Actualidad y noticias

31/01/2018
CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL DOCENTE PARA O MARTES 6

O vindeiro Martes 6 de febreiro ás 10:30 terá lugar a Mesa Sectorial Docente coa seguinte Orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 24 de outubro de 2017.

2. Oferta de emprego público.

3. Poxecto de Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de EOI, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedeento de adquisición de novas epecialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade autónoma de Galicia.

4. Modificación de Addenda do acordo do 20 de xuño de 1995.

5. Rogos e preguntas


Documentos adxuntos a este artigo: Borrador convocatoria oposicións 2018  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia