Actualidad y noticias

01/05/2021
MOTIVOS DE ABSTENCIÓN E RECUSACIÓN DE MEMBROS DE TRIBUNAIS.

Os motivos polos cales debemos absternos de formar parte dun tribunal están taxados na lei e deben ser comunicados ó presidente antes da constutición do mesmo. 

 

O presidente será o encargado de valorar e apreciar as causas que aleguemos neste sentido.

 

No arquivo adxunto facemos un repaso das mesmas.

👇👇👇


Documentos adxuntos a este artigo: Informa-t: Abstención e recusación.  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia