Actualidad y noticias

09/10/2018
Reclamación da devolución do IRPF da prestación de maternidade

 

A raíz da sentenza do día 3 de Outubro na Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo, a UGT está a desenvolver unha campaña para a devolución das retencións aplicadas ao IRPF por parte dos traballadores, as cales se foron aplicando nas prestacións por maternidade da Seguridade Social.

 

A reclamación da devolución poderase facer dende o Exercicio 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO RECLAMAR A DEVOLUCIÓN

Para reclamar a devolución seguiranse os seguintes pasos:

 

1. Débese cumplimentar un formulario tipo, o cal debe cumplimentarse cos datos do traballador que desexe reclamar. Mais abaixo poderás descargalo.

 

2. Unha vez presentada a reclamación e se non se obtén unha resposta da Axencia Tributaria (AEAT) dentro do plazo de 6 meses, deberá interporse unha reclamación ante o Tribunal Económico Administrativo.

 

3. Se a resolución do Tribunal Económico Administrativo fose negativa, entón deberá abrirse un procedemento pola vía xudicial.

 

 SOLICITUDE DA DEVOLUCIÓN POR ESCRITO

 

Presentación do formulario escrito solicitando a "rectificación da autoliquidación do IRPF do exercicio correspondente", dirixiado á Administración da AEAT onde se teña o domicilio fiscal. O motivo que procede é a anterior percepción da prestación de maternidade por parte da Seguridade Social, a cal está declarada como exenta mediante a devandita sentencia do Tribunal Supremo.

 

Dito escrito poderá presentarse no Rexistro da AEAT ou en calquera Rexistro Xeral.

 

Podes obter o formulario premendo nesta ligazón.

 

Na seguinte ligazón podes descargar unha infografía co proceso.

 

 

SOLICITUDE DA DEVOLUCIÓN POR INTERNET


Para os exercicios do ano 2016 e 2017, a rectificación da declaración deberá presentarse mediante o programa Renta Web dispoñible en www.agenciatributaria.es

 

Acceso para 2016: dentro desta ligazón débese navegar ata a seguinte ruta: Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta Web)

 

Acceso para 2017: dentro desta ligazón  débese navegar ata a seguinte ruta: Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta Web)

 

Ademais, a UGT pode resolver calquera dúbida a través dos servicios xurídicos territoriais, así como das federacións estatais

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia