27/04/2017 - Oposicións
CORRECCIÓN DE ERROS NA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
26/04/2017 - FETE Informa Pública
OS INTERINOS E SUBSTITUTOS TAMÉN PODERÁN SOLICITAR AS HABILITACIÓNS DE CARA ÁS OPOSICIÓNS
Ler máis »
26/04/2017 - Notas de Prensa
O DÍA 10 DE MAIO COÑECERANSE OS GALARDOADOS DO PREMIO ESCOLA VIVA

O próximo día 10 de maio darase a coñecer a resolución do xurado da V edición do Premio á Innovación Educativa "Escola Viva". O anuncio do fallo do xurado retrasouse uns días sobre o prazo previsto debido á grande participación e a calidade dos traballos presentados que fixo máis intensas e complexas as reunións dos membros do xurado.

Ler máis »
21/04/2017 - FETE Informa Privada
REVISIÓNS MÉDICAS NA CONCERTADA

O dereito a unha revisión médica anual é un dereito incuestionable que teñen todos os traballadores afectados polo convenio da concertada.

Ler máis »
20/04/2017 - FETE Informa Privada
CÓMPUTO DA XORNADA NA CONCERTADA

Unha cuestión conflitiva no ensino concertado é o cómputo da xornada, o número de horas lectivas e non lectivas que corresponde facer aos docentes. Aquí dámosche unhas orientacións ao respecto.

Non dubides en consultarnos as dúbidas que teñas. Estamos a túa disposición nas nosas sedes.

Ler máis »
18/04/2017 - Oposicións
RESUMO DA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2017

Prazo de presentación do 18 de abril ó 9 de maio

 

 

Ler máis »
17/04/2017 - Oposicións
OPOSICIÓNS 2017 ENSINO

Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017

Publicada hoxe no DOG  a Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivosde ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017

Ler máis »
12/04/2017 - Comisións de Servizo
COMISIÓN DE SERVIZOS

Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2017/2018

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2017 ao 30 de abril de 2017, ambos inclusive.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/21758

Ler máis »
09/04/2017 - Mesa Sectorial
INFORMA-t DE ROGOS E PREGUNTAS DA MESA SECTORIAL DO 6 DE ABRIL DE 2107

A FeSP-UGT denuncia a DESINFORMACIÓN ás OOSS por parte da Consellería. A ausencia do presidente da Mesa Sectorial supuxo a NON CONTESTACIÓN da meirande parte dos rogos e preguntas presentados vetando o dereito á información do profesorado en cuestións tan relevanes como o CXT ou as Oposicións.

 

 

Ler máis »
09/04/2017 - Oposicións
A CONVOCATORIA DAS OPOSICIÓNS 2017 PREVISTA PARA O 17 DE ABRIL

Esta organización sindical quere amosar publicamente o seu profundo rexeitamento polas formas empregadas novamente pola Consellería á hora de comunicar e facer pública a data da convocatoria das oposicións o vindeiro 17 de abril. Unha vez máis, e como ven sendo habitual, a administración demostra un total menosprezo das organizacións que representan ó profesorado informando  antes á prensa .

Ler máis »
31/03/2017 - Executiva
RD-lei 6/2017, de 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público

Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017.

31/03/2017 - FETE Informa Univ
UGT DEFENDE A INCLUSIÓN DAS UNIVERSIDADES NOS PLANS DE ESTABILIZACIÓNS DE EMPREGO PÚBLICO

FeSP-UGT propuxo ao goberno en data 24 de marzo, no marco da Mesa Xeral da Función Pública, incluír dentro do apartado segundo “Medidas en materia de redución de emprego temporal”do Borrador de acordo para a Mellora do Emprego Público o seguinte:“Incluír ao persoal docente e investigador das Universidades Públicas, así como ao seu persoal de administración e servizos incluídos na Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación da Lei Orgánica de Universidades”.

Ler máis »
31/03/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT POLA CONCIENCIACIÓN DO AUTISMO

A FeSP-UGT Ensino tínguese de azul polo 2 de abril Día Mundial da Concienciación do Autismo. Desde esta Federación queremos apoiar a premisa deste ano:

Rompamos xuntos barreiras polo autismo.

Fagamos unha sociedade accesible.

#2deAbril

#DiaMundialDoAutismo

30/03/2017 - Executiva
ACORDO PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO

Só desde a negativa situación de partida (masiva destrución de emprego público e abusivo aumento da temporalidade) se pode comprender a natureza do Acordo.

Case seis anos costou que o goberno recoñecera o erróneo das políticas en materia de emprego público e rectificase. Seis anos de notable e profundo retroceso na calidade da atención á cidadanía. Seis anos nos que a destrución e precarización do emprego público foi a principal medida para combater a crise. Seis anos de vulneración sistemática do dereito á negociación colectiva (como recoñeceron a OIT e o CEDS). Seis anos de loita, mobilización e iniciativas por parte de FeSP-UGT. En suma, seis anos de grandes desacordos que rematan coa rectificación do goberno.

Ler máis »
30/03/2017 - Mesa Sectorial
XOVES 6 DE ABRIL VINDEIRA MESA SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA

O vindeiro xoves 6 abril ás 11:00 terá lugar a vindeira mesa sectorial docente coa orde do día:

- Lectura e aprobación da acta anterior.

- Orde de licenzas por formación.

- PIALE.

- Orde de reintegros.

-  Decreto de prooción de igualdade

Ler máis »
30/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT SOLICITA A REGULACIÓN DAS MATERIAS AFÍNS CO APOIO DE CASE 5.000 SINATURAS

A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT presentou hoxe por rexistro un escrito dirixido ao presidente da Mesa Sectorial Docente solicitando unha reunión para “expoñer á administración educativa a proposta de crear COMISIÓNS PROVINCIAIS para revisar os perfís das prazas con materias afíns e o reparto coherente de especialidades para cada praza con perfil afín”. Esta solicitude vai reforzada con case 5.000 sinaturas  “como mostra do apoio do profesorado galego”.

 

Ler máis »
29/03/2017 - FETE Informa Pública
CURSO ESCOLA VIVA EN PONTEVEDRA: Xestión da aula con alumnado TDAH

Os días 6 e 7 do mes de abril celebrarase en Pontevedra o curso: "Xestión da aula con alumnado TDAH".

O desenvolvemento desta actividade estará a cargo de Javier Estévez Rodríguez(psicólogo, psicopedagogo, TDAH). Gabinete FOCUS-A CORUÑA, especializados en TDAH(Coruña).

Ler máis »
28/03/2017 - FETE Informa Privada
CLÁUSULAS ILEGAIS NOS CONTRATOS DE TRABALLO

É habitual que nos contratos de traballo se inclúan determinadas cláusulas referidas ao horario de traballo coa coletilla de que “poderá modificarse por necesidades do servizo”,ou ao salario, á xornada, etc.
Pois ben, independientemente de que o traballador acepte, por descoñecemento, falta de asesoramento, medo a que non o contraten…, o certo é que os tribunais de xustiza levan anos considerando nulas este tipo de cláusulas, e igualmente o serán as medidas adoptadas polas empresas baseándose nelas. A Sala do Social do Tribunal Supremo ditou xurisprudencia na súa sentenza do 7 de novembro de 2008, sinalando que ditas cláusulas infrinxían o disposto no art. 41 do ET, e, por iso, o principal motivo polo que deben declararse nulas é que supoñen a renuncia de dereitos de natureza indispoñible para os traballadores (art. 3.5 do ET).

Ler máis »
28/03/2017 - Executiva
UNHA SELECTIVIDADE MÁIS RESTRITIVA

A resolución conxunta do 21 de febreiro de 2017 publicada no DOG de onte pola que se ditan instrucións da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18 restrinxe a capacidade de elección do alumnado e pode causar a sensación de que hai materias que non vale a pena cursar por non ter cabida na proba de acceso.

Ler máis »
24/03/2017 - FETE Informa Privada
ORDE NORMAS DE CONCERTOS EDUCATIVOS

ORDE do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0164-150317-0002_gl.html 

O Sindicato Nacional de Ensino Privado da FeSP-UGT rexeita o proceder da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que coa súa habitual  desconsideración e falta de diálogo vén de sacar unha nova orde para a aplicación do réxime de concertos educativos sen ter en conta aos axentes sociais. 

 

Ler máis »
22/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ESIXE QUE SEXA A CONSELLERÍA QUEN DECIDA SE SE SUSPENDEN AS CLASES POLAS CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS

O sector de Ensino da  Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT Galicia  esixe á Consellería de Educación que garanta a seguridade dos membros da comunidade educativa e asuma a súa responsabilidade e tome as decisións que lle corresponden, neste caso no que se refire ás condicións meteorolóxicas.

 

Ler máis »
21/03/2017 - FETE Informa Pública
DÍA MUNDIAL DA SÍNDROME DE DOWN
20/03/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP – UGT ESIXE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2017

A golpe de marzo a consellería segue sen dar resposta ás dúbidas dos opositores no tocante a unha OPE fantasma que inunda os medios de comunicación a diario. Por outra banda, está a inquedanza dun amplo colectivo de profesorado que, a día de hoxe, non sabe con certeza en que derivará esta proposta da administración; que podemos cualificar de inxusta, atropelada e escasa.

Os opositores séntense reféns do estado, xoguetes en mans dunhas administracións que artellan os seus presupostos en base a tensar a corda ata o último minuto. A FeSP-UGT pregúntase como os dirixentes dun estado poden empregar este tipo de armas políticas.

Esiximos que se axilice a elaboración do Decreto Lei que desbloquee esta situación tal e como afirmou Méndez de Vigo; do mesmo xeito que nós xa fixemos constar a solicitude do mesmo na mesa sectorial do 2 de marzo.

 

É evidente que se pode sacar a OPE sen presupostos xerais do estado asignados e con garantía xurídica, sempre e cando, exista o documento anterior e non se exceda o 100% da taxa de reposición. Polo que esiximos a convocatoria de oposición XA!

 

A FeSP-UGT

 

POLO DESBLOQUEO DAS OPOSICIÓNS!

POLA ELIMINACIÓN DA INCERTIDUME DOS OPOSITORES!

POR UNHA OFERTA SUFICIENTE QUE REMATE COA PRECARIEDADE DO ENSINO!

Ler máis »
17/03/2017 - Executiva
POLO EMPREGO ESTABLE E A RECUPERACIÓN DE DEREITOS SALARIAIS: ÚNETE
16/03/2017 - FETE Informa Pública
Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/

Hoxe saiu no DOG o Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros públicos. Podedes descargar o documento no enlace.

Ler máis »
16/03/2017 - FETE Informa Pública
IES CASTRO DA UZ DAS PONTES: NIN RECORTES DE POSTOS DOCENTES NIN SUPRESIÓN DE UNIDADES

Apoiando as reivindicacións da Comunidade Educativa do IES castro da Uz das Pontes. Nin recortes de postos docentes nin supresións de unidades!!!!

13/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP–UGT DENUNCIA A MALA XESTIÓN DA XUNTA NA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO DO 2017 COS CONSERVATORIOS DE MÚSICA

FeSP-UGT Ensino denuncia a actuación da Consellería de Educación na Oferta Pública de Emprego 2017 con respecto aos Conservatorios de Música. “A OPE que anunciou a consellería convoca prazas de acceso de corpo A2-A1 para que o profesorado de Educación Secundaria poda cubrir prazas no CMUS, pero esta oferta non convoca oposicións libres para o profesorado de Conservatorio. Deste xeito a administración pretende resolver un problema legal  que está nos xulgados: o Profesorado de Educación Secundaria de Música que está impartindo docencia nos CMUS e ao cal os tribunais dixeron que había que arranxar xa que son corpos distintos”. Esta problemática xa chegou aos centros e no Conservatorio de Ourense haberá mobilizacións ao longo desta semana  pedindo a Consellería solucións. 

Ler máis »
09/03/2017 - Executiva
ROTUNDO ÉXITO O SEGUiMENTO DA FOLGA XERAL NO ENSINO

FE-CCOO DE GALICIA, FESP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDANTES, IESGA E STEG, VALORAN COMO UN ROTUNDO EXITO O SEGUIMENTO DE MODO MAIORITARIO DA CONVOCATORIA DE FOLGA XERAL NO SISTEMA EDUCATIVO


FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, Sindicato de Estudantes, IESGA e STEG, valoran como un rotundo exito o seguimento de modo maioritario da convocatoria de Folga Xeral no sistema educativo na data de hoxe, supón un duro castigo ás políticas restritivas do goberno do Partido Popular no eido educativo.
O seguimento da convocatoria de folga, que se cifra nun 63% no colectivo de docentes, e de mais do 90% no alumnado da secundaria e da universidade. Isto visualizouse na masiva asistencia ás mobilizacións convocadas nas cidades e vilas da nosa comunidade rexeitando de modo unánime ás contrarreformas educativas e as políticas de recortes deseñadas polo goberno do PP.

Ler máis »
09/03/2017 - Notas de Prensa
O SEGUIMENTO DA XORNADA DE FOLGA XERAL FOI DUN 63% EN XERAL E DUN 90% NA ESO E UNIVERSIDADE

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2017. A sociedade galega respondeu de forma masiva á xornada de folga no ensino. O paro foi dun 90% na ESO e na Universidade, sendo dun 63% no global, xa que a folga estendíase dende a educación primaria ata a Universidade. Así, milleiros de docentes, pais e nais e alumnos saíron hoxe á rúa en Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo, Ribeira  e A Coruña - hoxe ás 19.30 farano en Ourense -  para manifestar unha vez máis o rexeitamento á LOMCE e insistir na necesidade da reversión dos recortes no ensino.

Ler máis »
09/03/2017 - Executiva
9 MARZO FOLGA XERAL NO ENSINO

. Derrogación da LOMCE e do RD 3-2
· Diálogo cos axentes sociais para acadar unha nova lei consensuada política e socialmente;
· A reversión dos recortes;
· O incremento dos orzamentos dedicados a educación;
· A recuperación dun sistema de becas que garanta a igualdade de oportunidades;
· A eliminación das prácticas non remuneradas en FP;
· A recuperación dos cadros de persoal docentes;
· A dignificación das condicións laborais dos profesionais do ensino;
· O freo á privatización do sistema educativo...

08/03/2017 - Executiva
8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

A FeSP-UGT Ensino quere conmemorar o día da muller agradecendo o traballo das docentes que día a día aportan calidade ó noso ensino.

"A Liberdade é unha conquista

á que o home chega

por medio da educación 

e a cultura"

Rosa Sensat

08/03/2017 - Executiva
MANIFESTO FOLGA XERAL NO ENSINO 9 MARZO

MANIFESTO XORNADA DE LOITA E FOLGA XERAL NO SECTOR EDUCATIVO DO 9 DE MARZO

 

A FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA e STEG xa advertimos en decembro que se non se percibían cambios na política educativa do goberno convocaríamos outra folga no primeiro trimestre deste ano. Hoxe 9 de marzo cumprimos co prometido.
Non é admisible que un goberno en minoría continúe desenvolvendo a LOMCE despois de que o parlamento aprobara por ampla maioría unha proposición de lei para derrogala. De nada valen as boas palabras e promesas dun pacto educativo cando os feitos van en camiño contrario. Sobran as razóns para terse mobilizado no día de hoxe.

Ler máis »
07/03/2017 - Executiva
CXT: ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA E DE ADULTOS

Adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017, e adxudicación provisional do concurso de traslados específico entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Ler máis »
02/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT DENUNCIA UNHA OFERTA DE EMPREGO PARA ENSINO “INSEGURA, SEN NEGOCIACIÓN E ESCASA”

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2017. A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT considera que a oferta do proceso de Oposicións anunciado hoxe pola Consellería de Educación na xuntanza da Mesa Sectorial é “insegura, sen negociación e escasa”.

Ler máis »
02/03/2017 - Oposicións
OPE 2017

Con data de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unilateralmente e sen negociar previamente coas OOSS fai pública na Mesa Sectorial Docente a OPE do 2017. Novamente, a FeSP-UGT Ensino manifestou na mesa a falta de negociación por parte da administración educativa e esixiu garantías e seguridade xurídica para esta oferta de emprego.

 

 

 

Ler máis »
02/03/2017 - FETE Informa Pública
ROLDA PRENSA DAS ORGANIZACIÓNS CONVOCANTES DA FOLGA DO 9 DE MARZO

AS ORGANIZACIÓNS da PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA (FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA) e STEG  CONVOCAMOS FOLGA XERAL NO SECTOR EDUCATIVO O 9 DE MARZO

A FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA e STEG, facemos un chamamento á folga a toda a comunidade educativa o vindeiro 9 de marzo.

Ler máis »
01/03/2017 - FETE Informa Privada
HABILITACIÓNS

Lembramos que desde o día 1 ao 31 de marzo poderán facerse as solicitudes de habilitacións. Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.

Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.

Ler máis »
28/02/2017 - FETE Informa Pública
DÍA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS

28 DE FEBREIRO DÍA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS; a FeSP-UGT quere salientar no día de hoxe a importancia do traballo diario en prol da inclusión educativa do alumnado con estas características persoais e lembra a importancia e o esforzo diario das familias e o profesorado para acadar maiores recursos nos centros educativos para eles.

TODOS SOMOS IGUAIS

TODOS SOMOS DIFERENTES

#28defebreiro

#diamundialdasenfermidadesraras

27/02/2017 - Oposicións
A FeSP-UGT ENSINO DENUNCIA A FALTA DE SERIEDADE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Ás 12:15 desta mañá a Consellería de Cultura. Educación e Ordenación Universitaria modifica a Orde do día da Mesa Sectorial do Vindeiro Xoves día 2 engadindo O Proxecto de Orde pola que se convocan os Procesos Selectivos que achegamos neste enlace. Novamente obvian á figura das OOSS e xogan co futuro de miles de opositores mantendo unha postura ambigua ante ó acceso á función pública docente do 2017. A FeSP-UGT esixe á administración un pouco de seriedade e coherencia para/co profesorado opositor e pronuncia o seu malestar pola premura e as datas nas que é presentada esta Orde (en plenas vacacións de Entroido) que non deixa demasiada marxe para traballar sobre ela.

En resumo; a Orde do día da Mesa sectorial sera a seguinte:

1.- OPE

2.- Proxecto de Orde de convocatoria de procesos selectivos

3.- Proxecto de Orde de directores.

 

 

Ler máis »
27/02/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT CONFIRMA ANTE A CONSELLERÍA A SÚA ADHESIÓN Á FOLGA XERAL NO SECTOR DO ENSINO DO 9 DE MARZO

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2017. A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT confirmou hoxe, xunto a CCOO-Ensino e o Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), a súa adhesión á folga xeral estatal do 9 de marzo no sector do ensino por medio dun escrito presentado no rexistro xeral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Ler máis »
23/02/2017 - FETE Informa Pública
O INCERTIDUME DA OPE 2017

O Goberno central comunicou ás CCAA que mentres non se aproben os presupostos xerais do estado (PXE) non se poderán convocar oposicións en educación.
FeSP-UGT Ensino considera que de non aprobarse os PXE o Goberno Central debe eliminar a taxa de reposición mediante un Real Decreto Lei e convocar ás OOSS para negociarun plan de consolidación de interinos.

Ler máis »
21/02/2017 - FETE Informa Univ
CONTRATOS PREDOUTORAIS

A ningún traballador con Contrato Predoutoral lle deben cambiar as condicións laborais, xa que a Lei da Ciencia, a tecnoloxía e a innovación prevalece neste caso. Consideramos que o cambio de nomenclatura nos seus contratos (asinados despois de febreiro de 2016) débese tan só a unha emenda do erro por non aplicar a dita orde.

Polo tanto, todos aqueles contratos predoutorais, sexan en clave 401 ou 420 deben manter as mesmas condicións laborais que tiñan.

Ler máis »
18/02/2017 - FETE Informa Pública
DÍA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE ASPERGER

A FeSP-UGT, con morivo do 18 de Febreiro Día Internacional da Síndrome de Asperger quere aportar o seu graniño de area na inclusión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo aportando unha breve Guía sobre a Síndrome de Asperger que pode servir ós docentes de orientación para o día a día nas aulas co alumnado con TEA.

 

Ler máis »
17/02/2017 - Notas de Prensa
UGT DENUNCIA UN NOVO ATAQUE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN AO SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO EN AS PONTES

A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT ven de denunciar un novo ataque contra a calidade do Ensino Público, nesta ocasión, eliminando definitivamente a posibilidade de prematricularse no IES Castro da Uz ao alumnado de 4º da ESO derivándoo ao IES Moncho Valcárcel, ambos centros de As Pontes (A Coruña).

Ler máis »
16/02/2017 - FETE Informa Privada
RISCOS LABORAIS

Desde o Sector de Ensino da FeSP-UGT   realizamos distintos proxectos de Saúde Laboral gracias a diversas subvencións da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais . Dentro destes proxectos levamos realizado os seguintes produtos electrónicos. Podedes acceder polas ligazóns.

Ler máis »
16/02/2017 - Mesa Sectorial
APRAZADA A MESA SECTORIAL ATA O 2 DE MARZO

Sen motivo xustificado, hoxe, a Consellería de Educación comunicou que a Mesa Sectorial na que se tratará a oferta de emprego terá lugar o próximo 2 de marzo ás 10.00h.

ORDE DO DÍA

1. Oferta de emprego

2. Proxecto de orde, pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

3. Rogos e preguntas.

 

13/02/2017 - Activos Pública
CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO A AEEE: APROXIMACIÓN ÁS PROBAS SELECTIVAS

Durante os vindeiros días 3, 4 e 5 de marzo está prevista a realización da Actividade Formativa “A Acción Educativa Española no Exterior: aproximación ás probas selectivas”, cunha duración de 20 horas.

 O curso está homologado polo Ministerio de Educación Cultura e Deportes e, os destinatarios son docentes en activo, aínda que se admite unha pequena porcentaxe de docentes non activos, que estean interesados o estéan participando xa nas probas selectivas para asesores ou profesores visitantes no estranxeiro.

Ler máis »
09/02/2017 - Executiva
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CONVOCA FOLGA NO SECTOR EDUCATIVO O 9 DE MARZO

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, da que forman parte as organizacións CONFAPA-GALICIA, FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, Sindicato de Estudantes, ESCOLA VIVA e IESGA, máis STEG, facemos un chamamento á folga a toda a comunidade educativa o vindeiro 9 de marzo.

Ler máis »
09/02/2017 - Executiva
REUNIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DE ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CO PARTIDO POPULAR

Continúan os contactos da Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia. Os representantes deste colectivo, do que forma parte FeSP-UGT, reuníronse onte co grupo parlamentario popular para informarlle sobre a convocatoria de folga xeral no sector educativo para o día 9 de marzo.

 

Ler máis »
09/02/2017 - Executiva
OFERTA FORMATIVA EXTERIOR

Dentro da oferta formativa o vindeiro día 18 de febreiro, a Federación de Empregados e Empregadas Públicos (FeSP-UGT) realizará na Avda. de América o congreso “Auxiliares de conversación, profesores visitantes e profesores en seccións bilingües de español”.

Ler máis »
08/02/2017 - FETE Informa Pública
A FESP - UGT ENSINO DENUNCIA A FALTA DE NEGOCIACIÓN DA CONSELLERÍA NO ANUNCIO DE ESPECIALIDADES PARA A OPE 2017

Con data de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unilateralmente e sen negociar previamente coas OOSS, publica a oferta de especialidades na súa páxina web para a OPE do 2017. Este acto amosa, novamente, a falta de comunicación e o pouco afán de negociación cos axentes sociais no referente a educación e o desamparo no que deixa ao noso colectivo este tipo de tomas de decisión unilaterais.

Ler máis »
02/02/2017 - FETE Informa Privada
Rexistros de xornada inadecuados para centros educativos concertados

Hai centros que están esixindo aos traballadores cubrir un rexistro de xornada que non se adecúa a idosincrasia dos centros educativos concertados. O emprego destes rexistros ten a finalidade de establecer un control de entrada e saída e, sobre todo, de realización de horas complementarias e extraordinarias. Non confundir horas complementarias con non lectivas.

Ler máis »
02/02/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT Ensino denuncia a falta de negociación da OPE por parte da Consellería de Educación

A 31 de xaneiro seguimos sen ter novas sobre a distribución de prazas de ensino por especialidades. O Goberno estatal acordou coas autonomías a taxa de reposición, pero en Galicia a administración segue sen pronunciarse ó respecto.

Ler máis »
02/02/2017 - FETE Informa Privada
Reunión da Comisión Negociadora do Convenio de Ensino Concertado

O pasado luns 23 de xaneiro, reuniuse a Comisión Negociadora do Convenio Colectivo do Ensino Concertado para tratar o punto único das táboas salariais tanto do persoal docente en pago delegado como do PAS e persoal docente de niveis non concertados.

Ler máis »
30/01/2017 - Executiva
RETENCIÓNS DE IRPF

As empresas que non practicaron correctamente a retención de IRPF NON poden efectuar deducción algunha dos ingresos aos traballadores nin reclamar cantidades aos mesmos que se deban a retencións no practicadas no seu momento.

Ler máis »
30/01/2017 - Executiva
DÍA ESCOLAR DA PAZ E NON VIOLENCIA

O sector de Ensino de FeSP-UGT no Día Escolar da Paz e non violencia que se celebra cada ano, de forma especial nas nosas escolas, quere resaltar a importancia da educación en valores de paz e cidadanía para a convivencia e a erradicación da violencia.

 

Ler máis »
25/01/2017 - Executiva
REUNIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CO GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Continúan os contactos da Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia. Os representantes deste colectivo, do que forma parte FeSP-UGT, reuníronse hoxe co grupo parlamentario socialista para informarlle sobre a posibilidade de que se convoque para o día 9 de marzo unha xornada de folga xeral no sector educativo.

Ler máis »
25/01/2017 - Notas de Prensa
Centos de delegados da área pública de UGT e CCOO concéntranse diante do Parlamento de Galicia

Santiago, 25 de xaneiro de 2017.- No contexto do calendario de mobilizacións posto en marcha por UGT e CCOO, que se desenvolverá baixo o lema “Servizos públicos.Recuperación de dereitos roubados”, centos de delegados da área pública de ambos sindicatos concentráronse hoxe pola mañá diante do Parlamento galego en defensa do dereito a negociación colectiva e recuperación de dereitos roubados que afecta a ensino, sanidade e Administración autonómica.

Ler máis »
23/01/2017 - Executiva
Recorrida a convocatoria da Mesa Xeral de negociación dos empregados públicos da Xunta de Galicia

UGT, CCOO e CIG recorren a actuación administrativa da Xunta de Galicia de data 29/11/2016 pola que se convoca reunión da Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos para o día 1/12/2016 

Ler máis »
20/01/2017 - Notas de Prensa
REUNIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CO GRUPO PARLAMENTARIO DE EN MAREA

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, da que forma parte FeSP-UGT, reuniuse hoxe co grupo parlamentario de En Marea para informarlle sobre a posibilidade de que se convoque unha xornada de folga xeral no sector educativo o próximo día 9 de marzo.

 

Ler máis »
20/01/2017 - FETE Informa Pública
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA ESTUDA A CONVOCATORIA DE FOLGA NO SECTOR EDUCATIVO PARA O VINDEIRO 9 DE MARZO

As organizacións que conforman a Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia: CONFAPA, SE, IESGA, CCOO-Ensino, FeSP-UGT Ensino e Escola Viva reuníronse para valorar a proposta da Plataforma Estatal por la Escuela Pública da posibilidade de convocatoria dunha folga xeral no sector educativo o 9 de marzo.

 

Ler máis »
14/01/2017 - Executiva
FeSP-UGT valora como necesario que se derrogue a taxa de reposición en todas as administracións

A supresión da taxa de reposición non é suficiente para recuperar o emprego perdido nos últimos anos.

FeSP-UGT Galicia considera que a taxa de reposición debe derrogarse para o conxunto das administracións públicas, posto que se se limita só aos ámbitos de saúde, ensino e servizos sociais non podería aplicarse na Administración Xeral do Estado e nas Administracións Locais.

 

 

13/01/2017 - Relixión
Persoal Laboral Docente (Profesorado de Relixión). Táboas de xubilación.

Na táboa anexa obsérvanse as cantidades a percibir, sen as retencións do IRPF que son nominais, equivalentes aos grupos A1/Secundaria ou desprazados a outros niveis que conservan este grupo, por ser ese o seu encadramento na RPT, como A2/Infantil e Primaria, na linguaxe da administración os Licenciados e os Diplomados Universitarios, entre outros.
A xubilación do Profesorado de Relixión é aos 65 anos, que podemos prolongar o período de docencia ata os 67 anos se non temos cotizado o necesario para ter o 100% da xubilación, facendo a solicitude perceptiva á Delegación Territorial e ó Servizo de Profesorado que corresponda cun arco mínimo de 3 meses de anticipación (mellor antes).

Ler máis »
13/01/2017 - FETE GALICIA Informa
CURSOS DE FORMACIÓN EN REDE DO PROFESORADO. CONVOCATORIA 2017. 1ªEDICIÓN

Prazo de presentación: ABERTO Dende o 10 de xaneiro de 2017 ata o 24 de xaneiro de 2017. Convocatoria de prazas en concorrencia competitiva para a realización de cursos de formación en Rede para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis non universitarios, en centros sostidos con fondos públicos.

Ler máis »
13/01/2017 - Relixión
Profesorado de Relixión: Recoñecemento das cotizacións anteriores a 1999, Primaria

Recoñecemento, a efectos de xubilación, dos anos traballados anteriores a 1999 (decembro): a día de hoxe o Ministerio de Educación, responsable directo, da falla de cobertura destes anos, xa non obxecta ningunha desculpa, erro u omisión para non cumprir co preceptivo aboamento destes anos, actualizado e revisado a efectos dun cómputo actualizado da cotización e inclusive se o proceso se alonga no tempo, cos pagos dos atrasos correspondentes.

Ler máis »
10/01/2017 - Noticias
Aberto o prazo de solicitude de habilitacións para os docentes de ensino concertado

Lembramos que desde o día 10 ao 31 de xaneiro poderán facerse as solicitudes de habilitacións.

Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.

Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.

Ler máis »
28/12/2016 - FETE Informa Privada
AMPLIACIÓN DO PERMISO POR PATERNIDADE

O Sindicato Nacional de Ensino Privado (S.N.E.P.) da FeSP-UGT recibe con agrado que, despois de tantos aprazamentos (lembramos que  foi aprobado no 2009), dunha vez por todas, se faga efectiva a ampliación do permiso de paternidade a catro semanas no ano 2017. 

Ler máis »
28/12/2016 - Executiva
Orde ECD/1941/2016 que determina as características, deseño e contido da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade

Orde ECD/1941/2016, de 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das calificacións obtidas, para o curso 2016/2017.

Ler máis »
20/12/2016 - FETE Informa Privada
Salarios 2017 para traballadores en pago delegado de centros concertados.

O Sindicato Nacional de Ensino Privado (S.N.E.P.) da FeSP-UGT non pode valorar positivamente o Proxecto de Orzamentos de Galicia para o ano 2017 no tocante ás retribucións do persoal en pago delegado.
O 2 de xuño de 2016 a administración asinou coas organizacións sindicais UGT, CCOO e CSIF un acordo en virtude do cal a Xunta se comprometía a “ recuperar na Lei de orzamentos para 2017 as dúas pagas adicionais do complemento específico ou retribucións equivalentes”. O Sector de Ensino da FeSP-UGT, vía enmendas, conseguiu que tamén se incluíse ao persoal en pago delegado do ensino concertado. E isto si que se contempla nos orzamentos polo que recuperamos o salario de 2011 incrementado, polo menos, nun 1%, polo que o aumento respecto a 2016 é será de 107’87€, 113’53€ ou 124’29€ brutos segundo o nivel educativo.
Pero na xuntanza da CTEPC do 14 de outubro se nos indicou, ademais,  que se estaba a procurar introducir a partida necesaria para aboar as cantidades recortadas desde marzo ata decembro de 2013. Pois ben, non aparecen nestes orzamentos as partidas adicadas a esta cuestión. Lembramos que tampouco hai partidas orzamentarias para a restitución de anteriores recortes nin para o pago da PEA (o cal se especifica claramente), o que supón a continuación dunha aldraxe mantida no tempo e, á que, nalgún momento, teremos que dicir BASTA XA.

Ler máis »
19/12/2016 - FETE Informa Pública
RECOLLIDA DE SINATURAS PARA A REGULACIÓN DAS AFÍNS

A FeSP-UGT Ensino solicita á Consellería a REGULACIÓN DAS MATERIAS AFÍNS.

SOAMENTE TI PODES SOLUCIONALO.

ASINA NO ENLACE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduudeBQ0p16f5fBo0-OkXoDxB4tEi6qIKr7-79HhcJa-715A/viewform?c=0&w=1

 

 

Ler máis »
15/12/2016 - Executiva
A FeSP-UGT ENSINO SOLICITA UNHA REUNIÓN DA COMISIÓN DE SEGUEMENTO DO ACORDO DE INTERINOS

A FesP-UGT Ensino solicita unha reunión da comisión de seguemento do acordo de interinos.

Ler máis »
13/12/2016 - Oposicións
A CONSELLERÍA ANUNCIA UNHA OPE SEN NEGOCIAR

Un ano máis o Conselleiro anuncia unilateralmente e sen negociar cas OOSS que Galicia terá unha convocatoria de Oposicións no ano 2017 para os corpos de Infantil, Primaria e Secundaria que rondará as 1000 prazas. A FeSP-UGT Ensino laméntase da pouca capacidade de comunicación e de negociación que ten o noso goberno e esixe á Administración Educativa a un diálogo sobre a Oferta de Emprego Público anunciada no día de hoxe polo noso conselleiro. Desde esta organización solicitamos que a oferta sexa o 100% da taxa de reposición das xubilacións polo que; á espera de que a administración se pronuncie nas especialidades concretas a ofertar e no número de prazas por especialidade, consideramos esta oferta, similar á pasada, insuficiente.

ESIXIMOS UNHA AMPLA OPE

QUE CUBRA O 100% DAS XUBILACIÓNS!

Ler máis »
07/12/2016 - Notas de Prensa
ABERTA A CONVOCATORIA PARA A QUINTA EDICIÓN DO PREMIO Á INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia e Escola Viva anunciaron hoxe en rolda de prensa a convocatoria da quinta edición do Premio á Innovación Educativa Escola Viva. O prazo para a presentación dos traballos queda aberto dende hoxe ata o próximo día 17 de marzo.

Ler máis »
07/12/2016 - Executiva
Informe PISA: a clave da mellora está no esforzo e no compromiso do profesorado nos centros

No último informe PISA 2015, o noso país supera a media da OCDE en lectura, iguálaa en ciencias e quédase a catro puntos en matemáticas.

UGT resalta que a mellora dos resultados obtidos en PISA se debe, en gran parte, ao labor,  esforzo e  compromiso do profesorado nos centros.

Diminuiu o gasto público en educación -cunha perda de 7.300 millóns de euros nos últimos anos- recortáronse os cadros de persoal docente, recortáronse os salarios, cargouse aos docentes con máis tarefas burocráticas e organizativas,  non se puxeron os medios necesarios para  a tención ao alumnado con necesidades educativas especiais e aínda así melloraron os resultados. Isto só pode ser debido ao gran compromiso educativo que a inmensa maioría dos docentes teñen cos seus alumnos e os seus centros o que pon de manifesto que é fundamental que o Goberno conte co profesorado para o deseño de políticas educativas máis eficaces.

Ler máis »
02/12/2016 - Executiva
MESA XERAL DE EMPREGADOS E EMPREGADAS PÚBLICAS DE GALICIA 01/12/2016

FeSP-UGT Galicia demanda que se restitúa o dereito a negociación dos empregados e empregadas públicos de Galicia e unha temporalización de materias a negociar para repoñer dereitos e salarios e ademais rexeita a forma e contidos desta convocatoria, remitida cun prazo de 48 horas e sen aportar ningunha documentación sobre as materias a tratar, o Capítulo I (orzamento de persoal da Xunta de Galicia).

Ler máis »
30/11/2016 - FETE Informa Univ
Os delegados na Xunta de Persoal de UGT e CCOO retiran o apoio á proposta de OPE 2016 da UDC

Como sabedes estes días soubemos que a solicitude de informe que enviou a Universidade á Consellería de Facenda para a aprobación da Oferta de Emprego Público de 2016 que consta de 4 prazas de acceso libre e 224 prazas de promoción interna, incluía tamén a amortización de varias prazas.
Esta información ocultouse en todo o proceso negociador, mesmo na súa presentación para aprobación polo Consello de Goberno da nosa Universidade. Polo tanto, estamos ante feitos moi graves, que constitúen un engano non só aos representantes dos traballadores, senón ao PAS.  Un engano que nos afecta especialmente aos sindicatos que apoiamos a proposta de oferta de emprego público, CCOO e UGT por entender que era una boa oferta para o PAS (4 prazas de acceso libre e 224 prazas de promoción interna) cando en realidade estaba incluída una proposta de amortización de 6 prazas, a maioría ocupadas por funcionarios/as desta universidade, proposta que NON APOIAMOS de ningún xeito.

Ler máis »
30/11/2016 - Executiva
Valoramos positivamente a reforma das reválidas e lamentamos que o goberno non escoitara antes á comunidade educativa

Nos últimos meses ante as esixencias da comunidade educativa, que reclamaba a retirada das reválidas, o ministro reconsiderou a súa postura e na reunión da Conferencia Sectorial de Educación mantida o día 28 comprometeuse a modificar as probas de avaliación de final de etapa, coñecidas como reválidasO acordo alcanzado coas comunidades autónomas incorpora  as seguintes modificacións:

 • as probas de Primaria e de 4º de ESO terán un carácter de mostra (non obrigatoria para todos os alumnos), sen efectos académico e con carácter de diagnóstico

• a reválida de Bacharelato contará cunha estrutura prácticamente igual á Proba de Acceso á Universidade e manterase o distrito único

• o alumnado de FP básica poderá a obter o título da ESO, de tal forma que todos os estudantes que acaben esta etapa obterán unha mesma titulación, independentemente do itinerario cursado. 

 

Ler máis »
25/11/2016 - FETE Informa Privada
Na discapacidade, pago delegado XA!

O sector de ensino da FeSP-UGT esixe o pago delegado para a totalidade do persoal dos centros de atención especializada e dos centros de educación especial do ámbito Xeral de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade.

Ler máis »
24/11/2016 - FETE Informa Univ
O Sindicato de Universidade e Investigación de FeSP-UGT REXEITA e RECORRERÁ os novos criterios de avaliación do profesorado funcionario

O Sindicato de Universidade e Investigación de FeSP-UGT REXEITA e RECORRERÁ os novos criterios de avaliación do profesorado funcionario (Titular de Universidade e Catedrático de Universidade).

Valoramos o novo sistema de acreditación como un ataque frontal á Universidade pública española, e un intento máis de precarizala, privatizala e manipulala a partir de restrinxir a oferta pública de prazas de profesorado e de impedir a promoción profesional do actual profesorado. 

 Para impedir estas graves consecuencias, FeSP-UGT profundará na análise técnica e xurídica do novo sistema de acreditación e adoptará as medidas legais e sindicais necesarias para a derrogación do RD 415/2015 e dos novos criterios de avaliación do profesorado, á vez que proporá a continuidade do sistema de acreditación que xa viña funcionando.

Ler máis »
22/11/2016 - Executiva
REVÁLIDAS: O GOBERNO RECTIFICA

As modificacións previstas no Proxecto de Real Decreto-Lei de medidas urxentes para a ampliación da Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE) que se vai debater na conferencia sectorial do 28 de novembro para adaptalo ás autonomías supoñen, por parte de Goberno do Partido Popular, o recoñecemento implícito de que perdeu a batalla das reválidas.

Ler máis »
21/11/2016 - Executiva
COMUNICADO PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA SOBRE PROXECTO RDL QUE MODIFICA AS REVÁLIDAS

O Goberno do Partido Popular fixo público un borrador de Real Decreto Lei co que da marcha atrás ao seu prantexamento inicial de reválidas na ESO e Bacharelato.

Ler máis »
16/11/2016 - Executiva
O Parlamento rexeita as reválidas

A aprobación no Pleno do Congreso dunha proposición lexislativa socialista para suspender o calendario de implantación da Lomce supón un paso adiante para paralizar definitivamente as reválidas, aínda que é insuficiente.
FeSP-UGT  defende a avaliación continua e considera que as reválidas son probas segregadoras que non reflicten o rendemento académico e impiden a continuidade no sistema ao alumnado que non as superen. Por iso abogamos pola retirada definitiva do RD de reválidas e pola reposición da Proba de Acceso á Universidadde (PAU).

Ler máis »
16/11/2016 - Executiva
VALORACIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA DO REXEITAMENTO DAS REVÁLIDAS NO PARLAMENTO

As organizacións CONFAPA-GALICIA, Federación de Ensino de CCOO de Galicia, FESP-UGT, IESGA e Escola Viva, integradas na Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, e STEG e despois das pasadas mobilizacións do 26 de outubro nas que esiximos a eliminación definitiva das reválidas, a derrogación da LOMCE e a reversión dos recortes queremos compartir co conxunto da comunidade educativa e da cidadanía en xeral a nosa valoración sobre a aprobación polo Congreso dos Deputados na súa sesión plenaria de onte para iniciar a tramitación da Proposición de Lei sobre a suspensión do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, coñecida como LOMCE.

A proposición  presentada aprobouse por 208 votos a favor, 133 en contra e 2 abstencións. O parlamento reflicte desta forma o rexeitamento maioritario da sociedade contra as reválidas en particular e contra a LOMCE en xeral

Ler máis »
15/11/2016 - Executiva
VACANTES PROVISIONAIS CONCURSO TRASLADOS PARA O ANO 2017

Resolución do 8 de novembro pola que se publican as vacantes provisionais do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación para o ano 2017.

Ler máis »
11/11/2016 - Executiva
TEMPORAL, INTERINO, RECLAMA!! UGT, AXÚDACHE
Ler máis »
07/11/2016 - FETE Informa Pública
CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE SINATURAS PARA A REGULACIÓN DAS MATERIAS AFÍNS

A FeSP-UGT denuncia a pouca seriedade que existe desde a Administración á hora de establecer as materias afíns de Educación Secundaria e valora o esforzo do profesorado na coherencia de elección das mesmas en base á súa capacitación á hora de elixir estas materias nos concursos de traslados; xa que isto implica, moitas veces, que se queden sen destinos preto dos seus domicilios.

QUE FINS TEÑEN AS AFÍNS?

· Para a Administración.

· Para os centros educativos.

· Para os docentes.

· Para o alumnado.

Todos temos en mente algún motivo para a súa existencia pero desde a FeSP-UGT solicitamos coherencia e control das mesmas.

ASINA! SOAMENTE TI PODES CAMBIALO

 

 

Ler máis »
03/11/2016 - Concursos de traslados
VACANTES PROVISIONAIS DE A CORUÑA

No enlace tedes as vacantes provisionais da provincia de A Coruña para o CXT.

Ler máis »
02/11/2016 - Concursos de traslados
CXT: VACANTES PROVISIONAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

No enlace tedes as vacantes provisionais propostas pola Xefatura Territorial de Pontevedra para o CXT de este ano.

Ler máis »
02/11/2016 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT SOLICITA Ó CONSELLEIRO UNHA MESA SECTORIAL URXENTE

A FeSP-UGT solicitou esta tarde por rexistro ao conselleiro unha convocatoria URXENTE de MESA SECTORIAL para tratar aspectos importantes relativos ós docentes e sobre os que a Administración non se pronuncia:

- A nova situación laboral provocada polas sentezas no TXUE sobre o traballo de duración determinada.

- A discrepancia entre o CXT nacional e o CXT autonómico.

ESIXIMOS SOLUCIÓNS AOS NOSOS PROBLEMAS!!!

Ler máis »
27/10/2016 - Executiva
COMUNICADO DE FeSP-UGT ENSINO TRALO ANUNCIO REALIZADO POR RAJOY SOBRE AS REVÁLIDAS

O sector de ensino de FeSP-UGT non admite a chantaxe anunciada polo candidato do PP ao goberno, de suspender as reválidas ata que se conclúa o Pacto pola Educación. Se realmente ten esa intención, o que debe facer, de inmediato, é a retirada do RD de reválidas e máis tralas numerosas mobilizacións contra a súa política levadas a cabo no día de onte pola comunidade educativa.

Ler máis »
27/10/2016 - Notas de Prensa
VALORACIÓN DA XORNADA DE LOITA CONTRA AS REVÁLIDAS POR PARTE DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA E O STEG

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, da que forma parte FeSP-UGT Ensino,  xunto ao STEG fixeron hoxe balance da xornada de loita contra as reválidas, que se celebrou onte 26 de outubro en Galicia. "cun éxito absoluto, pola magnífica resposta unha vez máis da comunidade educativa".

Ler máis »
26/10/2016 - FETE GALICIA Informa
ROTUNDA VITORIA NA LOITA CONTRA AS REVALIDAS

A FeSP-UGT valora moi positivamente esta xornada de loita levada a cabo en toda a comunidade. Grazas á participación do alumnado, do profesorado e das familias nesta loita contra a LOMCE e contra as reválidas podemos cifrar o baleirado de aulas na etapa de primaria nun 70% de absentismo, na etapa da ESO nun 89% e no Bacharelato nun 98%. Unha vez máis, a comunidade educativa uniu forzas mediante o logo da Plataforma en Defensa do Ensino Público e o STEG para acadar o que xa ven sendo de recibo para esta sociedade:  a paralización das reválidas e a derrogación desta lei elitista e antipedagóxica. 

Desde a FeSP-UGT agradecemos a implicación mesta xornada de loita e aplaudimos a implicación da comunidade educativa nas concentracións que a Plataforma en Defensa do Ensino Público potenciou en Vigo, Pontevedra, Lugo,Ourense, A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Muros e Ribeira. Hoxe; nas rúas, gañou a educación, hoxe gañamos  todos.

Non ás reválidas!

Non á LOMCE!

24/10/2016 - FETE Informa Pública
CONCENTRACIÓNS DO 26 DE OUTUBRO

A Plataforma en Defensa do ensino Público e o sindicato STEG deron roldas de prensa nas cidades de Ourense e A Coruña animando á toda a Comunidade Educativa (profesosado, alumnado, familia e persoal non docente) a que apoien as concentracións do día 26 de outubro en contra das reválidas. Achégase o comunicado da plataforma no enlace.

Non á LOMCE!

Non ás Reválidas!

Ler máis »
24/10/2016 - Concursos de traslados
VACANTES PROVISIONAIS DA PROVINCIA DE LUGO

No enlace tedes as vacantes propostas pola Delegación Provincial de Lugo para o CXT deste ano.

Ler máis »
21/10/2016 - Concursos de traslados
VACANTES PROVISIONAIS DA PROVINCIA DE OURENSE

No enlace tedes as vacantes negociadas na Delegación Provincial de Ourense coa Xunta de Persoal.

Ler máis »
18/10/2016 - FETE Informa Pública
AVISO SOBRE AS VACACIÓNS DESPOIS DUNHA IT

 A FeSP-UGT, tras innumerables queixas do profesorado considera importante a aclaración sobre o período de vacacións non disfrutado durante unha IT, permiso por parto, permiso por acollemento ou por lactación.  A Administración, por defecto, empata o período vacacional que correspondería co mes de agosto coa alta do funcionario ou; de ser o caso, coa data de incorporación despois dun permiso. Non informan ó traballador deste trámite administrativo o que supuxo a incorporación ás aulas de varios/as compañeiros/as no que levamos de curso cando, administrativamente estaban de vacacións. Para evitar vindeiros malentendidos a FeSP-UGT quere AVISAR de que, a non ser que se solicite por escrito e razoadamente e a Administración dea o Visto e Prace, as Delegacións Provinciais enlazarán as situacións administrativas comentadas anteriormente. Ante a solicitude de disfrutar das vacacións noutro período dentro dos 18 meses posteriores a partir do final de ano en que se orixinen esas vacacións, poderíamos atoparnos coa resposta de que son concedidas pero en período non lectivo (Nadal, xullo …) amparándose no Capítulo V da Orde do 29 de xaneiro de 2016  que adapta o réxime de permisos e licenzas ás particularidades do persoal docente  que no seu punto 3 dita O persoal funcionario docente disfrutará das súas vacacións nos períodos no lectivos e, preferentemente, no mes de agosto e, no seu caso, nos días do mes de xullo que procedan.

 

Esta organización foi a única organización sindical que solicitou nas Delegacións Provinciais e na última Mesa Sectorial que avisen ó profesorado da situación administrativa na que se atopan para evitar conflitos coma os ocorridos no comezo deste curso.

Ler máis »
18/10/2016 - Executiva
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA REÚNESE CO GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Nova reunión da Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia para explicar as mobilizacións do día 26 de outubro contra as reválidas. Hoxe os representantes da Plataforma estiveron reunidos co grupo parlamentario socialista, que lles manifestou o seu apoio nesta loita contra a LOMCE e as reválidas.

Ler máis »
18/10/2016 - Executiva
A UNIVERSIDADE ESPAÑOLA EN CIFRAS

Este informe ten o propósito de facilitar unha síntese, en relación cos máis de 1.049.490 datos recolleitos en máis de 257 cadros que contén a edición de "LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN CIFRAS. AÑO 2014 Y Curso académico 2014/2015" (UEC 2014/2015). A totalidade da información recompilada nesta edición é relevante nun triplo sentido: Aporta unha base informativa para a transparencia institucional e a rendición de contas, e facilita a comunicación do sistema universitario coa sociedade.
Permite unha análise dinámica da evolución da demanda, a oferta, os recursos e os resultados do sistema universitario por comparación con outros informes da Universidade Española en Cifras de edicións anteriores e outros datos dispoñibles.
Proporciona información para o coñecemento institucional interno de cada universidade e do sistema universitario, sendo da máxima utilidade para os seus directivos institucionais, académicos e de xestión.

Ler máis »
17/10/2016 - Notas de Prensa
COMUNICADO SOBRE O CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA E AS REVÁLIDAS

Ante o titular de Faro de Vigo do 15 de maio, que di:”El Consejo Escolar de Galicia apoya el nuevo examen”, a UGT do Ensino, que ostenta a representación do profesorado galego na Comisión Permanente deste Consello, quere facer público este comunicado baseado na seguinte argumentación:

 

-O Consello Escolar de Galicia non tratou, nin en Permanente nin en Pleno o tema das probas finais da ESO e de Bacharelato e polo tanto nunca se pode dicir, a data de hoxe, que apoia o novo exame.

Ler máis »
16/10/2016 - FETE Informa Pública
MOBILIZACIÓNS DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO O 26 DE OUTUBRO

COMARCA

DATA  e HORA

LUGAR

OURENSE

Mércores 26 ás 19:30

Subdelegación do Goberno

VIGO

Mércores 26 ás 12:00

Praza de América Ata Porta do Sol

A CORUÑA

Mércores 26 ás 19:30

Delegación do Goberno

PONTEVEDRA

Mércores 26 ás 18:00

Praza da Peregrina

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Mércores 26 ás 12:00

Alameda

RIBEIRA

Mércores 26 ás 19:30

Praza do Concello

LUGO

Mércores 26 ás 19:30

Diante do Edificio Multiusos da Xunta

FERROL

Mércores 26 ás 12:00

Edificio Administrativo da Xunta (Praza de España)

   
14/10/2016 - FETE Informa Pública
ACCIÓNS FORMATIVAS 2016-17

Achegamos listaxe de accións formativas a desenrolar no presente curso.

Ler máis »
14/10/2016 - FETE Informa Privada
Os docentes da concertada recuperarán en 2017 o salario de 2011

Na xuntanza de hoxe, 14 de outubro, da Comisión Tripartita do Ensino Privado Concertado, comunicóusenos por parte da Administración a previsión de que no borrador de orzamentos de 2017 aparecerán as partidas necesarias para a recuperación do salario que percibiamos en 2011 e que sufriu diversos recortes ata a actualidade.

Ler máis »
14/10/2016 - Notas de Prensa
REUNIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CON EN MAREA

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, da que forma parte UGT, reuniuse hoxe co grupo parlamentario de En Marea para informarlle sobre a próxima mobilización do día 26 de outubro en contra das reválidas.

 

Ler máis »
13/10/2016 - Concursos de traslados
ASEMBLEAS INFORMATIVAS CXT

COMARCA

DATA  e HORA

LUGAR

OURENSE

Luns 17 ás 18:30

Sala de Xuntas UGT

VIGO

Luns 17 ás 18:00

Sala de Xuntas UGT

A CORUÑA

Xoves 20 ás 18:00

Sala de Xuntas UGT

PONTEVEDRA

Mércores 19 ás 17:00

Sede UGT

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Mércores 19 ás 17:00

Salón de actos de UGT

VILAGARCÍA DE AROUSA

Mércores 19 ás 18:30

Sede UGT

LUGO

Luns 17 ás 18:30

Sede UGT

FERROL

Luns 17 ás 18:30

Sede UGT

Ler máis »
13/10/2016 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT SOLICITA Ó CONSELLEIRO CONVOCATORIA URXENTE DE MESA SECTORIAL

A FeSP-UGT solicitou por rexitro esta tarde ó conselleiro a convocatoria dunha URXENTE MESA SECTORIAL para aclarar asuntos moi importantes para os docentes dos que non temos resposta como son:

- A situación laboral nova provocada polas sentenzas do TXUE sobre o traballo de duración determinada.

- A discrepancia co CXT nacional no relativo ó baremo autonómico.

ESIXIMOS SOLUCIÓNS AOS NOSOS PROBLEMAS!!!

Ler máis »
11/10/2016 - Notas de Prensa
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA APOIA A XORNADA DE LOITA CONTRA AS REVÁLIDAS QUE SE CELEBRARÁ O DÍA 26 DE OUTUBRO

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia anunciou hoxe o seu apoio á xornada de loita contra as reválidas, que se celebrará o 26 de outubro en todo o estado español. A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia -configurada polas organizacións CCOO, UGT, CONFAPA, SE, IESGA e Escola Viva- celebrou hoxe unha rolda de prensa para explicar a súa postura e anunciar as mobilizacións previstas para o 26 de outubro nas sete cidades galegas. Na comparecencia ante os medios de comunicación participaron Gerardo Morano, en representación de Escola Viva; José Fuentes, de Ensino CCOO; Rafa Domínguez, de FeSP-UGT Ensino; Lois Taboada, voceiro de CONFAPA;  e Diego Serantes, do Sindicato de Estudantes.

 

 

Ler máis »
11/10/2016 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL 11 DE OUTUBRO DE 2016

Resumimos os puntos da Mesa Sectorial do día de hoxe na que se tratou; entre outras, a Orde que regula o CXT.

Ler máis »
10/10/2016 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT SOLICITA Ó CONSELLEIRO CONVOCATORIA URXENTE DE MESA SECTORIAL

A FeSP-UGT solicitou esta tarde por rexistro unha convocatoria URXENTE de MESA SECTORIAL para tratar temas de moito interese para o pros¡fesorado que non teñen resposta por parte da consellería:

- A nova situación laboral provocada polas sentenzas do TXUE sobre o traballo de duración determinada.

- A discrepancia entre o baremo do CXT nacional e o CXT autonómico.

ESIXIMOS SOLUCIÓNS AOS NOSOS PROBLEMAS!

06/10/2016 - Executiva
MESA SECTORIAL MARTES 11 DE OUTUBRO

O vindeiro martes 11 de outubro terá lugar a Mesa Sectorial para tratar a seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, das actas das sesións celebradas os días 31 de maio e 7 de xuño.

2. Concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, ...

3. Concurso de traslados específico, prazas de educación e promoción de adultos.

4. Concurso de orientación.

5. Resolución pola que se convoca bolsa de profesores especialistas para o ciclo formativo de grao superior de mantemento aeromecánico a impartir no CIFP As Mercedes de Lugo.

6. Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción.

7. Rogos e preguntas.

Ler máis »
05/10/2016 - Executiva
Anuncio no DOG prazas interinidade profesores de Música e Artes Escénicas

ANUNCIO 26 setembro 2016, Dirección Xeral Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos Música Tradicional e Popular (Gaita) (594413), Instrumentos Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421). 

 

Ler máis »
05/10/2016 - Executiva
Publicada no BOE orde normas concursos de traslado de ámbito estatal

Publicada no BOE a Orde ECD/1596/2016, de 23 de setembro pola que se establecen as normas procedimentais aplicables aos concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2016/2017, para persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada por la Lei Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa. (BOE) 

Ler máis »
30/09/2016 - Notas de Prensa
A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia declara o 26 de outubro xornada de loita contra as reválidas

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia tras someter a debate a situación actual xerada pola aprobación do Real Decreto de reválidas acodou os seguintes acordos:

· Declarar o día 26 de outubro como xornada de loita contra as reválidas , para esixir a súa eliminación inmediata e definitiva, asi como a derrogación da LOMCE e a prol da reversión dos recortes.
· Apoiar a xornada de folga educativa convocada para esa data polo sector do alumnado e polo sector de pais e nais.
· Poñer en marcha un calendario de actuacións conxuntas contra as reválidas que se dará a coñecer en vindeira data.

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia amosa o seu rexeitamento absoluto á imposición das reválidas e reitera que non deixará de realizar actuacións conxuntas dentro dun marco global de loita pola derrogación da LOMCE e o resto de contrarreformas educativas, así como para lograr a reversión total dos recortes sufridos nos últimos anos.

Ler máis »
26/09/2016 - Executiva
Entrevista co Ministro de Educación: UGT demanda, como inicio de calquera diálogo para un Pacto de Educación, a retirada das reválidas

O sector de ensino de UGT trasladou ao Ministro de Educación, na reunión mantida esta mañá, a necesidade de retirar o RD de reválidas como xesto de vontade para iniciar calquera negociación referida a un Pacto de Educación. UGT reiterou que non existe “clima” nin condicións para iso, debido á interinidade na que se atopa o goberno.

Recordámoslle ao Ministro que o noso sindicato vén reivindicando un Pacto pola Educación desde o 1996 e que se desperdiciaron as oportunidades que houbo para logralo no anterior goberno socialista polo bloqueo do grupo popular.

Ler máis »
22/09/2016 - FETE Informa Privada
É ILEGAL A BAIXADA SALARIAL POR CAMBIO DE FUNCIÓNS (MOBILIDADE FUNCIONAL)

Tanto o ET como o Convenio da Concertada  deixan claro que o empresario pode mandar a un profesor que teña as súas horas en secundaria a dar clase en primaria ou en bacharelato; as esixencias son que teña a titulación axeitada e que, en ningún caso, vexa diminuída a súa retribución. No caso de que esa mobilidade fose cara a un grupo ou subgrupo con retribucións superiores, o traballador ten dereito a percibilas.

Ler máis »
22/09/2016 - FETE Informa Pública
FETE INFORMA: DÚAS SENTENZAS DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA EMENDAN A REFORMA LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler máis »
19/09/2016 - FETE Informa Privada
Pagaron mal aos docentes da concertada

A moitos dos traballadores do ensino concertado NON nos pagaron de forma correcta as cantidades que debiamos percibir en concepto da parte do salario que nos substraeron nos meses de xaneiro e febreiro de 2013.

Ler máis »
13/09/2016 - Executiva
Firmadas as táboas salariais para os anos 2014, 2015 e 2016 do VI Convenio perruquería, ensinanzas musicais, artes aplicadas e oficios artísticos

Onte, día 12 de setembro, as patronais CECE e ACADE e as organizacións sindicais FeSP-UGT, CCOO e USO asinamos as táboas salariais dos centros de perruquería e estética, de ensinanzas musicais e de artes aplicadas e oficios artísticos para os anos 2014, 2015 e 2016.
Os acordos alcanzados son:
Para o ano 2014, mantemento salarial, polo que en consecuencia as Táboas Salariais para 2014 quedan tal e como estaban no 2013. Para o ano 2015 a subida salarial é de un 0,5% e para o ano 2016 a subida salarial é de un 1%.

Ler máis »
13/09/2016 - FETE Informa Pública
COMUNICADO DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA CON MOTIVO DO INICIO DE CURSO

 

 

 

 

 

 

Ler máis »
09/09/2016 - Executiva
Adxudicación definitiva de destino para o próximo curso académico 2016/2017 de secundaria

Adxudicación definitiva de destino para o próximo curso académico 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

Ler máis »
07/09/2016 - Notas de Prensa
O SECTOR DE ENSINO DE FESP-UGT GALICIA AFIRMA QUE A IMPLANTACIÓN COMPLETA DA LOMCE SO APORTA INCERTEZA

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia fixo hoxe en rolda de prensa unha valoración do curso escolar 2016/17 no que se realizará unha implantación completa da LOMCE na etapa da ESO e do Bacharelato “o cal crea incerteza nas familias, no alumnado e no profesorado no tocante sobre todo, ás reválidas e a posta en marcha da orde de avaliación na etapa de Primaria que evidencia a mentira do noso goberno de que as reválidas de terceiro e sexto curso non son vinculantes, pois poden facer que o noso alumnado non promocione curso”. Así o explicou Gerardo Morano Díaz, secretario do Sector de Ensino FeSP-UGT, que tampouco entende como segue adiante a LOMCE cando o mesmo PP amosou a súa disposición a modificala, segundo o acordo adoptado con C’s e Coalición Canaria.

Ler máis »
01/09/2016 - Executiva
Os compromisos firmados por PP e Ciudadanos non impedirán que a LOMCE entre en vigor.

O sector de Ensino de FeSP-UGT considera que o acordo asinado entre o PP e Cidadáns en materia educativa, que prevé a conxelación do calendario de implementación da LOMCE en todos os aspectos que non entren en vigor, non terá ningunha repercusión práctica porque a LOMCE xa está implantada nas cuestións máis relevantes da mesma.

Ler máis »
19/08/2016 - Executiva
CURSOS CELGA

Orde de 4 de agosto de 2016 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de Galicia.

Ler máis »
18/08/2016 - Executiva
INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE CICLOS FORMATIVOS DE FP

Resolución de 4 agosto da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións plara o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2016/15.

Ler máis »
18/08/2016 - Executiva
PROBAS CELGA

Resolución de  de xullo de 2016 da Secretaría Xeral de Política Lingüística pola que se convocan as probas para a abtención de certificados de lingua galega, niveis Celga 1,2,3,4, no ano 2016 (ED114A)

Ler máis »
17/08/2016 - Executiva
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DESTINOS PROVISIONAIS CURSO 2016/17

Resolución de 1 de agosto de 2016 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17 ao perosal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizo por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2016, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo.

Ler máis »
12/08/2016 - FETE Informa Privada
Modificación de concertos educativos

Publicada hoxe no DOG a orde de 9 de agosto pola que se modifican os concertos educativos en centros privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria , educación especial e de formación profesional.

Ler máis »
08/08/2016 - Executiva
Devolución de parte das extras e salario recortados na nómina de agosto aos traballadores do ensino público e concertado

Aos traballadores do ensino público aboaráselles o 25% pendente da paga extra de 2012 e a parte proporcional do complemento específico correspondente aos meses de xaneiro e febreiro de 2012 e aos traballadores do ensino concertado o 1'12% do salario pendente de 2012 e a parte correspondente de xaneiro e febreiro de 2013.

Ler máis »
05/08/2016 - Executiva
Novas materias de libre configuración autonómica

Publicouse a orde de 13 de xullo no DOG do 4 de agosto pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e Bacharelato e regula o seu currículo e oferta.

Ler máis »
01/08/2016 - Executiva
Decreto que regula as reválidas

O 30 de xullo publicouse no BOE o Real Decreto 310/2016 de 19 de xullo polo que se regulan as avaliacións finais de ESO e Bacharelato.

 

 

Ler máis »
01/08/2016 - FETE Informa Pública
O SECTOR DE ENSINO DE FeSP-UGT GALICIA DENUNCIA QUE O PROCESO SELECTIVO NON GARANTE UN SISTEMA DE ACCESO IGUALITARIO
Unha vez rematado o proceso de oposición para o ingreso á función pública docente en Galicia deste ano 2016,  o sector de ensino de FeSP-UGT Galicia recibiu numerosas queixas de opositores que se sentiron decepcionados coa equidade do mesmo. Houbo importantes diferenzas de criterios de avaliación entre tribunais da mesma especialidade e un gran peso da carga subxectiva dalgunhas probas. As reclamacións que os opositores presentan perante os tribunais caen en saco roto, xa que a meirande parte delas non son contestadas. As probas non foron iguais en todos os tribunais coa fin de garantir a confidencialidade e rigurosidade do sistema de accseso pero coa consecuencia de causar agravios comparativos producíndose situación inxustas para as persoas que pasan a integrar as listas de substitutos. por iso, unha vez máis o sector de ensino da FeSP-UGT reclama un sistema de acceso á función pública máis equitativo, que ofrezca ós opositores as mesmas posibilidades de acceso á función pública e de integrarse nas listas de substitucións.
 
01/08/2016 - Concursos de traslados
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CADP DO CORPO DE MESTRES

Publicación da adxuducación definitiva do CADP do copro de mestres para o curso 2016/2017.

A toma de posesión poderá presentarse a partir da publicación no DOG na delegación correspondente con data do 1 de setmbro de 2016.

Ler máis »
29/07/2016 - Executiva
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL CADP SECUNDARIA

Adxudicación provisional de destino para o próximo curso académico 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

Ler máis »
29/07/2016 - Executiva
DESTINO PROVISIONAL DOS CORPOS DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN
Ler máis »
27/07/2016 - Executiva
RESOLUCIÓN CONCURSO MÉRITOS PERSOAL DOCENTE EN PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO OU PROGRAMAS ESPECÍFICOS

ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Ler máis »
26/07/2016 - FETE Informa Pública
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL CADP MESTRES
 
Publicación da adxudicación provisional de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres.
As renuncias e as reclamacións, ademais de pola vía ordinaria, deberán remitilas por correo electrónico ao enderezo: persoal.primaria@edu.xunta.es ou por fax ao número 881 99 92 41.
 
O prazo de reclamacións e renuncias é de 3 días desde esta publicación.
Ler máis »
20/07/2016 - Executiva
INSTRUCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DO CURRÍCULO DE ESO E BACHARELATO NO CURSO 2016/17

Resolución de 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación no curso académico 2016/17 do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
20/07/2016 - FETE Informa Pública
ACCIÓNS FORMATIVAS ESCOLA VIVA 2016/17

ACCIÓNS FORMATIVAS ESCOLA VIVA PARA O CURSO 2016/17

Ler máis »
19/07/2016 - FETE Informa Pública
Instrucións curso 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato

Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Ler máis »
19/07/2016 - Activos e Parados
ACCIÓNS FORMATIVAS FeSP-UGT 2016/17

Oferta de accións formativas para o profesorado no curso 2016/17.

Ler máis »
19/07/2016 - Notas de Prensa
O SECTOR DE ENSINO DE FESP-UGT GALICIA DENUNCIA QUE A XUNTA CREA NOVAS MATERIAS SEN PASAR ANTES POLA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia criticou a actitude de “desprezo” da Xunta de Galicia cara ao profesorado ao anunciar en rolda de prensa a creación de novas materias de libre configuración autonómica sen tratarse con anterioridade na mesa sectorial de Educación.

Ler máis »
18/07/2016 - Executiva
PLAN ANUAL DE FORMACION DO PROFESORADO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2016/2017. Neste plan aparecen as actividades de formación ofertadas ao prefesorado galego. 

Ler máis »
18/07/2016 - Executiva
FeSP-UGT Ensino DENUNCIA A SUPRESIÓN DE UNIDADES E POSTOS DE TRABALLO NO ENSINO PÚBLICO

No DOG do pasado 15 de xullo publicouse a ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

A aplicación desta orde terá como consecuencia a supresión dos seguintes recursos educativos:

- 5 unidades dos Centros Rurais Agrupados

- 12 escolas unitarias

- 66 unidades e 115 postos de traballo en Centros de Educación Infantil e Primaria.

Ler máis »
15/07/2016 - FETE Informa Pública
RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DO PIALE 2016

ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria
de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos
para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao
Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o
ano 2016.

Ler máis »
15/07/2016 - FETE Informa Pública
MODIFICACIÓN DAS UNIDADES E POSTOS DE TRABALLO DOCENTES EN E.I.,E.P.,E.E.

Modificación das unidades e postos de traballo docentes  nos centros públicos nos niveis de educación primaria, infantil e educación especial .

Ler máis »
15/07/2016 - Notas de Prensa
O SECTOR DE ENSINO DE FESP-UGT GALICIA DENUNCIA A ELIMINACIÓN DE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN QUE XA FORON CURSADAS POLO ALUMNADO

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia denuncia que a falta de planificación por parte da Administración Educativa provocará que materias de libre configuración que xa foron cursadas polo alumnado deban ser agora eliminadas.

 

Ler máis »
14/07/2016 - FETE Informa Pública
VACANTES PROVISIONAIS DO CORPO DE MESTRES PARA O CADP
Publicación das vacantes provisionais do corpo de mestres para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso 2016/2017.

Xúntase a Listaxe das vacantes provisionais do corpo de mestres para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso 2016/2017.

Ler máis »
11/07/2016 - FETE GALICIA Informa
CONVÓCANSE AS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE CONFORMIDADE CO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO COAS CONSELLERÍAS DE POLÍTICA SOCIAL, SANIDADE E CULTURA,

Poderá participar o persoal empregado público, dependente das consellerías de Política Social, Sanidade, Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e persoal empregado nos servizos sociais comunitarios, vinculado á atención temperá. De quedaren prazas vacantes, poderán participar outros/as profesionais dependentes das administracións mencionadas que interveñan profesionalmente con menores de 0-6 anos de idade.

Ler máis »
11/07/2016 - FETE GALICIA Informa
Validación de estudos de galego (CELGA 2, CELGA 3, CELGA 4)

Onde se expoñen os títulos e/ou certificacións necesarios para obter os Certificados de Lingua Galega (CELGAS) nos seus niveis, 2, 3 e 4.

Ler máis »
08/07/2016 - FETE GALICIA Informa
PROCEDEMENTO PARA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA EN IDIOMAS

Procedemento para acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos .

Achegamos en documento anexo o DOG co procedemento.

Ler máis »
06/07/2016 - FETE GALICIA Informa
FETE INFORMA DEVOLUCIÓN EXTRA 2013; PARA PÚBLICA E CONCERTADA

FETE INFORMA SOBRE A DEVOLUCIÓN DA PAGA EXTRA DE 2013 VÁLIDO PARA TODOS, PÚBLICA E CONCERTADA .

Toda a información no arquivo adxunto.

Ler máis »
02/07/2016 - Notas de Prensa
O SECTOR DE ENSINO DE FESP-UGT GALICIA PROPÓN CAMBIAR AS VACACIÓNS DE SEMANA SANTA POLAS DE PRIMAVERA

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia propón cambiar as vacacións de Semana Santa polas de Primavera, para así establecer uns períodos lectivos máis homoxéneos. Así, este período vacacional sempre estaría ubicado entre o 1 e o 10 de abril, de forma que “alumnos e docentes terían distribuídos os seus períodos de traballo e descanso dunha forma máis equitativa, o que sen dúbida sería positivo para o rendemento duns e outros”.

Ler máis »
30/06/2016 - Executiva
Convocatoria de concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor

Anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para cubrir prazas de persoal asesor.

    O prazo de presentación de instancias é desde o día 30 de xuño ata o 9 de xullo de 2016.

Ler máis »
30/06/2016 - FETE Informa Pública
Convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e dos centros de formación e r

Anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

    O prazo de presentación de instancias é desde o día 30 de xuño ata o 9 de xullo de 2016.

Ler máis »
29/06/2016 - FETE Informa Pública
Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016

Publicada no DOG a Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016.

Ler máis »
28/06/2016 - FETE Informa Univ
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO (OPE) DO PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR PARA O ANO 2016.

Ler máis »
28/06/2016 - FETE Informa Privada
UGT DENUNCIA O XIV CONVENIO COLECTIVO DE DISCAPACIDADE

CCOO e UGT denuncian para promover a negociación do XIV Convenio Colectivo Xeral de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade

Ler máis »
27/06/2016 - Executiva
ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado en FP

No DOG de hoxe publicouse a ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

 

Ler máis »
23/06/2016 - Executiva
OFERTA MODULAR CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO E SUPERIOR DE FP

Publicada no DOG de hoxe a ORDE do 13 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17.

Ler máis »
21/06/2016 - FETE Informa Pública
Licenzas por formación destinada ao funcionariado docente non universitario para o curso 2016/2017

Publicada a Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión .

    O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Ler máis »
20/06/2016 - Concursos de traslados
PUBLICACIÓN NO DOG DAS ORDES POLAS QUE SE DITAN NORMAS PARA O CADP

Publicación no DOG:

1.- Orde para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

 

2.- Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/2017 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos...

Ler máis »
20/06/2016 - FETE Informa Privada
AVISO AOS TRABALLADORES DO XIV CONVENIO DE DISCAPACIDADE

Se non tes percibido ningunha cantidade en concepto do Complemento de Desenvolvemento Profesional ou Complemento de Desenvolvemento Profesional Automático na túa nómina, debes presentar no SMAC, demanda por reclamación de cantidades antes do 1 de xullo de 2016. 

Presta atención á información que adxuntamos.

Ler máis »
16/06/2016 - FETE Informa Pública
CONVOCATORIA CURSOS PREPARATORIOS CELGA 2, 3 E 4

Publicada no DOG a RESOLUCIÓN de 8 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuito, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obtener os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 .

Ler máis »
15/06/2016 - FETE Informa Pública
FETE INFORMA PERMANENTE F.P.

Achegamos FETE INFORMA da permanente de F.P. do 13 de xuño.

Ler máis »
15/06/2016 - Oposicións
DISTRIBUCIÓN ENTRE OS DISTINTOS TRIBUNAIS DOS ASPIRANTES ADMITIDOS
Distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos no Concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016
 

Xúntase a Resolución do 14 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia,convocados por Orde do  4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19).

  • Próxima publicación no DOG
Ler máis »
15/06/2016 - FETE GALICIA Informa
CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017

Xúntase a Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
14/06/2016 - FETE Informa Privada
INCREMENTO DE RATIOS PARA CENTROS CONCERTADOS

 

No DOG de 31 de decembro de 2015 vén publicada a Lei 12/2015, de 24 de decembro, de Orzamentos Xerais de Galicia para o ano 2016, pola que se incrementan as ratios para 3º e 4º de ESO (Anexo IV) e que entrarán en vigor a partir de 1 de setembro de 2016.

Este incremento de ratio vén dado pola necesidade de cubrir o incremento horario que supón o desdobre das matemáticas académicas e aplicadas en 3º de ESO e para os itinerarios de 4º de ESO, ensinanzas académicas e aplicadas, dando así cumprimento á LOMCE

Ler máis »
10/06/2016 - FETE GALICIA Informa
PUBLICADA A ORDE DE AVALIACIÓN DE PRIMARIA

FeSP-UGT-Galicia rexeita a orde de 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

FeSP-UGT Galicia solicitou a paralización desta orde e ante a negativa da consellería pedimos que, cando menos, non se aplicara con tanta premura neste fin de curso. Por suposto, a Consellería fixo caso omiso desta petición, polo que os docentes vémonos obrigados a avaliar dun xeito que descoñecemos e ao que non estamos acostumados.

A isto hai que engadir a dificultade que supón o feito de ser unha orde moi aberta, ao non determinar a promoción por un número determinado de materias, xa que avalía por competencias.

Por último, sinalar que a administración educativa, unha vez máis, enganou ás familias e aos docentes, pois esta orde implica a vinculación coa avaliación de 3º e 6º de primaria.

Ler máis »
09/06/2016 - Oposicións
Nomeamento de tribunais e datas,horas e lugares da presentación e 1ª parte da proba.
Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016
 

Xúntase a Resolución do 7 de xuño de 2016 do Director Xeral de Centros e Recursos Humanos,  pola que  se nomean os tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres  da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril).

 

  • Próxima publicación no DOG

Achegamos nos arquivos adxuntos os tribunais e as datas,horas e lugares.

Ler máis »
09/06/2016 - FETE Informa Pública
COMUNICADO DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA SOBRE A ORDE DE AVALIACIÓN EN PRIMARIA

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia integrada polas organizacións (CCOO, FETE-UGT, CONFAPA, Sindicato de Estudantes, IESGA e Escola Viva) representativas de modo maioritario da comunidade educativa galega, diante da publicación na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e O.U. da orde que regula a Avaliación na etapa de Primaria  manifesta o seu total rexeitamento.

Ler máis »
09/06/2016 - FETE GALICIA Informa
PERMISOS DOS TRABALLADORES POR CONTA ALLEA PARA VOTAR O 26J

As persoas traballadoras por conta allea, cun horario de traballo que coincida en 6 ou máis horas co período de apertura das mesas electorais gozarán dun permiso retribuído de 4 horas.

Se coincide en 4 ou máis horas e menos de 6 gozarán dun permiso retribuído de 3 horas.

Se coincide en 2 ou máis horas e menos de 4 gozarán dun permiso retribuído de 2 horas.

Se coincide en menos de 2 horas NON terán dereito a permiso retribuído.

Ler máis »
08/06/2016 - Notas de Prensa
FeSP-UGT DE GALICIA DENUNCIA A FALTA DE PRAZAS NO CONSERVATORIO DE OURENSE PARA CUBRIR A DEMANDA

FeSP-UGT de Galicia solicitou á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que aumente o persoal do Conservatorio de Música de Ourense (CUMS) para poder cubrir a demanda existente de prazas e ofertar así un ensino público adecuado ás necesidades da sociedade galega. A resposta da consellería foi que non había posibilidade de aumentar a dotación de recursos humanos no devandito centro, mentres que autoriza a apertura dun centro privado que absorberá a demanda existente. Por este motivo FeSP Ensino recorda que a sociedade ten dereito ao ensino público en todas as modalidades  educativas.

Ler máis »
07/06/2016 - FETE Informa Pública
MESA SECTORIAL 07/06/2016

Resumimos os tres puntos que se levaron (Proxecto de Decreto polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos, Anteproxectos de decretos de  11 currículos de ciclos formativos e Rogos e preguntas) á Mesa Sectorial do martes 31 de maio de 2016 na Orde do Día que nos presentou a Consellería, de novo intratable, si se queren negociar ou aclarar os puntos.

Ler máis »
03/06/2016 - FETE Informa Univ
UNIVERSIDADE:PROPOSTAS DO SECTOR DE ENSINO DE FESP-UGT PARA MODERNIZAR E CONSEGUIR UNHA MELLORA CONTINUA DO SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL