Actualidad y noticias

20/01/2021
Carta á Ministra para pedir a convocatoria da mesa sectorial estatal de docentes non universitarios.
 
 
 
 
 
As organizacións sindicais máis representativas do persoal docente a nivel estatal instan a convocar a Mesa de negociación do persoal docente non universitario, para negociar, canto antes, todos os aspectos incluídos na nova Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, que modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, que entrará en vigor mañá, e que afecta directamente ao profesorado.
 
Consideramos urxente abordar, fundamentalmente, os aspectos relativos ó desenvolvemento da profesión docente, ó corpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional e ós cambios de funcións do profesorado.
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia