Actualidad y noticias

30/01/2021
O rumbo do PTFP: sen vías alternativas?

 

 

 

 

 
 
 
 
Todavía non se definiu ninguna vía para asegurar o futuro do persoal docente de PTFP que puidese estar afectado pola falta dunha titulación equivalente a grao. Non obstante, os datos oficiais do profesorado que integra ese corpo a día de hoxe anuncian a necesidade de traballar a prol da seguridade e estabilidade deste colectivo e da propia formación profesional.
 Non se pode improvisar co futuro dun corpo con 2.149 integrantes en Galicia dos que case un 62% carecería de titulación equivalente a grao. A situación sería aínda máis incerta para 447 persoas interinas, o 20% do total, que non contan coa titulación esixible para un PES.
 Os datos oficiais, representados na táboa adxunta deben invitar a unha profunda reflexión. Demandamos un estudio serio de novas vías para garantir a estabilidade do PTFP
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia