Actualidad y noticias

05/10/2015
Comisión Paritaria do XIV Convenio Colectivo Xeral de Discapacidade

CONSULTAS APROBADAS:

 

1. COMPLEMENTO  DE DIRECCIÓN: O COMPLEMENTO DE DIRECCIÓN Ó QUE SE REFIRE O ARTIGO 39 DO CONVENIO É O MESMO CÓ COMPLEMENTO DE DIRECCIÓN QUE APARECE NO ARTIGO 90 .

 

2. COMPLEMENTO DE DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL (art. 87, 88 e 89): - Debe aboarse a todos os traballadores que a data 1 de xullo de 2015 leven tres anos ou máis na empresa. Aplicarase só sobre o salario base incluídas as pagas extras. Non se  aplicará no plus de nocturnidade, plus de responsabilidade e plus transporte.

-  Este plus é un novo concepto que xurdiu da negociación colectiva.

 

3. A partir do 1 xullo 2015 todos os traballadores con 3 anos ou máis na empresa  deberán percibir a subida do 3,7% como complemento de desenvolvemento profesional.

 

4. Se non se realizaron as xestións para implantar o sistema de desenvolvemento profesional, xa non se pode facer durante a vixencia do presente convenio, que remata  o 31 de decembro de 2016.

 


Documentos adxuntos a este artigo: Comisión Paritaria 240915  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia