27/02/2015 - FETE Informa Pública
COMUNICADO DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO

FETE/UGT rexeita as reformas no sistema universitario sen consenso nin debate coa comunidade educativa e apoia as mobilizacións

26/02/2015 - Notas de Prensa
FETE UGT APOIA A FOLGA DE ESTUDIANTES.

FETE UGT apoia e considera completamente xustificada a folga convocada polas distintas organizacións estudiantís para o día 26 de febreiro.

 

 

26/02/2015 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL: NOVOS CURRICULOS FP

A Consellería de Educación presenta os borradores de novos currículos de FP, para tratar na próxima Mesa Sectorial (data ainda por confirmar).
25/02/2015 - FETE Informa Pública
Concurso Xeral de Traslados

Auto aclaratorio do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o Concurso Xeral de Traslados

25/02/2015 - FETE GALICIA Informa
Boletín informativo de Politicas Sociais
20/02/2015 - FETE Informa Pública
Paga Extra 2012

A Xunta de Galicia  levou a cabo este pasado mes de xaneiro o pagamento dunha porcentaxe  da cantidade  correspondente  ós 22 días da parte devengada da paga extraordinaria de decembro de 2012.


De acordo coa información proporcionada na xuntanza coa Dirección Xeral de Función Pública o 23 de decembro de 2014, esta cantidade correspóndese co 12.5% do total a pagar, que é a metade do devengado da extra de 2012.
Segundo se informou en dita reunión despois da aprobación da LEP de Galicia levarase a cabo o pagamento do outro 12,5%.

18/02/2015 - Notas de Prensa
Sentenza Concurso Xeral de Traslados

Unha nova sentenza do TSXG anula parcialmente a valoración dos servizos prestados como interino no apartado 1.1.2 do baremo

12/02/2015 - Noticias
A AUDIENCIA NACIONAL REFORZA A ESENCIA DO VI CONVENIO COLECTIVO DO ENSINO CONCERTADO

FETE-UGT valora de forma positiva a sentenza da Audiencia Nacional que ratifica a forza vinculante do Convenio Colectivo do Ensino Concertado reforzándoo nas cuestións fundamentais.

A demanda contra numerosos artigos do VI Convenio Colectivo, presentada por CCOO, poñía en cuestión aspectos esenciais historicamente consolidados polos traballadores do Ensino Concertado e que, de ter prosperado os requirimentos do demandante terían cambiado o modelo de relacións laborais no sector.

10/02/2015 - FETE Informa Pública
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

Escasa oferta de emprego público presentada pola Consellería na mesa sectorial do ensino público de hoxe, 10 de febreiro.

10/02/2015 - Mesa Sectorial
Referencia mesa sectorial 10/02/15

Referencia da mesa sectorial celebrada hoxe e na que se trataron:

- a Oferta de Emprego Público,

- o Proxecto Orde pola que se regula o procedemento de consolidación do complemento específico de directores dos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e O.U.

- a Orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

- a Orde pola que convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específico,

- a Orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio,  para cubrir  postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos

06/02/2015 - Mesa Sectorial
CONVOCADA MESA SECTORIAL: OPOSICIÓNS 2015, COSOLIDACIÓN COPLEMENTO DIRECCIÓN,NOMEAMENTO DIRECCIÓNS, PLAZAS CONVENIO, CONCURSO EQUIPOS ORIENTACIÓN

A Consellaría de Educación convocou Mesa Sectorial Docente Non Universitaria para o próximo martes 10 de febreiro ás 10 horas. A orde do día inclúe a oferta de emprego e convocatoria das oposicións, a orde que regula a consolidación do complemento específico das directoras e directores, o concurso para a selección e o nomeamento das Direccións, o concurso para os equipos de orientación específico e o concurso de prazas sometidas a convenio ou a programas específicos.

05/02/2015 - FETE Informa Pública
FETE-UGT denuncia que a Consellería de Educación pon en marcha os contratos-programa nos centros educativos con escasa dotación de profesorado.

