Actualidad y noticias

12/02/2021
O profesorado responde nas aulas e o Xefe Territorial non recibe ás OOSS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Xunta de Persoal Docente non Universitario é a representante dos máis de 12.000
docentes de centros públicos da provincia da Coruña.

Para un funcionamento fluído está constituída unha Permanente formada na actualidade por 7 persoas pertencentes ás seis organizacións sindicais con representación na provincia.


Entre as funcións desta Permanente está a de reunirse con periodicidade mensual co
Xefe Territorial, coa fin de tratar asuntos relacionados co profesorado. Estas reunións
son convocadas polo presidente da Xunta de Persoal, como representante da
mesma, cunha orde do día elaborada pola Permanente.


Indalecio Cabanas, Xefe Territorial, négase desde o pasado 28 de outubro a reunirse
coa representación sindical. Os motivos alegados son varios e cambiantes pero en ningún caso xustificables.

Toda a información no seguinte anexo:

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia