGT por entender que era una boa oferta para o PAS (4 prazas de acceso libre e 224 prazas de promoción interna) cando en realidade estaba incluída una proposta de amortización de 6 prazas, a maioría ocupadas por funcionarios/as desta universidade, proposta que NON APOIAMOS de ningún xeito.

Ler máis »
30/11/2016 - Executiva
Valoramos positivamente a reforma das reválidas e lamentamos que o goberno non escoitara antes á comunidade educativa

Nos últimos meses ante as esixencias da comunidade educativa, que reclamaba a retirada das reválidas, o ministro reconsiderou a súa postura e na reunión da Conferencia Sectorial de Educación mantida o día 28 comprometeuse a modificar as probas de avaliación de final de etapa, coñecidas como reválidasO acordo alcanzado coas comunidades autónomas incorpora  as seguintes modificacións:

 • as probas de Primaria e de 4º de ESO terán un carácter de mostra (non obrigatoria para todos os alumnos), sen efectos académico e con carácter de diagnóstico

• a reválida de Bacharelato contará cunha estrutura prácticamente igual á Proba de Acceso á Universidade e manterase o distrito único

• o alumnado de FP básica poderá a obter o título da ESO, de tal forma que todos os estudantes que acaben esta etapa obterán unha mesma titulación, independentemente do itinerario cursado. 

 

Ler máis »
25/11/2016 - FETE Informa Privada
Na discapacidade, pago delegado XA!

O sector de ensino da FeSP-UGT esixe o pago delegado para a totalidade do persoal dos centros de atención especializada e dos centros de educación especial do ámbito Xeral de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade.

Ler máis »
24/11/2016 - FETE Informa Univ
O Sindicato de Universidade e Investigación de FeSP-UGT REXEITA e RECORRERÁ os novos criterios de avaliación do profesorado funcionario

O Sindicato de Universidade e Investigación de FeSP-UGT REXEITA e RECORRERÁ os novos criterios de avaliación do profesorado funcionario (Titular de Universidade e Catedrático de Universidade).

Valoramos o novo sistema de acreditación como un ataque frontal á Universidade pública española, e un intento máis de precarizala, privatizala e manipulala a partir de restrinxir a oferta pública de prazas de profesorado e de impedir a promoción profesional do actual profesorado. 

 Para impedir estas graves consecuencias, FeSP-UGT profundará na análise técnica e xurídica do novo sistema de acreditación e adoptará as medidas legais e sindicais necesarias para a derrogación do RD 415/2015 e dos novos criterios de avaliación do profesorado, á vez que proporá a continuidade do sistema de acreditación que xa viña funcionando.

Ler máis »
22/11/2016 - Executiva
REVÁLIDAS: O GOBERNO RECTIFICA

As modificacións previstas no Proxecto de Real Decreto-Lei de medidas urxentes para a ampliación da Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE) que se vai debater na conferencia sectorial do 28 de novembro para adaptalo ás autonomías supoñen, por parte de Goberno do Partido Popular, o recoñecemento implícito de que perdeu a batalla das reválidas.

Ler máis »
21/11/2016 - Executiva
COMUNICADO PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA SOBRE PROXECTO RDL QUE MODIFICA AS REVÁLIDAS

O Goberno do Partido Popular fixo público un borrador de Real Decreto Lei co que da marcha atrás ao seu prantexamento inicial de reválidas na ESO e Bacharelato.

Ler máis »
16/11/2016 - Executiva
O Parlamento rexeita as reválidas

A aprobación no Pleno do Congreso dunha proposición lexislativa socialista para suspender o calendario de implantación da Lomce supón un paso adiante para paralizar definitivamente as reválidas, aínda que é insuficiente.
FeSP-UGT  defende a avaliación continua e considera que as reválidas son probas segregadoras que non reflicten o rendemento académico e impiden a continuidade no sistema ao alumnado que non as superen. Por iso abogamos pola retirada definitiva do RD de reválidas e pola reposición da Proba de Acceso á Universidadde (PAU).

Ler máis »
16/11/2016 - Executiva
VALORACIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA DO REXEITAMENTO DAS REVÁLIDAS NO PARLAMENTO

As organizacións CONFAPA-GALICIA, Federación de Ensino de CCOO de Galicia, FESP-UGT, IESGA e Escola Viva, integradas na Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, e STEG e despois das pasadas mobilizacións do 26 de outubro nas que esiximos a eliminación definitiva das reválidas, a derrogación da LOMCE e a reversión dos recortes queremos compartir co conxunto da comunidade educativa e da cidadanía en xeral a nosa valoración sobre a aprobación polo Congreso dos Deputados na súa sesión plenaria de onte para iniciar a tramitación da Proposición de Lei sobre a suspensión do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, coñecida como LOMCE.

A proposición  presentada aprobouse por 208 votos a favor, 133 en contra e 2 abstencións. O parlamento reflicte desta forma o rexeitamento maioritario da sociedade contra as reválidas en particular e contra a LOMCE en xeral

Ler máis »
15/11/2016 - Executiva
VACANTES PROVISIONAIS CONCURSO TRASLADOS PARA O ANO 2017

Resolución do 8 de novembro pola que se publican as vacantes provisionais do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación para o ano 2017.

Ler máis »
11/11/2016 - Executiva
TEMPORAL, INTERINO, RECLAMA!! UGT, AXÚDACHE
Ler máis »
07/11/2016 - FETE Informa Pública
CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE SINATURAS PARA A REGULACIÓN DAS MATERIAS AFÍNS

A FeSP-UGT denuncia a pouca seriedade que existe desde a Administración á hora de establecer as materias afíns de Educación Secundaria e valora o esforzo do profesorado na coherencia de elección das mesmas en base á súa capacitación á hora de elixir estas materias nos concursos de traslados; xa que isto implica, moitas veces, que se queden sen destinos preto dos seus domicilios.

QUE FINS TEÑEN AS AFÍNS?

· Para a Administración.

· Para os centros educativos.

· Para os docentes.

· Para o alumnado.

Todos temos en mente algún motivo para a súa existencia pero desde a FeSP-UGT solicitamos coherencia e control das mesmas.

ASINA! SOAMENTE TI PODES CAMBIALO

 

 

Ler máis »
03/11/2016 - Concursos de traslados
VACANTES PROVISIONAIS DE A CORUÑA

No enlace tedes as vacantes provisionais da provincia de A Coruña para o CXT.

Ler máis »
02/11/2016 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT SOLICITA Ó CONSELLEIRO UNHA MESA SECTORIAL URXENTE

A FeSP-UGT solicitou esta tarde por rexistro ao conselleiro unha convocatoria URXENTE de MESA SECTORIAL para tratar aspectos importantes relativos ós docentes e sobre os que a Administración non se pronuncia:

- A nova situación laboral provocada polas sentezas no TXUE sobre o traballo de duración determinada.

- A discrepancia entre o CXT nacional e o CXT autonómico.

ESIXIMOS SOLUCIÓNS AOS NOSOS PROBLEMAS!!!

Ler máis »
02/11/2016 - Concursos de traslados
CXT: VACANTES PROVISIONAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

No enlace tedes as vacantes provisionais propostas pola Xefatura Territorial de Pontevedra para o CXT de este ano.

Ler máis »
27/10/2016 - Executiva
COMUNICADO DE FeSP-UGT ENSINO TRALO ANUNCIO REALIZADO POR RAJOY SOBRE AS REVÁLIDAS

O sector de ensino de FeSP-UGT non admite a chantaxe anunciada polo candidato do PP ao goberno, de suspender as reválidas ata que se conclúa o Pacto pola Educación. Se realmente ten esa intención, o que debe facer, de inmediato, é a retirada do RD de reválidas e máis tralas numerosas mobilizacións contra a súa política levadas a cabo no día de onte pola comunidade educativa.

Ler máis »
27/10/2016 - Notas de Prensa
VALORACIÓN DA XORNADA DE LOITA CONTRA AS REVÁLIDAS POR PARTE DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA E O STEG