A Consellería de Educación fixo pública o pasado día 23 de xaneiro a Resolución provisional pola que se daba a coñecer a relación dos centros seleccionados na convocatoria de contratos-programa que teñen como obxectivo apoiar ó alumnado con necesidades educativas especiais.

Sen embargo, para atender ós 340 centros preinscritos, a Consellería únicamente designou a 96 profesores con contratos a media xornada e compartidos nalgúns casos, algo que a todas luces se amosa insuficiente. Con tal medida, faise depender a continuidade de ditos programas en moitos centros, á existencia de profesores voluntarios  para impartilos fóra do horario lectivo.

FETE/UGT considera que o apoio aos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais debería ser unha prioridade da Consellería para garantir un sistema educativo máis equitativo que permita que o principio de igualdade de oportunidades sexa algo  máis que unhas palabras impresas en papel.

03/02/2015 - FETE Informa Privada
As funcións dos traballadores no ensino concertado e as actividades complementarias e extraescolares

Toda a lexislación coincide en que as actividades extraescolares deben realizarse fóra do horario lectivo e  en que son de carácter voluntario (véxase Orde do 22 xullo de 1997 DOG 02/09/97,  Decreto 324/1996, do 26 de xullo, DOG 02/09/97) e en que o comedor escolar é un servizo complementario (véxase Orde do 22 xullo de 1997 DOG 02/09/97, Decreto 132/2013, de 1 de agosto).

03/02/2015 - FETE GALICIA Informa
INFORME UGT: ORZAMENTO EDUCACIÓN 2015

Orzamentos insuficientes que non compensan os recortes practicados no sistema educativo galego dende o ano 2011

 

29/01/2015 - Noticias
Jeús Gualix Secretario Federal de Ensino Privado de FETE-UGT:

Preto de cen persoas participaron na Asemblea que celebramos onte no Colegio Lasalle en Santiago de Compostela. Nela Raúl Gómez Farto, Secretario Xeral de FETE-UGT Galicia, destacou o carácter plurisectorial do sindicato, que defende por igual os intereses de todos os traballadores do ensino (público, concertado, universidade, escolas infantís...) o que fai  de FETE-UGT o sindicato con maior representación no ensino en Galicia.

29/01/2015 - FETE Informa Pública
Retribucións Ensino Público

Retribucións para o Ensino Público para o ano 2015

28/01/2015 - FETE GALICIA Informa
Reunión co Grupo Parlamentario Socialista

O Grupo Parlamentario Socialista representado polo portavoz de educación Vicente Docasar e a FETE-UGT de Galicia representada por Raúl Gómez Farto e Abraham Vila, secretario xeral e secretario de pública, mantiveron esta mañá unha reunión para analizar a temática educativa na CA de Galicia.

28/01/2015 - FETE Informa Pública
VALORACION DA FETE UGT SOBRE O DECRETO DE CONVIVENCIA

Informe sobre o decreto de Convivencia e Participación (DOG 27.01.15) en relación ao ditame do Consello Escolar de GAlicia do 16 de xaneiro de 2014

28/01/2015 - FETE Informa Pública
Entrega premios Innovación

O venres 23 de xaneiro celebrouse en Santiago o acto de entrega da terceira edición dos premios á innovación educativa “Escola Viva”, convocados por FETE-UGT Galicia e Escola Viva. “Disfruta e baila ao son do xograr” do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria recibiu o primeiro premio, no transcurso do acto que se celebrou no Hotel Congreso de Teo.

27/01/2015 - FETE Informa Pública
Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia es
27/01/2015 - FETE Informa Privada
Asemblea traballador@s do ensino concertado

Mañá 28 de xaneiro, o Secretario Federal de Ensinanza privada Jesús Gualix, participará na asemblea que se celebrará en Santiago (centro La Salle) ás 19.00 para tratar diferentes asuntos importantes para o sector 

23/01/2015 - FETE Informa Pública
Reunión coa Consellería

INFORMACIÓN DA REUNIÓN MANTIDA HOXE CO DIRECTOR XERAL DE CENTROS E RRHH E MÁIS CO SUBDIRECTOR XERAL DE RRHH

Hoxe, 23 de xaneiro, previa convocatoria da Consellería mantivemos unha reunión na que participaron o DX de centros e RRHH e o SUB. Xeral de RRHH por parte da Consellería e o Sec. Xeral de FETE-UGT e máis o de Pública, para falar do concurso de traslados do profesorado do ensino público.

Os representantes da Xunta fixéronnos saber que non ían reactivar o concurso xa convocado e polo tanto o proceso continuará nas mesmas condicións que establece a convocatoria.

21/01/2015 - FETE Informa Pública
Novo concerto de MUFACE

Novo concerto de MUFACE para a prestación sanitaria a mutualistas en 2015

15/01/2015 - FETE Informa Privada
Lembramos que desde o 10 de xaneiro ata o 31 de xaneiro pódense facer as solicitudes de habilitacións.

Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.

 

15/01/2015 - FETE Informa Privada
PUBLICADO NO BOE O INCREMENTO SALARIAL PARA TRABALLADORAS DE CENTROS DE OBRAS SOCIAIS E CAIXAS DE AFORROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Este luns 12 de xaneiro publicouse no BOE a acta da mesa negociadora do XI Convenio de Centros de Asistencia e Educación Infantil na que se acordara un incremento salarial para o ano do 2013 do 0’6% para as traballadoras do centros de obras sociais, propias de carácter docente sen fins lucrativos e de Caixas de Aforro.

14/01/2015 - FETE Informa Pública
COBRO PAGA EXTRA DECEMBRO 2012

A Xunta de Galicia reintegrará este ano, de acordo co establecido na Lei de Orzamentos de Galicia,únicamente  a cantidade equivalente á metade da parte proporcional da paga extraordinaria e da paga adicional do complemento específico devengado ata a entrada en vigor do RD 20/2012 que anulaba a percepción da paga extraodinaria de decembro de 2012.Trátase dunha cantidade que corresponde a 22 días da paga extraordinaria e 7 das pagas adicionais do complemento específico.Segundo información da Consellería de Educación esta cantidade aboarase na nómina deste mes de xaneiro.

09/01/2015 - FETE Informa Pública
INFORMACIÓN SOBRE A RECUPERACIÓN DA PAGA EXTRA DO 2012
07/01/2015 - FETE Informa Pública
Aberto o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente, funcionario de carreira, prácticas e interinos e substitutos .
07/01/2015 - FETE Informa Pública
Táboa de pensións 2015

Táboa de pensións para o ano 2015

19/12/2014 - Concursos de traslados
RECURSO CXT

No día de hoxe deuse a coñecer a sentenza do TSXG sobre o concurso de traslados do ano pasado.

A sentenza deste organismo recoñece,  ó contrario que a sentenza previa, a legalidade das modificacións do baremo levadas a cabo pola consellería e deixa polo tanto as adxudicacións tal cal estaban.

Contra esta sentenza non cabe recurso posible (só de casación por interese  de lei por parte da administración pública ou unha actuación de oficio a cargo do ministerio fiscal).

17/12/2014 - FETE Informa Privada
Incremento de 6'7€ ao mes na concertada?

O Conselleiro de Educación parece ser que decidiu subir aos traballadores en pago delegado un 0,45% no salario, o que suporía 6,7 € ao mes nuns casos e 7,88 € noutros.

Dicimos parece ser porque o Conselleiro de educación non se puxo en contacto cos sindicatos que temos representación no ensino concertado, polo menos non con FETE-UGT o segundo sindicato máis representativo do sector.

16/12/2014 - Notas de Prensa
Concentración contra os orzamentos da Xunta

Concentración contra os orzamentos da Xunta

 

16/12/2014 - FETE Informa Pública
RD de Especialidades

O Ministerio de Educación retirou o proxecto de Real Decreto de Especialidades da mesa de negociación celebrada hoxe e anunciou, trala presión sindical, un novo documento con enfoque técnico que permita dar atribución docente ás novas materias da LOMCE.

FETE UGT, e demais OOSS, reiteraron o seu rexeitamento porque o citado texto resultaba tan innecesario como lesivo para o profesorado de Educación Secundaria.

O novo documento anunciado, contemplará segundo o ministerio, ademais das atribucións docentes das novas materias da ESO, FP Básica e Bacharelato, a correspondencia ou equivalencia das antiguas materias coas novas que empezarán a implantarse a partir de setembro de 2015 en 1º e 3º da ESO

FETE UGT espera que a Administración Educativa tome nota e que responda aos problemas que ten o profesorado e aso que xera o cambio normativo.

15/12/2014 - FETE Informa Privada
A impugnación do convenio feita por CCOO supón unha agresión para os traballadores do ensino concertado

CCOO, 17 meses despois de producirse a firma do Convenio Colectivo na que decidiron non estar, pon en perigo a estabilidade laboral de 130.000 traballadores.

CCOO impugnou 8 artigos, unha Disposición Adicional, dúas Disposicións Transitorias, así como as táboas salariais do persoal docente do primeiro ciclo de infantil do Anexo II do VI Convenio Colectivo de Ensino Concertado.

15/12/2014 - FETE Informa Pública
Resultados Eleccións Sindicais

FETE-UGT de Galicia da os parabéns a todo o profesorado do ensino público galego pola súa participación nas ELECIÓNS SINDICAIS 2014, e agradece expresamente a todos os profesores e profesoras que apoiaron e votaron as candidaturas da Federación de Traballadores do Ensino da UGT de Galicia.

15/12/2014 - FETE Informa Pública
O valedor do pobo admite a trámite á solicitude de FETE-UGT para que o profesorado recupere o 100% da paga extra de 2015.

O pasado 28 de novembro FETE-UGT Galicia acudiu ó valedor do pobo para solicitar que o profesorado de Galicia recuperase o 100% das pagas extras, despois de dous anos consecutivos con reducións na nosa comunidade autónoma das devanditas retribucións.

Tras analizar a nosa solicitude o valedor decidiu admitir a trámite o noso escrito e, dado que existe cobertura constitucional, de acordo co que recolle o artigo 103.1 da constitución, iniciará as actuacións oportunas ante a Consellería de Facenda. 

No proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para 2015  non se establece  novamente a retribución do complemento específico nas pagas extraordinarias o que contradice o establecido  no Estatuto Básico do Empregado Público e supón un claro agravio comparativo con respecto ós docentes da maior parte do Estado, algo que ó noso entender, podería conculcar principio de igualdade consagrado no artigo 14 da Constitución Española. 

13/12/2014 - Notas de Prensa
Solicitude Entrevista Conselleiro

A mesa de Educación no rural reitera a súa petición de entrevista co Conselleiro de Educación

12/12/2014 - FETE Informa Pública
Concentracion contra os orzamentos da Xunta

O martes día 16 as 11:30 terá lugar unha concentración diante do Parlamento de Galicia para protestar polos recortes aos empregados públicos recollidos, unha vez máis nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 2015

12/12/2014 - Notas de Prensa
RD de Especialidades

Comunicado da Plataforma en Defensa do Ensino Público ante o Real Decreto de Especialidades de Secundaria

 

03/12/2014 - Executiva
Día Internacional da Discapacidade

"Fagamos todo o necesario para asegurar que as políticas, os programas, as directrices e as tecnoloxías do século XXI estean ao alcance das persoas con discapacidade e teñan en conta as súas perspectivas e experiencias"

02/12/2014 - Notas de Prensa
III PREMIO INNOVACIÓN

Escola Viva e FETE-UGT comunican os premiados do III premio de Innovación Educativa.

Entre os 42 traballos presentados o xurado decidiu otorgar o primeiro premio dotado con 1000€ ao IES Xograr Alfonso Gómez de Sarria polo seu traballo "Disfruta e baila ao son do Xograr"

O segundo premio, cunha dotación de 500€, recaeu na profesora Mónica Corbacho do CEIP Porto Cabeiro de Redondela co traballo "Construíndo a aprendizaxe"

30/11/2014 - FETE Informa Pública
DETERIORO ENSINO PÚBLICO
28/11/2014 - FETE Informa Pública
Paga Extra

FETE-UGT Galicia acude ao Valedor do Pobo para que o profesorado galego recupere o 100% das pagas extras, despois de dous anos consecutivos con redución das devanditas retribucións.

O sindicato considera que existe unha discriminación cos traballadores e traballadoras do ensino

28/11/2014 - FETE Informa Pública
CONVOCATORIA DE DE DOCENTES E ASESORES NO EXTERIOR 2015/16

No día de hoxe publicouse no  BOE as convocatorias de Docentes e Asesores no Exterior para o Curso 2015-2016.

 

25/11/2014 - Notas de Prensa
25N Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller

A loita contra a violencia de xénero na escola esixe recursos suficientes para a súa prevención e detección

20/11/2014 - FETE Informa Univ
Universidade

Aclaracións sobre a postura de FETE-UGT na negociación sobre o acordo relativo aos/ás contratados/as con cargo ao capítulo VI

FETE-UGT abstívose de votar a favor de ese acordo polas seguintes razóns:

19/11/2014 - Notas de Prensa
A educación garantía da igualdade de oportunidades

.

17/11/2014 - Notas de Prensa
En catro anos perdemos.....
14/11/2014 - Notas de Prensa
Decreto de FP Básica

FETE-UGT Galicia interpuxo un recurso contencioso administrativo contra o Decreto 107/2014 polo que se regula a Formación Profesional Básica en Galicia e se establecen os currículums da mesma.

13/11/2014 - Interinos
Apertura listas corpo PT en Formación Profesional

Abrese o prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de Formación Profesional nas especialidades de Instalacións electrotécnicas e Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa

13/11/2014 - FETE Informa Pública
RD de Especialidades

FETE UGT rexeita o RD de Especialidades presentado polo Ministerio de Educación. Este proxecto de RD pretende modificar substancialmenta as condicións laborais do profesorado.

Segundo este proxecto o profesorado podería impartir materias das que non é especialista restando  calidade no ensino e rachando co principio de especialidade docente.

13/11/2014 - Interinos
Puntuacións provisionais listas abertas en setembro

Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais en varias especialidades abertas polo Anuncio do 19 de setembro de 2014 (DOG do 3 de outubro).

11/11/2014 - Notas de Prensa
FETE-UGT presenta máis de 500 candidatos ás eleccións sindicais do profesorado de Ensino Público
11/11/2014 - FETE Informa Pública
Convocatoria profesores visitantes EEUU e Canadá 2015/16

Convocanse no boe de hoxe, 11 de novembro,  plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016.

07/11/2014 - FETE Informa Pública
CONTRATOS-PROGRAMA CON CENTROS EDUCATIVOS 2014/2015

Resolución do 31 de outubro de 2014 pola que se regulan os contratos-programa con centros educativos e se establecen as condicións para desenvolver a convocatoria e selección de programas para o curso 2014/2015

07/11/2014 - Interinos
COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE INTERINOS

Fete Informa da xuntanza da comisión de seguimento do acordo de interinos que tivo lugar onte, dia 6 de novembro de 2014.

05/11/2014 - Concursos de traslados
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS ESTATAL 2014-15

Publicación no DOG do Concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2015

03/11/2014 - Activos e Parados
Curso Acción Educativa no Exterior online

Abre o prazo de preinscrión do curso "LA AEEE: LEGISLACIÓN, PROGRAMAS Y CENTROS" que se realizará dende o 21 de novembro ao 12 de decembro, con 30 horas de duración e homologado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

29/10/2014 - Mesa Sectorial
Referencia mesa sectorial 29/10/14

A Consellería anuncia que non publicará vacantes no CXT e compromete o dereito á mobilidade do profesorado

29/10/2014 - Notas de Prensa
Las maestras de la República

A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra acolleu a proxección do documental de FETE UGT galardonado co Goya

27/10/2014 - Mesa Sectorial
Mesa sectorial: Convocatoria e documentos

Convocada reunión da Mesa Sectorial Docente non universitaria para o día 29 de outubro, na que se tratará a Orde pola que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes conversación e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

23/10/2014 - FETE Informa Pública
Puntuacións definitivas das prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe

Publicado o baremo definitivo das listas abertas da especialidade de audición e linguaxe, no corpo de mestres

17/10/2014 - FETE Informa Pública
Recortes salariais

As reunións da Mesa de Empregados Públicos e Función Pública un auténtico fracaso.

A Xunta de Galicia menospreza aos representantes dos traballadores, perpetúa os recortes e afonda na perda de poder adquisitivo

17/10/2014 - FETE Informa Pública
Reunión co Conselleiro de Educación

DECEPCIONANTE reunión da Plataforma en Defensa do Ensino Público co Conselleiro de Educación

 

14/10/2014 - Activos Pública
Cursos formación

FETE UGT Galicia pon a túa disposición a relación das actividades formativas do plan de formación para o curso 2014-15. Estos cursos estan dirixidos a persoal DOCENTE dos centros públicos 

09/10/2014 - FETE Informa Pública
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO abraza o IES Luis Seoane en Monteporreiro

A Plataforma en Defensa do Ensino Público abraza o IES Luis Seoane en Monteporreiro dentro das mobilizacións que está levando a cabo a Plataforma en Galicia contra a LOMCE.

MÓVETE POLA ESCOLA PÚBLICA !!

 

07/10/2014 - FETE Informa Pública
FETE/UGT solicita flexibilidade na implantación da LOMCE en Galicia
06/10/2014 - Notas de Prensa
O CONSELLEIRO CEDE ÁS PRESIÓNS DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA

A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSIO PÚBLICO OBRIGA AO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN A SER RECIBIDA

 

 

03/10/2014 - FETE Informa Pública
Apertura prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional nas especialidades de Informática, Chinés, Organización e procedementos de mantemento de vehículos, Organización e proxectos de fabricación mecánica e Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel.

02/10/2014 - Notas de Prensa
Día Mundial dos Docentes

.

01/10/2014 - Notas de Prensa
O sindicato esixe o cumprimento do convenio vixente FETE-UGT GALICIA DENUNCIA IRREGULARIDADES NA ESTACIÓN NAVAL DA GRAÑA

Ferrol, 26 de setembro de 2014. FETE-UGT Galicia denuncia a existencia de irregularidades na dotación do persoal docente da estación naval da Graña (Ferrol) e esixe á Consellería de Educación que se cumpra o convenio colectivo vixente. Dende esta organización sindical anunciamos a nosa intención de acometer tódalas accións necesarias para defender os dereitos lexítimos do profesorado afectado.

 

26/09/2014 - Notas de Prensa
COMUNICADO SOBRE A DEVOLUCIÓN DA PAGA EXTRA SUSTRAíDA EN 2012

O ANUNCIO DA DEVOLUCIÓN DA  PARTE PROPORCIONAL DA PAGA EXTRA SUSTRAÍDA EN 2012 ESCONDE UNHA NOVA CONXELACIÓN SALARIAL PARA 2015. 

 

Despois de coñecer a través dos medios de comunicación o anuncio feito polo  do  Goberno central e autonómico  de devolver a parte devengada da paga extra de 2012.(44 días devengados)  FETE-UGT quere manifestar: 

 

1.- Que a devolución desa cantidade da que se apropiou indebidamente o Goberno  é froito da presión  exercida pola UGT e as demais OOSS con representación na Mesa Xeral de Función Pública nos tribunais. O anuncio ten que ver coa inminente sentenza do Tribunal Constitucional que os abochornaría e  condenaría ademais a pagar costas. 

 

25/09/2014 - Notas de Prensa
Convocatoria III premio de innovación educativa Escola Viva.

Aberto o prazo de participación no  III premio de innovación educativa que convocan FETE-UGT e Escola Viva.

22/09/2014 - Notas de Prensa
A CONSELLERÍA ANUNCIA A CONXELACIÓN DAS PRAZAS DO CXT 2014

FETE-UGT rexeita o anuncio feito pola Consellería de CONXELAR AS PRAZAS DO CONCURSO XERAL DE TRASLADOS DO 2014  e insta á Xunta de Galicia a convocar con carácter de urxencia ás ORGANIZACIÓNS SINDICAIS con representación na MESA SECTORIAL DOCENTE. 

19/09/2014 - FETE Informa Pública
FETE UGT non convoca folga no Ensino

.

16/09/2014 - FETE Informa Pública
Inauguración do curso escolar

FETE UGT protesta pola política educativa na visita dos Reis de España e do Ministro de Educación na inauguración escolar no CEIP Ben Cho Sey en Pereiro de Aguiar 

15/09/2014 - FETE Informa Pública
Que nos devolvan o que nos quitaron

.

15/09/2014 - FETE Informa Pública
Plataforma en defensa do Ensino

A plataforma en Defensa do Ensino denuncia en rolda de prensa a implantación "as carreiras" da LOMCE e o ataque ao ensino público por parte dos gobernos do Partido Popular 

12/09/2014 - Notas de Prensa
Que nos devolvan o que nos roubaron

.

11/09/2014 - FETE Informa Pública
Inauguración do curso escolar

 O Conselleiro de Educación escóndese no inicio do curso escolar 

Ante o convulso inicio escolar 2013/14, marcado pola a implantación da LOMCE e os recortes en educación, o Conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, unha vez máis, eludiu as súas responsabilidades e non acudiu a inaugurar o curso escolar nin as novas instalacións do CEIP Padre Feijoo de Allariz, tal e como estaba previsto.  Para evitar as protestas do noso sindicato polo lento pero permanente “desmantelamento” do sistema de  ensino público e os recortes en educación, o Conselleiro  optou por non presentarse e valorar unicamente o inicio de curso   dende a súa conta de Facebook, por comunicado de prensa e  mediante un arquivo de son  difundido polo seu gabinete de comunicación. 

 

10/09/2014 - FETE Informa Pública
Improvisación e falta de recursos na implantación da LOMCE

A Federación de Traballadores do Ensino da Unión Xeral de Traballadores de Galicia (FETE-UGT/Galicia), ante o inicio do curso escolar 2014-2015, comparece nos medios de comunicación para dar a coñecer á opinión pública a valoración que esta organización sindical fai sobre o mesmo.

Mañá darán comezo as actividades lectivas para o alumnado de infantil e primaria (uns 200.000), practicamente os mesmos que o curso pasado.

Un novo curso que arrancará despois dun mes de agosto cargado de decisións precipitadas, coas aulas baleiras, de costas ao profesorado, decisións escurantistas e chapuceiras, de dubidosa legalidade.

Téñase en conta que o empeño en implantar a LOMCE de forma Express, está carrexando múltiples problemas para os centros que teñen que desenvolver esta norma.

09/09/2014 - FETE Informa Pública
Currículo Primaria

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

09/09/2014 - FETE Informa Pública
Adxudicación secundaria

Publicada a Adxudicación definitiva de destinos provisionais do persoal do corpo de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño para o próximo curso académico 2014/15.

05/09/2014 - Activos Pública
Oferta formativa

Durante os meses de setembro, outubro e novembro dende FETE-UGT Galicia ofertánse as seguintes accións formativas para traballadores e traballadoras de centros públicos. 

Os interesados deberán poñerse en contacto coas sedes onde se desenvolverán ditas accións

04/09/2014 - FETE Informa Pública
A LOMCE trae máis recortes

.

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia