Actualidad y noticias

18/03/2021
Habilitacións Marzo 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dende o 15 ao 31 de marzo de 2021, poderánse solicitar habilitacións para  o exercicio da docencia nos centros privados e concertados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

 

As solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulário normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia:

https://sede.xunta.gal

 

Tamén poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos:

https://www.edu.xunta.gal/habilitacions

 

Presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia.

https://sede.xunta.gal.

 

A partir do presente ano, é preciso ter solicitada e activada a chave 365.

 

Para calquera consulta estaremos a disposición da afiliación nas sedes comarcais da UGT e nos teléfonos de contacto que se relacionan a continuación:

 

  • 📎A Coruña (Azucena) 617.306.756 ou  981.247.875

 

  • 📎Ferrol (Gerardo) 661.698.119 ou  981.359.131

 

  • 📎Compostela (Roberto) 698.139.514 ou 981.573.634

 

  • 📎Lugo (Javi) 687.993 383 ou 982.221.854

 

  • 📎Ourense (Josechu) 661.225.042 ou 988.237.790

 

  • 📎Vigo (José Manuel) 661.225.081 ou 886.132.759

 

  • 📎Vigo (Teles) 661.225.105 ou  886.132.759

 

  • 📎Pontevedra (Camino) 661.698.081 ou 986.858.413 

 

 

Consulta toda a información no arquivo adxunto:


Documentos adxuntos a este artigo: Procedemento para solicitar habilitacións. Marzo 2021  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia