Actualidad y noticias

26/04/2018
A FeSP-UGT XUNTO CON OUTRAS FORZAS SINDICAIS SOLICITAN DIANTE DA CONSELLERÍA UNHA XUNTANZA PARA ABORDAR OS PROBLEMAS DO SECTOR

 

Onte, día 25 de abril, FeSP UGT xunto  cos demais sindicatos do ensino concertado( FSIE, CCOO, FEUSO e CIG Ensino) entregaron   cinco mil seiscentas sinaturas no rexistro da Xunta e solicitaron unha xuntanza onde abordar os problemas do noso sector. Todo isto enmarcado nunha concentración de máis de 250 delegados de persoal de toda Galicia. Foi a resposta necesaria a este goberno, xa que o pasado día 4 deste mes solicitouse por escrito no rexistro da Consellería a convocatoria da Comisión Tripartita do Ensino Privado Concertado (CTEPC) e o silencio foi o único recibido por parte da  Administración ata o de agora. Por iso os sindicatos volvemos á rúa para facer escoitar as peticións dos máis de 7.000 traballadores e traballadoras deste sector, que levan 9 anos perdendo salario e dereitos.

 

 

Desde a FeSP UGT denunciamos a inexistenza dunha mesa de negociación cos representantes dos traballadores do ensino concertado; A Comisión Tripartita do Ensino Privado Concertado non existe nada máis que como unha mera mesa informativa, polo que o Sindicato Nacional de Ensino Privado da FeSP UGT rexeita as actitudes impositivas da Consellería de Educación, a inexistenza de diálogo, a intención de que ese diálogo siga sendo inexistente, a falta de respecto ás traballadoras e aos traballadores do ensino concertado, a negación dunha auténtica mesa de negociación onde se poida discutir das nosas reivindicacións seguindo o mandato constitucional do dereito á negociación colectiva. Entendemos que a petición da apertura dunha mesa de negociación é requisito imprescindible para plantexar e buscar solucións aos seguintes temas.

 

Complementos de cargo; a Consellería só paga dous complementos de cargo, a dirección e a xefatura de estudos, incumprindo a súa propia lexislación porque non aboa o complemento por ser coordinador do equipo de dinamización lingüística, dereito económico recollido no RD 79/2010 do Plurilingüismo tanto para os traballadores/as do ensino público como para os traballadores/as do ensino concertado.

 

O Acordo de Mantemento de Emprego é unha das prioridades, xa que “non temos AME dende o ano 2009, e a perda de unidades suporá un maior paro”.  Patronais e sindicatos cumprimos e presentamos un borrador de acordo; a Consellería negouse a tomalo en consideración dicíndonos que eles non son unha axencia de colocación. Entre 1990 e 2009 asináronse acordos pola Administración, patronal e sindicatos que permitiron recolocar a centos de traballadores que perderan o seu posto de traballo a causa da supresión de unidades concertadas. Non é unha cuestión de cartos, é a prepotencia que destila o desprezo.

 

A Paga Extraordinaria de Antigüidade dos 25 anos, que non se aboa dende o 2010, sendo Galicia a única comunidade autónoma do Estado que non paga a PEA, dereito recoñecido por xurisprudencia reiterada.

 

Os diversos recortes salariais:

No ano 2010, co inicio dos recortes de dereitos e salarios,suspensión da cláusula terceira do Acordo Plurianual 2008-09-10 de 24 de abril de 2008 sobre condicións laborais e de calidade do ensino, quedando pendente unha revalorización do 2% do Complemento Retributivo Autonómico e 45 € por xornada completa. Este acordo foi asinado co Bipartito, aprobado en Consello da Xunta e publicado no DOG o 30 de maio de 2008.

 

No ano 2011 recorte do 5% no salario vía Lei de Orzamentos que se consolidou nas nóminas das traballadoras e traballadores do ensino concertado afectando á súa base de cotización.

 

 

No ano 2012  recorte do 4,5%  que tamén se consolidou rebaixando as bases de cotización cando o RD 20/2012 recollía claramente que non podía afectar ás bases. Non é o mesmo quitar unha paga extra que facer unha rebaixa do salario con efectos retroactivos consolidándose en nómina afectando á base de cotización do/a traballador/a.

 

 No ano 2013 recorte do 2,23% que tamén se consolidou rebaixando as bases de cotización.

 

 

Tendo en conta esta situación, cunha recuperación macroeconómica da que tanto fala o goberno da Xunta de Galicia, que non perciben aínda as traballadoras e traballadores, entendemos que é o momento de abordar desde a responsabilidade estas cuestións, empezando por eliminar na próxima Lei de Orzamentos para o ano 2019, o parágrafo terceiro do artigo 53.2 e a disposición adicional novena que posibilite empezar a negociar un acordo de abono da PEA ou un calendario de recuperación salarial, sen esquecer a posibilidade de facer unha modificación do regulamento de funcionamento da CTEPC para que sexa unha verdadeira mesa de interlocución do sector.

 

Por todo isto:

 

Grazas por estar, por apoiar, porque sabemos que seguiredes estando, porque aínda  non conseguimos nada e non podemos deixar de loitar.

 

 

E agora?

 

 

  • Agardar a que o conselleiro nos chame para empezar a negociación.

 

  • Se non nos chama, faremos o necesario para que nos chame.

 

  • Se nos recibe pero non hai propostas de negociación erguerémonos da mesa e analizaremos os seguintes pasos a dar e esperamos que ti esteas ao noso lado.

 

 

 Non descartamos mobilizacións moito máis contundentes.

 

 VIDEO DA CONCENTRACIÓN: 

 

https://www.facebook.com/fespugtensino/videos/988330564658704/

 

https://youtu.be/lNO8OTyPRwY

 

TODA A INFORMACIÓN NO SEGUINTE ENLACE

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia