Actualidad y noticias

10/01/2018
ACALARACIÓNS NO RELATIVO Á APLICACIÓN DA LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS

Documentos adxuntos a este artigo: Informa-te_aclaración_lei_de_medidas  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia