Actualidad y noticias

26/02/2021
NOVIDADES NO ACORDO DE PERSOAL INTERINO

As OOSS (CCOO, ANPE, FeSP- UGT e CSIF) asinantes do acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regula o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Conselleria de Cultura, Educación e Universidade vimos de ter una reunión da Comisión de seguimiento de dito acordo coa administración. Na citada reunión acordamos engadir unha disposición transitoria ao citado acordo.

 
Tendo en conta a situación epidemiolóxica motivada pola COVID-19 e as recomendacións das autoridades sanitarias decidimos que o persoal interino e substituto que non se presente ós procedementos selectivos a celebrar en xuño de 2021, non será sancionado coa súa exclusión das listas.


Documentos adxuntos a este artigo: Disposición transitoria do acordo de interinos.  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia