Actualidad y noticias

18/02/2021
Boletín informativo: Lomloe a nova lei educativa.

 

FeSP-UGT redacta un boletín informativo con todas as novidades que trae a LOMLOE. O obxectivo desta publicación é informar ós profesores dos cambios máis significativos que se van producir nos diferentes etapas educativas despois da implantación da Lomloe.

 

Teña presente que despois da entrada en vigor do Lomloe (xaneiro de 2021) parte do seu articulado xa debería aplicarse. Existe un articulado que ten carácter básico, así é obrigatorio para todo o Estado.

 

Por outra banda, outros artigos precisan un desenvolvemento regulamentario para a súa execución por parte do Ministerio de Educación e F.P e / ou por parte das comunidades autónomas para a súa execución e desenvolvemento.

 

 

Así, segundo o calendario de implementación (disposición final quinta) as modificacións feitas nos plans de estudos, a organización, obxectivos ... das diferentes as etapas incorporaranse progresivamente nos próximos anos. No entanto, para o curso 2020-2021 xa serán efectivas modificacións relativas a: participación e competencias do Consello Escolar, do Claustro, do director ou directora; a autonomía dos centros profesores, a selección do director en centros públicos e a admisión de estudantes.

 

Esta e todas as novidades que debemos saber sobre a Lomloe están dispoñibles no boletín adxunto:

 

 

 

 


Documentos adxuntos a este artigo: Novidades LOMLOE explicadas  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia