Actualidad y noticias

15/04/2021
MESA SECTORIAL DO 13 DE ABRIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na reunión da Mesa Sectorial de Educación celebrada o día 13 de abril, que continuaremos hoxe,  tratáronse os seguintes puntos da orde do día:


1. ANTEPROXECTO DE DECRETO polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento das direccións dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


2. Proxecto polo que se convoca o procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, en determinados módulos correspondentes ó título de técnico en Emerxencias e Protección Civil.


3. PROXECTO DE DECRETO polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos de docentes que imparten as enseñanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da CCAA de Galicia para o ano 2021.


Accede a toda a información sobre o debatido nos arquivos adxuntos:

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia