Actualidad y noticias

11/03/2021
Publicación das resolucións provisionais no concurso de traslados. Corpo de mestres.

📢Publicadas as relacións provisionais do concurso de mestres! 📎Concurso de mestres, primaria https://www.edu.xunta.es/cxt/files/doc_asinado_Resolucion1144P_2103081743_1240435927368934971.pdf: 📍Prazo para reclamacións e renuncias: 10 días hábiles. Ata o 25/03 📍Procedemento: Acceder ó aplicativo da CXT e identificarse. Buscar a instancia efectuada e pulsar o botón "renunciar". Logo débese presentar o pdf xerado polos procedementos a que alude a base vixésimo segunda (rexistros, oficinas de Correos, secretaría do centro...) e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal 📎Concurso de mestres. Xefatura do Departamento de Orientación (https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/dni_oculto_adx_prov_ori2020_2021.pdf) 📍Prazo para reclamacións e renuncias: 10 días hábiles. Ata o 25/03 📍Procedemento: Acceder ó aplicativo da CXT e identificarse. Buscar a instancia efectuada e pulsar o botón "renunciar". Logo débese presentar o pdf xerado en rexistros, oficinas de Correos, secretaría do centro... e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal 📎Concurso de mestres. Adultos (https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/adxudicacion_provisional_adultos_primaria_20-21.pdf) 📍Prazo para reclamacións e renuncias: 5 días hábiles. Ata o 18/03 📍Procedemento: Poderanse presentar en rexistros, oficinas de Correos, secretaría do centro e e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia