Actualidad y noticias

28/09/2018
O MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL CONVOCOU A MESA SECTORIAL DO ENISO CONCERTADO

Por fin hoxe, o Ministerio de Educación e Formación Profesional, convocou a Mesa sectorial do Ensino Concertado para o próximo 5 de outubro.

Cabe recordar que a última convocatoria da Mesa Sectorial do Ensino Concertado produciuse nada menos que en 2011, sendo aínda ministro de Educación Anxo Gabilondo.

Desde entón, en non poucas ocasións, a Federación de Empregados e Empregadas dos Servizos Públicos de UGT solicitou, instado e esixido ao MECD a través de cartas, comunicados, vías telemáticas, a través de enmendas no Consello Escolar do Estado, en forma de protesta por medio da folga do 9 de marzo de 2017 e ata colectivamente con outras organizacións a convocatoria urxente da Mesa Sectorial do Ensino Concertado. E sempre o fixo para suscitar as cuestións esenciais que afectan e preocupan no seu labor diario aos traballadores do sector.

FeSP-UGT mostrouse en todo momento a favor do diálogo e a negociación en devandita Mesa Sectorial, independentemente da cor política do Goberno que a puidese convocar, co fin de favorecer os intereses laborais, sociais e económicos dos traballadores do Ensino Concertado. Algúns dos elementos que FeSP-UGT reivindicou de xeito explícito ao longo destes anos ao Goberno, xunto coa petición de convocatoria desta Mesa, foron entre outros:

ü    Contemplar un procedemento e prazos definitivos para conseguir a homologación salarial e en condicións laborais dos traballadores do Ensino Concertado.

ü               Incluír á totalidade de traballadores do Ensino Concertado e Educación Especial (PAS, persoal complementario e novas figuras profesionais como orientadores, integradores sociais ou traballadores sociais en todas as etapas educativas ou auxiliares de control) en pago delegado.

ü                 Recuperación da Mesa establecida na Disposición Adicional vixésimo novena de LOE, pola cal as organizacións empresariais e sindicais máis representativas no ámbito do Ensino Privado Concertada teñen por obxecto o estudo dos módulos de concertos para valorar o custo total da importación das ensinanzas en condicións de gratuidade.

ü            Negociación sobre o persoal dos centros educativos para poder impartir o currículo escolar establecendo uns rateos profesor/unidade axeitados. É dicir, incremento de profesorado para poder ofrecer un adecuado servizo público.

ü                 Incorporación con carácter básico e finalista aos módulos de concertos estatais das partidas necesarias para que as CCAA poidan satisfacer o abono dos sexenios.

ü            Negociación dun novo real decreto de concertos que substitúa ao RD 2377/1985, de 18 de decembro, Regulamento de Normas Básicas sobre Concertos Educativos.

FeSP-UGT mostra a súa satisfacción porque ao fin o Ministerio de Educación convocou a Mesa Sectorial do Ensino Concertado, á vez que espera que, nesta nova etapa, o Ministerio de Educación mostre unha maior receptividade, complicidade e implicación coas necesidades reais dos traballadores do Ensino Concertado.

Sindicato Nacional de Ensino Privado


Documentos adxuntos a este artigo: Convocada_Mesa_Sectorial_Concertada  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia