Actualidad y noticias

08/03/2018
8 DE MARZO: #VivasLibresUnidas

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO 2018

 

DIA INTERNACIONAL DAS MULLERES

 

#VivasLibresUnidas

 

POLA IGUALDADE

CCOO e UGT CONVOCAMOS FOLGA DE DÚAS HORAS

As confederacións sindicais de Comisións Obreiras e a Unión Xeral de Traballadores, ante a conmemoración do 8 Marzo, Día Internacional das Mulleres, reforzamos o noso compromiso para combater todas as formas de violencia e de discriminación contra as mulleres.

 

UGT e CCOO denunciamos a pasividade do Goberno en políticas de igualdade. Apoiamos activamente a movilización feminista con paros parciais contra as desigualdades estructurales, as brechas de xénero e as violencias machistas, como forma de visibilizar a precariedad laboral e social.

Esiximos ao Goberno e ás empresas medidas reais e eficaces que combatan a discriminación.

 

En 2017:

49 mulleres e 8 nenos e nenas foron asasinadas por violencia de xénero. De xaneiro a setembro de 2017 en Galicia presentáronse 4.943 denuncias.

Hai 107.000 mulleres desempregadas en Galicia, o que supón unha progresiva feminización do desemprego.

Hai 48.900 mulleres menos que homes incorporadas á actividade e 49.800 mulleres menos ocupadas que homes.

As mulleres deixaron de percibir, por un traballo igual, máis de 5.000 euros ao ano.

O mercado laboral feminino está caracterizado por unha masiva feminización dos contratos a tempo parcial, o 77,3% dos mesmos son desempeñados por mulleres (máis de 3 de cada 4).

As mulleres asumen maioritariamente os permisos e excedencias por coidado (9 de cada 10), o que limita o seu desenvolvemento profesional e merma os seus dereitos e prestaciones sociais.

 

 

CCOO E UGT ESIXIMOS AO GOBERNO E ÁS FORMACIÓNS POLÍTICAS COMPROMISO POLA IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO:

 

Avanzar na eliminación das violencias machistas, garantindo o estrito cumprimento do compromiso económico, seguimiento e avaliación das medidas acordadas no Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero.

Impulsar o Diálogo Social e a Negociación Colectiva, incrementar as políticas activas de emprego, esixir plans de igualdade en todas as empresas obrigadas por lei e establecer medidas de acción positiva,  mprescindibles para combater as brechas de xénero no emprego, avanzar en conciliación e corresponsabilidad e eliminar as desigualdades na protección social.

Incrementar os recursos técnicos e humanos da Inspección de Traballo, e mellorar os criterios de vixilancia e control do cumprimento da igualdade efectiva entre mulleres e homes no ámbito laboral.

Activar políticas e medidas efectivas de corresponsabilidad, para que os coidados repártanse equitativamente entre mulleres, homes, a sociedade e o Estado, como a aprobación da 5º semana do permiso de paternidad, postergada polo Goberno ou a retribución das excedencias por coidado familiar, en liña   coas propostas aprobadas pola ComisiónEuropea en 2017.

Fortalecer os servizos públicos, especialmente en Educación, Sanidade e Servizos Sociais, impulsando un modelo educativo igualitario que combata os estereotipos sexistas, así como garantir as infraestructuras públicas necesarias para a atención a maiores, persoas dependentes e menores, especialmente de 0 a 3 anos. Promover unha lei para a igualdade salarial, e avanzar na representación paritaria nos distintos órganos de representación e decisión do conxunto das estruturas sociais e económicas da sociedade española.

A ratificación do Convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT) sobre o traballo digno das traballadoras do fogar, así como a promoción activa, desde a representación de España na OIT, da aprobación dun Convenio Internacional contra a violencia de xénero no lugar de traballo.

 

UGT e CCOO no 8 de Marzo reiteramos a denuncia pola inacción institucional e gubernamental de Europa ante o drama das persoas que fuxiron dos seus países en conflito, buscan refuxio ou solicitan asilo, e o especial impacto que sofren as mulleres e as nenas, en moitos casos vítimas de abusos e violacións.

 

 

CCOO e UGT chamamos a traballadoras e traballadores a secundar a convocatoria de paros laborais de dúas horas por quenda e a participar nos distintos actos, manifestacións e movilizaciones que se celebren con motivo do 8 DE MARZO, para reiterar o noso compromiso activo coa eliminación da discriminación laboral, económica e social das mulleres. 


Documentos adxuntos a este artigo: manifesto 8 de marzo  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia