Actualidad y noticias

01/12/2020
Concurso de traslados específico para prazas nos centros de adultos.

 

No DOG do 1 de decembro publicouse a ORDE do 13 de novembro de 2020  pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

 

 

 

 

📍O prazo de participacións vai dende o 2 ata o 23 de decembro.

 

📍As vacantes publicadas, ás que se lle xuntarán as posibles resultas, son:

 

Código e denominación do centro

Corpo e especialidade

Nº de vacantes

15025621. EPA Eduardo Pondal-A Coruña

   

15025751. EPA Santa María de Caranza-Ferrol

590008. Bioloxía e Xeoloxía

1

15021482. IES San Clemente-Santiago de Compostela

   

15032650. EPA de Teixeiro-Curtis

590006. Matemáticas

1

27601509. EPA de Albeiros-Lugo

590005. Xeografía e Historia.

590015. Portugués

597038. Educación primaria

1

1

1

27020811. EPA de Bonxe-Outeiro de Rei

590123. Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

27020823. EPA de Monterroso

597032. Lingua estranxeira: Inglés

1

32015581. EPA de Ourense

590006. Matemáticas

590010. Francés

590011. Inglés

590018. Orientación Educativa

590053. Lingua Galega e Literatura

1

1

1

1

2

32020771. EPA do Pereiro de Aguiar

590011. Inglés

1

36018872. EPA Río Lérez-Pontevedra

590005. Xeografía e Historia

590006. Matemáticas

597038. Primaria

1

1

1

36018884. EPA Berbés-Vigo

590004. Lingua Castelá e Literatura

590005. Xeografía e Historia

590007. Física e Química

590011. Inglés

590053. Lingua Galega e Literatura

1

1

1

1

1

36024720. EPA Nelson Mandela-A Lama

590007. Física e Química

590011. Inglés

590053. Lingua Galega e Literatura

1

1

1

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia